CIR:KU:LENT LOGIN

KÄLLSORTERING

Återvinn rätt! Under 2020 källsorterade vi mer, men det var ändå en fjärdedel av det vi lämnade in som hamnade fel. Plockundersökningen som utfördes av förpacknings- och tidningsinsamlingen visade att 35 procent felsorteras i metallåtervinningen, 17 procent i pappersåtervinningen och 28 procent i plaståtervinningen. Det som hamnade tokigt var främst leksaker, batterier, elektronik, stekpannor och munskydd. Källsortering kan skilja sig lite mellan olika regioner och kommuner men om du är lite osäker på hur något ska sorteras kan du gå in här eller följa vår guide nedan.

Vanliga fallgropar
 • Felsorterade sammansatta material ex tablettkartor. Tänk såhär en ska inte behöva verktyg för att separera material, utan en slänger det i den återvinning vars material som förpackningen består mest av. Tablettkartor består till största delen av plast och en mindre del metall = släng den då som mjukplast.
 • Diskar ur för bra. Det ska absolut återvinnas helt och rent, men går det åt varmt vatten och massa kemikalier för att få det rent så minskar miljönyttan med återvinningen. D.v.s. skölj ur, men diska inte ur det.
 • Slänger munskydd i pappersinsamlingen, den är inte i papper utan ska sorteras i restavfall hemma.

 

Plast 

Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till någon form av återvinning. Ändå så hamnar 90% av all plast i hushållssoporna där den bränns och leder till fossila utsläpp i fjärrvärmeverk. Idag beräknas Sveriges avfallsförbränning ha ett utsläpp på ca 2,6 ton växthusgaser per år. Vilket gör sopeldning till landets näst största industriella utsläppare. Följande är en liten guide på hur du sorterar din plast.

 • Plastförpackningar till vanlig återvinningsstation.
  • Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müsslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, små mängder frigolit ex köttfärstråg och dylikt.
 • Plastförpackningar som lämnas på kommunens bemannande återvinningscentral eller slängas i hushållssoporna:
  • Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning.
  • Videokassetter/VHS-band, plastfickor och mappar.
  • Plastbestick.
 • Butikernas pantsystem:
  • Retur-plastflaskor.
 • Specialare som kräver kontakt med kommun:
  • Stomipåsar, dialyspåsar, katetrar och liknande produkter.

 

Kartong
 • Kartongförpackningar till vanlig återvinningsstation.
  • Förpackningar för pasta, cornflakes, socker, äggkartong, mjölk- och juiceförpackningar, bärkassar, presentpapper och mindre wellpapplådor.
 • Kartongförpackningar som lämnas på kommunens bemannande återvinningscentral:
  • Flyttkartonger och/eller större kartonger.
 • Detta ska inte sorteras som papper & kartong:
  • Kuvert, de ska slängas i hushållsavfall.
  • Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skrivpapper, de ska läggas i behållaren för tidningar.

 

Metall
 • Metall till vanlig återvinningsstation.
  • Konservburkar, tuber, kapsyler, folielock, skruvkorkar målarburkar – tomma och torra.
 • Metall som lämnas på kommunens bemannande återvinningscentral:
  • Värmeljus och marschaller ska självklart återvinnas, men då måste aluminiumet (vekeshållaren) plockas bort. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.
 • Detta ska inte sorteras som metall:
  • Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel, de ska lämnas som farligt avfall.
  • Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar, ska lämnas som grovsopor.
  • Elektronik och elartiklar, ska samlas in tillsammans under producentansvar.

 

Glas
 • Glas till vanlig återvinningsstation.
  • Flaskor och burkar i glas – separera färgade och ofärgade.
 • Glas som lämnas på kommunens bemannande återvinningscentral:
  • Värmeljus och marschaller ska självklart återvinnas, men då måste aluminiumet (vekeshållaren) plockas bort. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.
 • Detta ska inte sorteras som glas:
  • Returflaskor, ska pantas i butik.
  • Glödlampor, ska lämnats som elavfall.
  • Porslin och keramik, ska slängas som hushållssopor eller grovsopor.
  • Produkter av glas, ska slängas som hushållssopor eller grovsopor.
  • Dricks- fönster och speglar, ska lämnas på ÅVC.

 

Kläder och textil

Vi slänger ca 7,5 kilo kläder per person och år direkt ner i hushållssoporna, av dessa skulle närmare 60% kunna återanvändas.

 • Textil som lämnas till vanliga återvinningsstationer:
  • Lämna hela och rena kläder i plastpåsar i containers specifikt till klädinsamling.
 • Textil som lämnas på kommunens bemannade återvinningscentraler:
  • Det är inte alla ÅVC som har utsortering av textilier på grund av brist på platsutrymme. Men där du kan lämna så behöver textilen inte vara hel och ren utan det går bra med trasor också.

 

Elektronik
 • Elektronik till livsmedelsbutiker
  • Livsmedelsbutiker tar ofta emot småelektronik & batterier. Säljer de elektronikvaror själva är de skyldiga sen 2015 att ta emot trasig elektronik som är mindre än 25 cm långt, även om det inte såldes där.
 • Elektronik till återvinningscentraler
  • Elektronik och elartiklar, ska samlas in tillsammans under producentansvar.

 

Mediciner och läkemedel
 • Medicin och läkemedel till apotek:
  • All icke-utnyttjad medicin ska lämnas in till apoteket.
  • Tuber och sprayflaskor som innehåller diklofenak ska lämnas in på apoteket.
 • Läkemedelsförpackningar till vanliga återvinningsstationer:
  • Ska sorteras som det material den består mest av.

 

Frigolit
 • Frigolitförpackningar till vanlig återvinningsstation:
  • Respektive kommun bestämmer om det ska vara separat utsortering på åvc:erna. Idag sorteras Frigolit i större mängder främst i fraktionen för brännbart. Förutom på Lövsta och Bromma i Stockholm, där det är separat utsortering på prov. Det kommer att utvärderas för att undersöka miljönyttan och kostnadsnyttan och därefter tas ställning till om de ska fortsätta med insamlingen och utöka den till samtliga anläggningar.
 • Frigolitförpackningar som lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral:
  • Små mängder frigolit är ex hushållens förpackningar, ex köttfärstråg och dylikt och kan lämnas i de gröna behållarna på stan som förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar över.

 

Sidan uppdaterad 2021.