Medveten Konsumtions styrdokument

Medveten Konsumtions syfte är att skapa medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vår vision är en värld av cirkulenter. Där cirkulenters efterfrågan styr utbudet. Där det är ett självklart val och en självklar livsstil att vara cirkulent. Som cirkulent tar du ansvar för en hållbar utveckling genom en medveten livsstil. Du ser dig som en användare istället för en ägare. På så sätt kan fler leva bättre på planetens resurser. Vi vill bidra med inspiration och utbildning om hur du som konsument i din vardag, på din arbetsplats eller ditt företag kan göra mer hållbara och medvetna val genom enkla råd och tips. Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att vi vill eftersträva reflektion, snarare än perfektion. På den här sidan hittar du Medveten Konsumtions styrdokument och årsmöteshandlingar från de senaste åren.

Stadgar och styrdokument

Uppförandekod
Stadgar Medveten Konsumtion
Insamlingspolicy
Generalsekreterarens instruktioner och ersättning
Kapitalplaceringspolicy
Rutiner för att motverka oegentligheter

 

Årsmötet är Medveten Konsumtions högsta beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet som brukar genomföras i mars. Inbjudan till årsmötet. Kallelsen skickas ut 2 månader före årsmötet och 6 veckor före årsmötet ska Motioner/propositioner och stadgeändringsförslag ska vara föreningen tillhanda. Vill du som medlem delta på årsmötet så ska du anmäla dig 3 veckor före för att komma med i röstlängden.

Årsmöteshandlingar 2023

Dagordning årsmöte 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022

Årsmöteshandlingar 2022

Revisionsberättelse 2021
Årsredovisning inkl förvaltningsberättelse 2021
Effektrapport 2021

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötesprotokoll 2021
Årsredovisning 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Dagordning årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar 2020

Årsmötesprotokoll 2020
Valberedningens förslag 2020
Årsbokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Stadgeändringsförslag årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmötesprotokoll 2019
Valberedningens förslag 2019
Årsbokslut 2018
Verksamhetsberättelse 2018

Årsmöteshandlingar 2018

 

Vi tror på att att skapa förändring genom konsumentkraft och vill inspirera konsumenter att reflektera och agera på ett mer hållbart sätt. I Sverige konsumerar vi som om vi hade flera jordklot. Föreningen Medveten Konsumtion är inte emot konsumtion utan vi jobbar för att stoppa överkonsumtionen. Vi påverkar genom olika kampanjer, utbildningar och föreläsningar och via våra nyhetsbrev och sociala medier. Vi jobbar opinionsbildande.

Har du frågor om Medveten Konsumtions styrdokument och årsmöteshandlingar så hör av dig till oss via info@medvetenkonsumtion.se eller styrelsen@medvetenkonsumtion.se.