CIR:KU:LENT LOGIN

RESA & TRANSPORT

Idag står inrikestransporter nästan för en tredjedel av Sveriges totala mängd utsläpp av växthusgaser och mycket inom transportsystemet är fortsatt beroende av fossila bränslen. Transporter av människor och gods påverkar därför i hög grad miljön. Det är främst förbrukningen av drivmedel, bensin och diesel, som står för de största utsläppen under transporterna. Men utsläppen kan variera stort mellan olika transportmedel och bestäms av hur långt fordonen rullar, hur mycket drivmedel som fordonet förbrukar och sist men inte minst hur stor andel av drivmedlet som utgörs av förnybart- eller fossilt bränsle. Det finns fleras saker man kan tänka på för att välja hållbara resor och transporter.

 • Hur tar du dig till resmålet? Transportmedlet har mycket stor betydelse då växthusgasutsläppen varierar stort mellan olika transportslag.
 • Hur ofta reser du och vart? Att flyga till Asien en gång var femte år kan vara långt mer hållbart än att flyga på flera weekendresor inom Europa per år.
 • Hur agerar du på plats? Att agera miljövänligt kan vara svårt på resande fot i en omgivning man inte är bekant med. Det kan kräva en del planering och eftertanke både innan och under resans gång.

 

En medveten semesterresa

De kommande 20 åren spår FN:s världsturistorganisation, UNWTO, att antalet internationella semesterresor nästan kommer att fördubblas globalt sett, vilket innebär kraftigt ökade klimatutsläpp. Att turista hållbart innebär att ha en helhetssyn på semestern, det vill säga att inte endast fokusera på transporten utan även på val av boende, mat och vad man väljer att göra på sin resa i stort. Läs mer på sidorna kring hotell & logi, mat och dryck och för tips när det gäller shopping av kläder och skor samt hudvård & hygien.

 

Medvetna val före resan
 • Överväg att hemestra och/eller svemestra för att ta tillvara på de smultronställen som finns i närheten. Det finns ofta mycket att upptäcka närmre än du tror. Gör dagsutflykter med cykel, njut av skärgården, landet, skogen!
 • Om möjligt ta dig runt med buss och tåg! Inom Europa? Läs mer här
 • Funderar du på att ta båten för att du hört om flygets klimatpåvekan? Det är inte säkert att det blir en miljövinst. Färjor kräver mycket bränsle vilket leder till höga utsläpp av växthusgaser. Snabbfärjor är sämre än långsammare färjor. Utöver växthusgaserna har färjorna andra negativa effekter på miljön. Läs mer om färjor här.
 • Om du ska flyga, välj ett flygbolag som har kollektivavtal och som garanterar bra arbetsvillkor. Charterflyg är bättre än reguljärflyg då det oftast är högre beläggning och mindre mellanlandningar. Läs mer om flyg här.
 • Fundera på om du inte kan göra en enda långresa istället för flera korta.
 • Låna en resväska istället för att löpa en ny, och om du köper en ny tänk kvalitet före kvantitet.
 • Ladda ner biljetter digitalt och spara in på onödigt papper.

 

Val av boende
 • Välj ett boende med ett genomtänkt miljöarbete eller miljömärkning. Ta reda på vilka arbetsförhållanden som finns där du bor på.
 • Var kritisk till och ta reda på fakta när researrangörer lockar med ”ekoturism” och unika naturupplevelser. Ibland är denna typ av turism inte bra för djur och natur, speciellt om den blir för storskalig. Seriös ekoturism kan å andra sidan leda till att skydda unik natur och kultur när det går att tjäna pengar på att värna om det..

 

Medvetna val på plats
 • Tänk på att det i vissa länder är vattenbrist. Slösa inte på vattnet, ta korta duschar.
 • Kan man ej dricka kranvattnet på resmålet, köp större flaskor.
 • Köp lokalproducerad mat och dryck, samt frukt och grönsaker anpassade efter odlingssäsong.
 • Ta med ditt vanliga miljövett på semestern. Är det inte lätt att återvinna, påtala det för hotellet och researrangören – fråga, fråga, fråga!

