CIR:KU:LENT LOGIN

Medveten Konsumtions allmänna villkor

Här hittar du föreningen Medveten Konsumtions allmänna villkor som gäller när du köper kurser, föreläsningar och andra tjänster av oss.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1 (den dag då köpet görs). Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till info@medvetenkonsumtion.se. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Vi kommer utan dröjsmål att via e-post bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten*.

*Ångerrätt gäller inte (2 kap 11 § 11 p) för avtal som avser våra digitala förinspelade föreläsningar. Genom att bekräfta att du vill ingå ett avtal om en digitalt föreläsning av Medveten Konsumtion samtycker du till att leveransen påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka din betalning som vi har fått från dig utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

 

Leveransvillkor, leveranstider och villkor

Medlemskap är bekräftat så fort betalning är mottagen och bekräftan skickas via e-post. Medlemskapet förnyas årsvis och medlemmen får en påminnelse via e-post när det är dags att förnya medlemskapet. Medlemmen har rätt att säga upp medlemskapet när som helst under medlemsåret genom att skicka e-post till medlem@medvetenkonsumtion.se. Om medlemmen utträder innan den har utnyttjat hela medlemsåret så har medlemmen rätt att få resterande medlemsavgift återbetald om detta efterfrågas när utträdet sker. Om medlemmen betalar sitt medlemskap månadsvis ska uppsägelsen av medlemskapet ske 5 dagar innan nästa betalningsperiod annars debiteras ytterligare en månadsavgift och medlemskapet avslutas följande månad.

Distanskurser ges vid datum som är specificerade i beskrivningen av sagda distanskurser. Plats på kursen är bekräftad när betalning är mottagen och bekräftelse skickas via e-post. Distanskurserna ges digitalt via ett kursrum på Medveten Konsumtions hemsida och inloggning till kursrummet ges i samband med kursstart. Medveten Konsumtion har rätt att ställa in en kurs vid för få anmälningar. 

Förinspelade digitala föreläsningar är bekräftade när betalning är mottagen och tillgång till föreläsningen gäller i 48 timmar från det att betalningen har bekräftats.

 

Retur och reklamation

Du har rätt att ångra ditt köp av våra distansutbildningar utan att ange något skäl inom 14 dagar (se detaljer i Ångerrätt ovan). Skulle du ångra ditt köp efter 14 dagar kan du istället få gå utbildningen vid nästa kurstillfälle eller byta till annan tillgänglig kurs av Medveten Konsumtion i samma prisklass. Detta kan endast ske om utbildningen ännu inte påbörjats eller senast 3 dagar efter utbildningens start.

Retur eller reklamation gäller inte för avtal som avser våra digitala förinspelade föreläsningar. Genom att bekräfta att du vill ingå ett avtal om en digitalt föreläsning av Medveten Konsumtion samtycker du till att leveransen påbörjas. Då finns inte någon rätt till retur eller reklamation.

Om du har blivit medlem och ångrat dig kan du kontakta oss på medlem@medvetenkonsumtion.se för att avsluta ditt medlemskap. Om du vill så kan du få din medlemsavgift återbetald. 

 

Garantier

Vi garanterar att vår information i våra kurser och utbildningar är aktuell och relevant. Om länken till en av våra digitala föreläsningar eller utbildningar inte skulle funka förlängs tiden för tillgången. Tiden förlängs med lika lång tid som länken inte har fungerat. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra utbildningar eller föreläsningar eller en länk inte fungerar, vänligen kontakta oss på info@medvetenkonsumtion.se.

 

Betalningsvillkor

Alla betalningar sker via swish, bankkort, kreditkort eller bankgiro/autogiro i svenska kronor. Vi kan även erbjuda fakturor till både privatpersoner och företag.

 

Material och rättigheter

Material i distanskurser och föreläsningar får inte spridas vidare utanför kursrummet och Medveten Konsumtions hemsida utan Medveten Konsumtions godkännande. 

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss via e-post på info@medvetenkonsumtion.se eller via telefon på +46 73 430 5434

Organisationsnummer: 802440-6186

c/o Time4Money
Box 20
681 21 Kristinehamn