CIR:KU:LENT LOGIN

RENOVERING

När man flyttar vill många sätta sin prägel på det nya hemmet, renovera kök och badrum och måla om alla rum. Men att renovera behöver inte betyda att riva ut allt de gamla och ersätta det med nytt. Ett smartare sätt är att ta tillvara på den inredning som redan finns genom att måla eller bygga om och att komplettera med återanvända material till golv, fönster, dörrar etc. Här har vi samlat råd och fakta för en medveten och hållbar renovering.

En riktlinje vid renovering kan vara att välja Svanenmärkta produkter där det ställs krav på produkten genom hela livscykeln. Det handlar till exempel om att, limmet ska innehålla ett minimum av miljöfarliga kemikalier, träet inte kommer från hotade skogar, plasten är fri från farliga tillsatser och att metallerna saknar tungmetallbeläggningar. Även många färger är Svanenmärkta.

Ekobyggportalen är en nätguide till grönare bygg, inredning och trädgård. Här hittar du ekobygginfo, kritiska byggfakta, bra produkter, nyheter och forum. Genom att bygga och inreda med giftfria material skonas miljön och du får en sund inomhusmiljö. Viktigt att tänka på vid renovering är att återvinna allt skräp på rätt sätt. 

Tips för en medveten renovering
  • Använd slamfärg (t.ex. Falu rödfärg), linoljefärg utan lösningsmedel eller järnvitriol för husfasader och vattenbaserade färger, gärna miljömärkta, inomhus.
  • Välj helst naturmaterial till golv som kakel, sten, svenska träslag och linoleum, men undvik tropiskt trä. Undvik PVC-golv som kan läcka hormonstörande ämnen.
  • Undvik impregnerat virke och välj hållbara träslag.
  • Välj miljömärkta produkter. Då vet du att materialen verkligen är ekologiska och att produktionen har kontrollerats.
  • Läs mer i vår märkningsguide.

 

Målning

Undvik färger och lacker med lösningsmedel (lacknafta, thinner, terpentin, xylen, toluen). En första tumregel är att använda vattenbaserad färg inomhus och färg som är tillräckligt hållbar utomhus.

Utomhus

Bland det bästa för miljön är slamfärg, eftersom den inte innehåller farliga lösningsmedel. Det är också ofarligt för dig som målar eftersom det bara innehåller vatten som lösningsmedel. ”Falu rödfärg” är den vanligaste s.k. slamfärgen. Färgämnet, som kommer från kopparhaltig malm, innehåller dock låga halter av bl.a. koppar och bly. Andra bra alternativ är linoljefärg (utan lösningsmedel) och järnvitriol som ger en grånad fasad på trähus.

Inomhus

Använd vattenbaserade färger och fråga efter färger med låg avdunstning av flyktiga ämnen. Inomhusfärg som innehåller linolja är bra för miljön, men kan avge irriterande ämnen när den torkar. Det finns idag lösningsmedelsfri linoljefärg med låga utsläpp. För färg inomhus kan du fråga efter EU Ecolabel- och Svanen-märkta färger.

  • Användningen av träoljor ger stora utsläpp av lacknafta. Lacknafta bildar oxidanter med marknära ozon som bl a påverkar växtligheten negativt.
  • Burkar med färgrester ska behandlas som miljöfarligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation. Tvättvätska från tvätt av målningsverktyg ska behandlas på samma sätt.
  • Ställ frågor när du handlar – handlaren ska alltid kunna få besked av leverantörerna av varorna om vad de innehåller. Kemiska produkter som lim och färger ska ha varningsmärkning på svenska om de är hälso- eller miljöfarliga och information om hur de ska hanteras.

 

Virke

Miljövänliga val handlar inte bara om miljömärkningar. Det handlar också om att välja produkter som håller länge. Det är skillnad på trä och trä. Kärnvirket är den innersta hårdare delen av stammen och sådant virke kan hålla i flera hundra år. Lärk, ek och vissa utländska träslag som odlad teak står bra emot röta. Gamla timmerhus har klarat sig bra i hundratals år eftersom de är byggda av just kärnvirke. 

Impregnerat virke innehåller giftiga ämnen som arsenik, krom och koppar. Därför ska sådant virke bara användas då det behövs, dvs på ställen där virket utsätts för fukt eller riskerar att angripas av insekter. Impregnerat virke indelas i fyra klasser: M, A, AB och B. M- och A-klasserna innehåller kraftigast gift. Genom att välja rätt konstruktion och läge som gör att träet inte blir utsatt för fukt kan man många gånger undvika impregnerat virke. Istället för impregnerat trä kan man måla eller olja in det obehandlade virket.

Ställ frågor när du handlar – handlaren ska alltid kunna få besked av leverantörerna av varorna om vad de innehåller. Kemiska produkter som lim och färger ska ha varningsmärkning på svenska om de är hälso- eller miljöfarliga och information om hur de ska hanteras.

 

Sidan uppdaterad 2021.

 

Källor

 

BYGG OCH MÅLA KLOKT (2008) Ett faktablad från Kemikalieinspektionen om hur man undviker onödiga kemikalier när man målar och bygger.

NATURSKYDDSFÖRENINGENS GRÖN GUIDE OM RENOVERING

FAIR ACTION Ideell svensk förening som arbetar för en mer rättvis handel med utvecklingsländer och bland annat har rapporterat om möbelindustrin.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN En av Sveriges största ideella föreningar som arbetar med miljöfrågor inom en mängd områden, bland annat konsumtion.

SWEDWATCH Organisation som granskar svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling. Har bland annat rapporterat om tropiskt trä.

VÄRLDSNATURFONDEN (WWF) En av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer, som bland annat arbetar för att skydda regnskogen.