 

Utflykter, aktiviteter och souvenirer
 • Utforska landet via ekoturism.
 • Ta dig runt med kollektivtrafik, hyr cykel/elcykel eller gå.
 • Besök och uppmuntra lokala initiativ så att turismen ägs och drivs av människorna som bor på orten och undvik all inclusive eftersom de oftast ägs av utländska ägare och lite av inkomsterna går till landet.
 • På Svemestern se till att värna vår allemansrätt och vår natur; plocka inte fridlysta blommor och fiska ej fredade fiskar.
 • På utlandssemestern se till att inte köpa koraller, elfenben, fågelägg eller annat som kan tänkas vara en produkt från tjuvjakt eller liknande. Undvik även att köpa utflykter som innebär utnyttjande av djur som till exempel elefantridning, då djuren ofta behandlas väldigt illa.
 • Var uppmärksam på att det tyvärr på vissa håll förekommer barnarbete, sexuella trakasserier och skadlig arbetsmiljö. Det är därför av stor vikt att du som turist tar reda på hur förhållandena är där du turistar och gör aktiva val.

 

Boktips

Välkommen till paradiset av Jennie Dieberman (2008). Ett reportage om turistindustrins baksidor ur arbetsrättsligt, socialt och miljömässigt perspektiv.

 

Sidan uppdaterad 2021.

 

Källor

GRÖNA BILISTER Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Verkar för en miljöanpassad utveckling av biltrafiken genom att granska kommuner kring användandet av miljöbilar och gör en sammanställning av årets Miljöbästa bilar.

HALLÅ KONSUMENT olika trafikslag

HÅLL SVERIGE RENT Jobbar mot nedskräpning och för en hållbar miljö både på land och till havs. De har flera projekt för att bekämpa nedskräpning i haven, och administrerar Blå Flagg, en internationell miljömärkning för stränder och hamnar. Håll Sverige Rent har på sin hemsida omfattande information om hur man som båtägare kan bidra till att båtägandet påverkar miljön så lite som möjligt, t ex båttvätt, eco-driving för båtar, val av bottenfärg mm.

KLIMATKOMPENSERA.SE ta reda på ditt klimatavtryck och hur mycket du ska kompensera.

MILJÖFORDON.SE euro-miljöklasser.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN  flygets påverkan, flygskatt.

NATURVÅRDSVERKET höghöjdseffekten.

NATUR TURISMFÖRETAGEN Naturturismföretagen är en förening som arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Står tillsammans med Naturskyddsföreningen och Visit Sweden bakom märkningen Naturens bästa.

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN nya miljöbilsdefinitionen.

REGERINGEN miljöbilsdefinition.

RESEBAROMETERN – så reste vi under corona året.

SCHYST RESANDE Ett nätverk bestående av Ecpat Sverige, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans unga och Unionen. De publicerar rapporter och arrangerar utbildningar kring hur vi kan resa mer hållbart i hänseende till bra arbetsvillkor, livskvalité och att stärka den lokala ekonomin. Deras mål är att resmålet inte ska drabbas negativt av turismen.

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT  Potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage: kartläggning och prioritering.

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN (STF) TF är en ideell organisation som främjar turism i Sverige. En del av deras vision är att turism ska vara hållbart. De är också en av huvudmännen bakom ekoturismmärkningen Naturens bästa. Alla deras egna logiverksamheter har någon miljömärkning, och av de andra ca 300 logianläggningarna som är knutna till dem har 10-15 % någon miljömärkning.

TRANSPORTSTYRELSEN rapport om avgasutsläpp från fritidsbåtar.

HALLÅ KONSUMENT olika trafikslag

MILJÖFORDON.SE euro-miljöklasser.

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN nya miljöbilsdefintionen.

REGERINGEN miljöbilsdefinition.

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT  Potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage: kartläggning och prioritering.

Klimatkompensera.se ta reda på ditt klimatavtryck och hur mycket du ska kompensera.

Naturskyddsföreningen flygets påverkan, flygskatt.

Naturvårdsverket höghöjdseffekten.

Resebarometern – så reste vi under coronaåret.