CIR:KU:LENT LOGIN

FISK & SKALDJUR

Dagens fiskebestånd
 • 85 procent av världens fiskbestånd är maximalt utnyttjade eller överutnyttjade.
 • Om haven fortsätter exploateras i samma takt som idag kommer alla stora matfiskar vara utfiskade innan 2050.
 • Ohållbara fiskemetoder förstör havens ekosystem och bidrar till överfiskning och fisk- och skaldjursodling kan bidrar till utsläpp av kemikalier och skövling av viktig mangroveskog.
 • Balansen i haven måste återställas, inte bara för att människan ska kunna äta fisk utan också för att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen. Det finns flera orsaker till att fiskeresurserna är så hårt exploaterade. En naturresurs som inte ägs av någon utsätts ofta för ett hårdare tryck vilket kan skada den biologiska mångfalden. Samt att det storskaliga fisket möjliggörs av omfattande subventioner som gör att priserna på fisk och skaldjur är relativt låga.
 • För att kunna äta fisk även i framtiden måste vi vara väldigt rädda om den fisk vi har. Därför är det viktigt att välja ”rätt” fisk – fisk som kommer från stabila bestånd och är fiskad med metoder som tar hänsyn till havsmiljön.

 

Fiskemetoder
 • Vissa fiskemetoder kan bidra till överfiskning och skada havens ekosystem.
 • Vid bottentrålning släpas trålar över havsbotten. Detta kan skada bottnarna och de organismer som lever där, vilket får mycket negativa effekter på ekosystemet.
 • De fiskemetoder som används i kommersiellt fiske innebär ofta stora bifångster av andra arter än de som man fiskar efter. Det kan vara småfisk, tumlare, sköldpaddor och havsfåglar som fastnar i fiskeredskapen och dör. Även unga fiskar som inte har hunnit fortplanta sig fastnar i fiskeredskapen, vilket hotar artens fortlevnad.
 • Så kallade selektiva redskap som nät, garn, krok, långrev och burar är mer skonsamma och skadar inte havsbotten.

 

Fisk- & skaldjursodling
 • Fisk- och skaldjursodling förs ofta fram som en av framtidens lösningar på problemet med utfiskning. Men utfiskning berör även odlingar eftersom odlade fiskar och skaldjur matas med fiskmjöl och fiskolja.
 • Ett hårt fisketryck mot de fiskar som används till foder påverkar hela näringsväven i haven. Där de djur som äter foderfisken får svårare att hitta föda.
 • Fisk- och skaldjursodlingar orsakar ofta stora lokala miljöproblem i Syd. Då medicin och och bekämpningsmedel används till fisken i odlingarna.
 • Värst konsekvenser har odling av jätteräkor. Odlingen kräver stora ytor vilket bidrar till att mangroveskogar skövlas och risfält görs om till odlingsbassänger. Detta försämrar lokalbefolkningens förmåga att försörja sig och minskar den biologiska mångfalden.
 • Även laxodlingar i Nord, t.ex. Norge, kan få svåra konsekvenser för miljön.
 • Odlingens miljöeffekter beror dock mycket på art, foder och hur systemet är utformat.
 • Ibland ersätts fiskmjöl med vegetabilier, men dessvärre används oftast soja som vanligtvis kommer från Sydamerika och odlas på skövlad regnskogsmark.
 • Odling av musslor och ostron är däremot ett bra alternativ ur miljö- och klimatsynpunkt eftersom djuren tar upp all näring de behöver från vattnet genom att filtrera det och därmed också renar vattnet.

 

Fiskets klimatpåverkan
 • Bränsleförbrukningen vid själva fisket står för den största delen av fiskets klimatpåverkan.
 • Olika fiskemetoder förbrukar olika mycket bränsle. Bottentrålning kräver mycket bränsle medan krok- och garnfiske är betydligt mer energieffektiva.
 • Fisk- och skaldjursodling är bränsleslukande eftersom det behövs foder av marint ursprung och motordrivna pumpar som drivs av diesel.
 • Jätteräkor är faktiskt en värre klimatbov än till exempel kött på grund av den höga energianvändningen och skövlingen av mangroveskog som är en viktig klimatsänka.
 • När det gäller transporter är flygfraktad exotisk fisk det allra sämsta ur klimatsynpunkt, då är transporter med containerfartyg att föredra.
 • Även inhemsk fisk fraktad på isflak i lastbil är energislukande. Så kort transport som möjligt är även här att föredra.

 

Fisk & hälsa
 • Fisk och skaldjur innehåller mycket D-vitamin, jod och selen, samt omega-3-fett som är bra för hälsan.
 • Men fisk från våra hav innehåller också miljögifter eftersom de flesta miljögifter till slut hamnar i havet.
 • Vissa fiskar är det speciellt viktigt att akta sig för, då dessa innehåller höga halter av miljögifter. Därför rekommenderar Livsmedelsverket en begränsad konsumtion av vissa insjöfiskar och feta fiskar från Östersjön för gravida och ammande kvinnor. Se informationsfilm HÄR

 

Tips för en medveten konsumtion av fisk & skaldjur
 • Välj fisk och skaldjur som kommer från stabila bestånd, är fiskad med metoder som tar hänsyn till havsmiljön och är certifierad av MSC eller KRAV, se WWF:S FISKGUIDE
 • Prova ibland andra sorters fisk och skaldjur än de du är van vid så minskar trycket på de mest populära arterna.
 • Våga fråga var fisken och skaldjuren kommer ifrån och hur de är fångade eller odlade både när du handlar i butik och äter på restaurang. Välj fisk som är fångad med selektiva redskap som nät, garn, krok, långrev och burar och undvik fisk fångad med trålar.
 • Välj gärna musslor och ostron som är bra alternativ ur miljö- och klimatsynpunkt.
 • Fråga efter lokalt fångad fisk även om du handlar från fiskstånd i hamnen eftersom fisken inte nödvändigtvis är fiskad i området.
 • Se vår MÄRKNINGSGUIDE för aktuella märkningar.
Sidan uppdaterad 2021.