Vi är glada att välkomna Emmaus som företagsmedlem hos föreningen Medveten Konsumtion. Så här beskriver de sin verksamhet:

Hur hänger konsumtion, klimat och mänskliga rättigheter ihop? Vi har svaret!

Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning driver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi vill medverka till att skapa en hållbar värld där jordens resurser fördelas mer rättvist.

Vi strävar efter en omställning till cirkulär ekonomi och arbetar för att öka andelen insamlade varor som återbrukas och återvinns i Sverige. Det ekonomiska överskottet från våra butiker går till vårt arbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Vi bedriver flera projekt tillsammans med våra samarbetspartners från ockuperade Västsahara, de västsahariska flyktinglägren, Marocko, Tunisien och Algeriet för att främja fredsbyggande och dialog för fred. Emmaus Stockholm arrangerar seminarier, rundabordssamtal, ger ut rapporter och skriver debattartiklar. Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runt om i världen.

Att vara medlem hos Medveten Konsumtion innebär att vi blir flera som kan dela resurser, kunskap och helt enkelt samverka för en omställning till cirkulär ekonomi.

STÖD OSS
Tags: