CIR:KU:LENT LOGIN

Samarbeta med Medveten Konsumtion

Samarbeta gärna med oss på föreningen Medveten Konsumtion! Vi ser alltid möjligheter till att samarbeta på olika sätt med andra relevanta projekt, initiativ och personer inom konsumtions- och hållbarhetsrörelsen. Det går i linje mål 17 i Agenda 2030 – “genomförande och globalt partnerskap”, vilket ligger oss varmt om hjärtat. Vi tror på att lyfta varandra. Genom att synliggöra bra initiativ gynnar det både oss själva och miljön i det långa loppet.

Ett samarbete under 2021 var att utbilda ett 30-tal ungdomar från hela Europa i en ledarskapsutbildning i Cirkulär Ekonomi. Detta gjorde vi tillsammans med ReGeneration 2030 med stöd av Nordiska Ministerrådet. Att samarbeta med Medveten Konsumtion är en viktig del i att skapa medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. I den omställningen är forskning viktigt. Därför sitter vi även med i olika advisory boards, t ex i Borås Science Park “hållbara livsstilar”.

Att erbjuda företagsmedlemskap till företag, organisationer och kommuner är ett annat exempel på samarbete för en hållbar konsumtion. Ett medlemskap hos oss ger ert företag, organisation eller kommun möjlighet att bidra i övergången till en smartare värld präglad av hållbarhet och cirkularitet.

Genom våra finansiärer och våra medlemmar kan vi fortsätta arbetet mot omställningen till en smartare värld, en värld av cirkulenter.