CIR:KU:LENT LOGIN

MATFETT & OLJOR

För att konsumera oljor och matfett medvetet, behöver en veta att de fetter som ingår i oljor, margariner, matfettsblandningar och smör påverkar miljön olika mycket. Matfett är ofta gjort på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, solrosolja, palmolja och smör.

  • Rapsolja och olivolja hör till de fetter som är bäst ur miljösynpunkt.
  • Smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja, på grund av att smör är en mejeriprodukt som kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas.
  • Det fett som har störst påverkan på miljön är palmolja. Palmolja bidrar till att regnskog skövlas för att ge plats åt stora plantage som för med sig en rad miljöproblem som förorenade vattendrag, utarmning av jordar, minskade vattentillgångar och skogsbränder.
  • Palmolja finns inte bara i matfett utan också i bland annat kakor, tvål, smink och glass.
  • WWF har tagit initiativ till en certifiering av hållbart producerad palmolja kallad Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. RSPO-certifierad palmolja får inte komma från oljepalmsplantager som skadar djur- och växtlivet eller ökar utsläppen av växthusgaser.
  • Certifiering eller bojkott? Många menar att bojkott eventuellt är att föredra framför att välja certifierad palmolja. Läs mer på WWF:s hemsida om PALMOLJA

 

Tips för en medveten konsumtion av matfett och oljor
  • Välj rapsolja, och matfetter med mycket rapsolja, eller olivolja. Rapsolja är bäst ur miljösynpunkt.
  • Minska användandet av palmolja, som finns i en del matfetter. Det kan dock vara svårt att veta om palmolja ingår i en produkt, eftersom det inte behöver stå i innehållsförteckningen. Ett sätt att undvika palmolja är att i stället välja matfetter med mycket rapsolja.
  • Välj helst ekologiska oljor och matfett.
  • Läs mer om vår märkningsguide här.

 

Sidan uppdaterad 2021.