CIR:KU:LENT LOGIN

Medveten Konsumtions styrdokument

Medveten Konsumtions syfte är att skapa medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vår vision är en värld av cirkulenter. Där cirkulenters efterfrågan styr utbudet. Där det är ett självklart val och en självklar livsstil att vara cirkulent. Som cirkulent tar du ansvar för en hållbar utveckling genom en medveten livsstil. Du ser dig som en användare istället för en ägare. På så sätt kan fler leva bättre på planetens resurser. Vi vill bidra med inspiration och utbildning om hur du som konsument i din vardag, på din arbetsplats eller ditt företag kan göra mer hållbara och medvetna val genom enkla råd och tips. Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att vi vill eftersträva reflektion, snarare än perfektion. På den här sidan hittar du Medveten Konsumtions styrdokument och årsmöteshandlingar från de senaste åren.

Stadgar och styrdokument

Uppförandekod
Stadgar Medveten Konsumtion
Rutiner för att motverka oegentligheter

Effektrapport 2022-2023

Årsmötet är Medveten Konsumtions högsta beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet som brukar genomföras i mars. Inbjudan till årsmötet. Kallelsen skickas ut 2 månader före årsmötet och 6 veckor före årsmötet ska Motioner/propositioner och stadgeändringsförslag ska vara föreningen tillhanda. Vill du som medlem delta på årsmötet så ska du anmäla dig 3 veckor före för att komma med i röstlängden.

 

Vi tror på att att skapa förändring genom konsumentkraft och vill inspirera konsumenter att reflektera och agera på ett mer hållbart sätt. I Sverige konsumerar vi som om vi hade flera jordklot. Föreningen Medveten Konsumtion är inte emot konsumtion utan vi jobbar för att stoppa överkonsumtionen. Vi påverkar genom olika kampanjer, utbildningar och föreläsningar och via våra nyhetsbrev och sociala medier. Vi jobbar opinionsbildande.

Har du frågor om Medveten Konsumtions styrdokument och årsmöteshandlingar så hör av dig till oss via info@medvetenkonsumtion.se eller styrelsen@medvetenkonsumtion.se.