CIR:KU:LENT LOGIN

RESA TILL JOBBET

Bilen

Enligt de satta nationella målen ska transportutsläppen minska med 70% de närmsta 10 åren och Sverige ska vara helt utsläppsfria 2045. Idag är tredjedel av Sveriges totala klimatpåverkan från transport. Mycket av utsläppen står våra vardagsresor till, med bilen som den största boven i dramat. Att köra bil innebär också att man släpper ut smog dvs. luftföroreningar. Vilket är både giftigt för oss människor och skadliga för miljön. Men även att det uppstår slitage av däck. Slitaget gör att mikroplaster som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen hamnar i natur och vattendrag, och till sist i vårt dricksvatten.

 

Miljöbilar och utsläppsklasser för bilar
 • Regeringen skärpte miljöbilskraven den 1 juli 2020. Idag får en miljöbil max släppa ut 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas.  Med vissa undantag för bl.a. utryckningsfordon.
 • En miljöbil ska vara så energieffektiv och med så liten klimatpåverkan som möjligt.
 • I de fall där en behöver en lite större personbil, fyrhjulsdrift eller om det saknas infrastruktur för drivmedel/tankstationer tillåter regeringen 230 gram koldioxid per kilometer.
 • För att uppnå klimatnytta ska fordonen tankas med förnybara drivmedel som anges i kraven.
 • Miljöbilar bör kombineras med krav på euroklass. Euro-utsläppsklasser är något annat än miljöbil. Där ingår minskade utsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar men inte koldioxid CO2. Vilken bil du väljer påverkar som sagt mycket. Läs mer om miljöklasserna här.
 • Tänk dock på att även produktionen av miljöbilar påverkar genom material- och energianvändning. Utsläppen från produktionen beräknas till drygt 25 % av utsläppen under bilens livscykel. Även produktionen av drivmedel till miljöbilarna har en påverkan på klimatet.

 

Ecodriving

Hur en bil körs har stor påverkan, så kallad ”ecodriving” kan ge upp till 10-20 % lägre bränsleförbrukning:

 • Ha rätt lufttryck i däcken, då det påverkar däckslitaget och däckets livslängd på flera sätt. En ska vara speciellt vaksam på ett för lågt tryck i däcket då det slits ner snabbare.
 • Kör på hög växel
 • Håll hastighetsgränserna
 • Kör defensivt och undvik snabba inbromsningar
 • Ta bort takräcke och takbox när det inte behövs.
 • Undvik AC som ökar bränsleförbrukningen med 5 %
Tips för medvetet bilåkande

Det självklara tipset för dig som vill minska ditt ekologiska fotavtryck är ju att strunta i att köpa bil eller att låta bilen stå. Om du ändå måste använda dig av bil, finns ett antal tips:

 • Samåk! Att åka ensam i en bil driven av bensin eller diesel, ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i flygplan.
 • Gå med i en bilpool.
 • Köp en miljöbil
 • Välj bort bilen om och när du kan. Ställ bilen om du ska åka en kort resa (2-5 km) och ta cykel, kollektivtrafiken eller gå. Bensinförbrukningen är 35 % högre de första 5 kilometerna då avgaserna i den kalla motorn är mer oförbrända och hälsovådligare.
 • Välj miljömärkta däck och undvik att tungmetaller läcker ut i miljön när däcken slits
 • Använd motorvärmare när det är 0 grader eller lägre i cirka en halvtimme innan du ska använda  bilen.
 • Använd bara dubbdäck om absolut nödvändigt, och använd endast vinterdäck vid behov under vinterhalvåret.

 

Bussar

Bussar dras med samma problem som bilar när det gäller utsläpp men är att föredra då man är fler som ”delar” på utsläppen. Utsläppen blir alltså lägre per passagerare. Bussar tros dock i framtiden kunna bli ännu mer energieffektiva. I vissa länder kan buss vara miljövänligare än tåg om tågets el kommer från kolkraftsverk.

 

Cykla

Att gå och cykla är det miljömässigt smartaste valet av transportmedel. Det ger inga eller mycket små växthusgasutsläpp (produktionen av cykeln avger förstås en del, men jämfört med en bil mycket lite). Dock kan det ju vara lite motigt att cykla innan man kommit in i det. Nedan finns tips på hur det kan kännas lättare.

 • Underhåll din cykel då och då så att den alltid funkar. Pumpa däcken, skölj av och ta bort smuts från kedjan, olja den.
 • Jämför hur mycket pengar du hade lagt på en bil – nog kan det vara värt att få sin stålkuse servad ibland så den fungerar så bra det bara går?
 • Skaffa en cykelkorg så du kan ta av dig plagg och lägga i den allt eftersom du blir varmare – enkelt sätt att minimera svett.
 • Skaffa bra regnkläder, och handskar till när det är kallt.
 • Är skyddet mot kedjan på din cykel inte nåt vidare? Sätt gummiband runt ankeln så byxorna sitter tightare och inte kommer emot och blir oljiga!
 • Dubbdäck på vintern förenklar cykling i snö och slask.
 • På flera arbetsplatser finns tillgång till dusch som man kan använda om man cykelpendlar. Kolla hur det ligger till på din om du vill prova!
Lastcykel

Om man har barn eller ofta har mycket packning kan det vara värt att investera i en lastcykel. Det finns en rad olika märken och modeller beroende på behov.

 

Sidan uppdaterad 2021.