CIR:KU:LENT LOGIN

Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi har vårt kansli i Stockholm men verkar platsoberoende, över hela Sverige.

  • Medveten Konsumtion är en demokratisk organisation där medlemmarna tillsammans bestämmer riktlinjer och mål vid årsmötet.
  • Föreningens styrelse är därefter ansvarig för att verksamheten under året genomförs enligt vad medlemmarna bestämt på årsmötet.
  • Organisationsnummer: 802440-6186
  • Bankgiro: 639-9646

Medveten Konsumtion finns till för dig som konsument och företag, för att hjälpa dig navigera den svårframkomliga djungeln som är “hållbar konsumtion”. Vi arbetar utan pekpinnar och brukar säga att man ska eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Vi erbjuder inspiration i våra utbildningar och föreläsningar för att ge dig verktyg, inte dåligt samvete. Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld – en värld av cirkulenter. Vi tror på att att skapa förändring genom konsumentkraft och vill inspirera konsumenter att reflektera och agera på ett mer hållbart sätt i enlighet med de globala målen.

 

Vi är en förening som arbetar med de stora frågorna

Vårt syfte är att skapa medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld, och vår vision är en värld av cirkulenter. Istället för ägare av saker, kläder och boende är du en användare som byter, lånar, lagar och delar. Som cirkulent kan du bidra till en hållbar utveckling genom en medveten livsstil så att fler kan leva bättre på planetens resurser.

I vårt arbete strävar vi mot en cirkulär planet, där cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion är norm. Hos oss kan du få inspiration och utbildning om hur du som konsument i din vardag, på din arbetsplats eller ditt företag kan göra mer hållbara och medvetna val genom enkla råd och tips.

Genom att erbjuda information vill vi på Medveten Konsumtion göra det enklare för var och en att ta medvetna beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. Vi tror på konsumentkraft och vill inspirera dig som privatperson, företag eller organisation att reflektera och agera.

 

Konsumtion i sig är inte något dåligt, det handlar om hur vi konsumerar

Det är en naturlig del av livet att vi måste äta, transportera oss till och från jobbet, köpa nya skor när de gamla är otjänliga osv. Det vi försöker göra något åt är överkonsumtionen, som idag tyvärr är utbredd i Sverige då en svensk i snitt konsumerar som om vi hade 4,2 planeter. Detta försöker vi åtgärda genom olika kampanjer, initiativ och påverkan för att fler konsumenter ska förstå hur ens val påverkar miljö, hälsa och global rättvisa.

Forskningen visar att många vill konsumera mer hållbart, men ofta inte vet hur – det vet vi! Du kan boka oss för en föreläsning, Vi erbjuder inspiration när vi föreläser och håller workshops för att ge dig verktygen, inte dåligt samvete.

Vår vision: En värld av cirkulenter.

Föreningen Medveten Konsumtion strävar mot en cirkulär planet. Det vill säga en värld som bygger på cirkulär ekonomi och där konsumenter är cirkulenter*. Där cirkulenters efterfrågan styr utbudet. Där det är ett självklart val och en självklar livsstil att vara cirkulent. Som cirkulent tar du ansvar för en hållbar utveckling genom en medveten livsstil. Du ser dig som en användare istället för en ägare. På så sätt kan fler leva bättre på planetens resurser. Att vara cirkulent är både enkelt och attraktivt.

Vi vill se Sverige som ett föregångsland inom medveten konsumtion. Vi vill se en värld där alla människor har kunskap om vad som krävs för en hållbar tillväxt. Vår kompass är en frisk planet. Vi vill, med vårt cirkulentperspektiv, vara medskapare till en cirkulär värld.

 

“Vi skapar medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld”

Föreningen Medveten Konsumtion vill vara en del av lösningen för en hållbar värld. Normen i dagens samhälle är ohållbar konsumtion. Genom information om konsumtionens villkor och effekt på miljön, klimatet och människors hälsa och rättvisa vill vi att det ska bli enklare att göra medvetna val. Med ett regenerativt förhållningssätt vill vi etablera cirkulära beteenden. Genom konsumtions- och beteendeforskningen ger vi konkret information som inspirerar och bidrar till reflektion och genomtänkta konsumtionsbeslut. Vi arbetar för att fler blir en del av lösningen – förverkligad konsumentkraft. För det är tillsammans vi kan påverka och skapa förändring.

Vi tänker globalt men agerar lokalt i linje med att konsumtionen har en stark koppling till hållbar tillväxt. Vi är vägledande och drivande för hållbar konsumtion i paradigmskiftet mot en smartare värld.

Vill du engagera dig?

Med vår hjälp kan du få ökade kunskaper om konsumtionens påverkan på miljö, hälsa och global rättvisa. Vår hemsida erbjuder mycket information om hur du kan tänka kring din vardagskonsumtion för att göra skillnad.

Du kan också engagera dig och bidra till en mer hållbar framtid genom volontärarbete eller praktik. Läs mer här. Genom att bli medlem kan du också på ett enkelt sätt stötta det vi gör!

 

Medveten Konsumtion i media

Föreningen verkar för att sprida information om medveten konsumtion i medier. Vi har tidigare bland annat haft ett flerårigt samarbete med tågtidningen Kupé – Sveriges mest lästa magasin där vi gett hållbarhetstips till den enskilde konsumenten. Vi ger även kontinuerligt uttalanden och tips till konsumenter i rikstäckande och lokala medier. Nedan kan du se ett av våra framträdanden i TV4 Nyhetsmorgon. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar, vi hjälper gärna till! Är du journalist kan vi erbjuda ett stort nätverk av kompetenta experter – privatpersoner likväl som yrkesutövare – inom flera hållbarhetsområden som vi gärna sammankopplar dig med.