CIR:KU:LENT LOGIN

ÄGG

I den industriella äggproduktionen i Sverige hålls 8 miljoner hönor. Hönornas biologi har påverkats, genom avel och ljusprogram, så att de värper nästan ett ägg om dagen, året om. Det sliter mycket på hönans kropp. Av hönorna lever nästan 13 procent, motsvarande 1 miljon hönor, i burar. Det får vara högst 16 hönor i en sådan bur och ytan per höna är 600 kvadratcentimeter, vilket är mindre än ett A4-ark. Hönorna dödas när de är cirka 1,5 år gamla. Då anses de inte längre lönsamma i produktionen. Omkring hälften av hönorna transporteras till ett slakteri för att dödas. Varje år dör mer än 10 000 hönor i samband med sådana transporter på grund av t.ex. skador eller bristfällig ventilation.

Ungefär 16 procent av värphönorna i Sverige finns inom den ekologiska äggindustrin. WWF skriver här om Ekologiska ägg. Inhysningen liknar i regel den för vanliga “frigående”. Hönorna hålls i stallar med stora grupper på upp till 3000 djur, men de ska ges tillgång till en gräsbevuxen rasthage utomhus under sommarhalvåret. De får vara högst sex hönor per kvadratmeter istället för nio.

 
Klimatpåverkan

1 kg ägg orsakar 1-3 kg växthusgaser. Merparten av utsläppen kommer från produktionen av hönornas foder, särskilt sojafoder. Om sojaodlingen sker på avskogad, ny mark frigörs kol som varit bundet i marken och träden. Det ger stora utsläpp av växthusgaser. Även hönsgödseln ger en del utsläpp.

 

Tips för en medveten konsumtion av ägg 
  • Byt ut ägg mot exempelvis kikärtspad för bakning eller lös tofu i pajfyllning.
  • Välj annars ekologiska och helst närproducerade ägg.
  • Välj allra helst småskaligt producerade ägg.
  • Välj Krav– märkta ägg. Står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning.
 

 

Sidan uppdaterad 2021.