CIR:KU:LENT LOGIN

FLYG

Flyg är det trafikslag som släpper ut mest klimatgaser per person och kilometer. Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än det svenska tåget. Under pandemin 2020 minskade svenskarnas semesterresor till utlandet med 84%. En hisnande minskning på 12 miljoner resor 2019 till 1,9 miljoner 2020.

Globalt står flygutsläppen (pre-pandemi) för 4-5% av de globala utsläppen, enligt Naturskyddsföreningen. En forskningsrapport från Chalmers gjord 2018 visar dock att svenskarna flyger fem gånger mer än genomsnittet, och om de flygrelaterade utsläppen fördelas på hela befolkningen orsakar varje svensk 1,1 ton utsläpp varje år. Det är mer än den totala koldioxidbudget som FN slagit fast att varje person bör att ha till sitt förfogande för hela sin livsstil (mat, boende, konsumtion, transporter) år 2050.

Flygets koldioxidutsläpp per person.

En flygresa tur och retur till Thailand motsvarar utsläppsmässigt ungefär alla andra transporter en person i genomsnitt gör resten av året. Klimatpåverkan av enbart den flygresan överskrider den totala årliga utsläppsnivå för en person som forskare anser är hållbart.

Tur & retur →   Sverige  →  Paris =  0,60 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  → Mallorca = 0,92 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  →  Gran Canaria = 1,76 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  →  Thailand  = 3,28 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  →  Hong Kong = 3,26 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  →  New York = 2,52 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  →  Hawaii =  4,40 Ton CO2e
Tur & retur →   Sverige  →  Mexiko = 3,78 Ton CO2e 

Ovan är beräknat via klimatkompensera.se. Beroende på vilken tjänst man väljer för att räkna ut utsläppen kan uträkningarna skilja sig åt. Detta beror på att vissa tjänster enbart visar utsläppen av koldioxid och inte tar hänsyn till höghöjdseffekten (ju längre sträcka, desto större del av resan görs på hög höjd), startvikt, den tid flygplanet rullar på marken innan och efter en flygning, temperatur och lufttryck. Även flygplanstyp påverkar då motorerna är olika, likväl som tillverkningsprocessen av bränslet och/eller planet.

Höghöjdseffekten
 • Förbränning av flygbränsle ger utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och vattenånga men även metan och dikväveoxid.
 • Eftersom utsläppen från flygen sker på hög höjd där det både är tunnare luft och närmre ozonskiktet, så har utsläppen en annan påverkan på omgivningen och den totala klimatpåverkande effekten beräknas bli upp till två gånger så stor.
Flygskatten
 • Idag är flygindustrin befriad från bränsleskatter, energiskatter eller koldioxidskatter. De har även undantag från moms och flyger ofta från offentligt subventionerade flygplatser.
 • 2018 infördes en flygskatt. Sedan dess har flygtrafiken från svenska flygplatser minskat. Det beror på flera olika faktorer, varav flygskatten är en.
 • Flygskatten gör att vi får se den verkliga kostnaden av våra resor då miljökostnaden för första gången inkluderas i priset. Vilket förhoppningsvis leder till att resans värde omvärderas.
Klimatkompensation
 • Klimatkompensation innebär att du kompenserar för de utsläpp av växthusgaser du gett upphov till genom att exempelvis donera pengar till företag som planterar träd.
 • Enligt en undersökning från Ecosystem Marketplace så är företag som klimatkompenserar mer aktiva i att minska sina utsläpp än företag som inte klimatkompenserar.
 • Som privatperson kan man ofta lägga till klimatkompensation när man köper en flygbiljett, det finns även flertal externa tjänster att tillgå för klimatkompensation.
 • För att räkna ut vad du ska klimatkompensera kan du gå in här.
Tips på en medveten flygresa
 • Att flyga är den aktivitet privatpersoner kan göra som orsakar störst klimatpåverkan, det gör därför stor skillnad om du låter bli att flyga.
 • Tänk igenom om du verkligen måste ta flyget dit du ska – du kanske kan ta buss eller tåg? Läs mer om buss och tåg som transportmedel. 
 • Om du flyger så välj ekonomiklass då det innebär fler resenärer per plan.
 • Ta direktflyg för att minska utsläppen vid start och landning.
 • Flyg mer sällan och om du har möjlighet, stanna borta ett längre.
 • Välj ett flygbolag som har kollektivavtal och som garanterar bra arbetsvillkor för sina anställda.

Sidan uppdaterad 2024.