CIR:KU:LENT LOGIN

VIN & ÖL

Miljö- och klimatpåverkan från vår konsumtion av vin och öl beror mycket på hur och var det vi dricker är producerat. Italien, Spanien och Frankrike är de mest vinproducerande länderna i världen, vilket gör att det mesta vinet tillverkas i Europa. Av all frukt som odlas i världen står vindruvor för ca 45%. Mest öl produceras i Kina, USA och Ryssland. Vår svenska folköl ger ⅓ så stort klimatavtryck som vin, enligt en undersökning av RISE. De två största klimatfaktorerna för alkoholhaltiga drycker kommer från frakten och förpackningarna. Svenskarnas alkoholavtryck visar ett snitt på 52 kg CO2e per/år, enligt en undersökning från RISE.

 

Vin
 • Ett vanligt vin har ett klimatavtryck på ca 2.16 kg CO2e per/L och ett starkvin ca 2.38 kg CO2e per/L.
 • Vindruvor är en av de mest besprutade grödorna i Europa.
 • Den största påverkan i vinproduktionen kommer från den stora mängd bekämpningsmedel som används för att motverka angrepp från djur.
 • Bekämpningsmedlen kan skada både djur, människor och den omgivande miljön och kan dessutom finnas kvar i druvorna som blir till vin. Ämnena kan vara cancerogena och hormonstörande.
 • Rester av bekämpningsmedel är generellt ovanliga i ekologiska viner.
 • Däremot ger ekologiska odlingar generellt lägre skörd och mindre druvor per yta, vilket är sämre för klimatet.
 • I vinbranschen finns också problem med dåliga arbetsförhållanden och låga löner för arbetarna på druvodlingarna.

 

Öl
 • Det går åt mycket energi och vatten för att brygga öl, från odlingen av korn och humle till bearbetning och bryggning, återvinning av restmaterial, förpackning och transporter.
 • Det syns skillnader i CO2e utsläpp från olika ölsorter, en folköl som produceras i Sverige har ett klimatavtryck på 0.73 kg CO2e per/L och en starköl som ofta produceras utanför Sverige och fraktas längre har ett klimatavtryck på 0.81 kg CO2e per/L.
 • På senare år har det dykt upp flera nya mikrobryggerier runt om i Sverige med småskalig tillverkning av öl, vilket är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar transporterna.
 • Det finns även ett växande sortiment av öl bryggd på ekologiska råvaror på Systembolaget.

 

Transport och förpackningar för vin och öl
 • Transport av dryck i tank med båt ger ett lägre klimatavtryck än att frakta tunga flaskor i lastbil eller tåg.
 • Tetror, boxar, aluminiumburkar och PET-flaskor ger ett mindre klimatavtryck än lättviktsflaskor och glasflaskor.
 • Att frakta dryck från Europa i bulk med båt till Sverige, för att sedan tappa upp det i boxar hade varit det mest optimala ur klimatsynpunkt.

 

Tips för en medveten konsumtion av vin och öl
 • För att minska miljöpåverkan från din konsumtion av vin och öl kan det bästa vara att helt enkelt minska din konsumtion.
 • Välj ekologiskt och närproducerat öl för att värna om miljön och minska transporterna.
 • Välj ekologiskt och Fairtrade-märkt vin, för att undvika rester av bekämpningsmedel och för att premiera schyssta arbetsvillkor.
 • För att stödja lokala småskaliga producenter samt värna om miljön – leta upp din närmsta ölbryggare. Ett plus är om denna är medlem i organisationen “Sveriges bryggerier”, som driver ett aktivt miljöarbete.
 • Välj helst dryck förpackat i tetror, boxar, aluminium och PET-flaskor Sortera din förpackning enligt anvisning när den är tom.
 • Vindruvor är en av de mest besprutade grödorna i Europa.
 • Bekämpningsmedlen kan skada både djur, människor och den omgivande miljön och kan dessutom finnas kvar i druvorna som blir till vin. Ämnena kan vara cancerframkallande eller störa hormonsystemet.
 • Rester av bekämpningsmedel är däremot ovanliga i ekologiska viner.
 • I vinbranschen finns även problem med dåliga arbetsförhållanden och låga löner för lantarbetare på druvodlingarna.
 • Det går åt mycket energi och vatten för att brygga öl, från odlingen av korn och humle till bearbetning och bryggning, återvinning av restmaterial, förpackning och transporter.
 • På senare år har det dykt upp flera nya mikrobryggerier runt om i Sverige med småskalig tillverkning av öl, vilket är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar transporterna.
 • Det finns även ett växande sortiment av öl bryggd på ekologiska råvaror på Systembolaget.
 • Se vår märkningsguide.

 

Sidan uppdaterad 2021.