CIR:KU:LENT LOGIN

Hållbart Sparande

Vad är hållbart sparande?spara hållbart

Hållbart eller grönt sparande som det också kallas, är en investering i finansiella produkter som främjar en hållbar framtid. Produkterna gynnar företag och organisationer som arbetar utifrån ett långsiktig perspektiv av samhällsnytta för miljö, klimat och natur. Pengarna som investeras genom hållbart sparande hjälper att sätta press på andra bolag och branscher att också bli mer hållbara.

Det finns olika kategorier när man ska investera sina pengar hållbart. Avanza nämner nedan definitioner:

 

Hållbar miljö

Att spara för en hållbar miljö handlar om att bolagen som du investerar i satsar på miljönytta i sin verksamhet. Exempel är förnybar energi, rent vatten och miljösmarta bilar.

Att spara för en hållbar miljö kan också handla om att välja bort företag, fonder eller aktier inom vissa områden som orsakar en sämre miljö och inte främjar en hållbar utveckling. Detta kan handla om allt från tobak, vapen, oljebranschen eller fossila bränslen. Detta är ett indirekt sätt att spara hållbart och har mindre påverkningspotential men bör tas i åtanke när du väljer hur du ska investera dina pengar.

hållbart sparande
 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är synonymt med ekonomisk rättvisa. Jordens resurser ska fördelas lika så att så de på lång sikt räcker till alla. Ohållbara branscher som sockerindustrin, tobak och fossila bränslen kommer troligtvis att möta ekonomiska utmaningar som högre skatter och olika förbud.

På grund av den snabba tekniska utvecklingen riktar både nya och äldre företag in sig klimatsmartare lösningar i sina verksamheter. Dessa lösningar är i stor utsträckning snällare mot planeten och bidrar till en stabil framtid. Det kan handla om allt från att de satsar på miljövänlig uppvärmning till klimatsmarta hus och bostäder eller transportmedel.

De branscher och bolag som innovativt satsar på hållbarhet i sitt arbete är i större skala högre värderade än konkurrenter med ett mindre fokus på miljö, klimat och hållbar utveckling.

 

Etisk hållbarhet

När du investera dina pengar i bolag, fonder eller aktier som inte är involverade i vapen eller tobaksindustrin och väljer bort företag som är skadliga på olika sätt, handlar du utifrån etisk hållbarhet. SRI-fonder är ett samlingsnamn för olika fonder som tar särskild hänsyn till etiska värderingar och står för Sustainable and Responsible Investments.

 

Hållbart sparande

Social hållbarhet

Social hållbarhet bygger på investeringar som tror på att alla människor är lika mycket värda. Det kan alltså handla om hur enskilda bolag eller företag behandlar sina egna anställda men även om ett större ansvar för sin omgivning.

Om det finns produktion i andra länder, frågar de sig hur arbetsmiljön ser ut lokalt. Har de anställda en rättvis lön och bra arbetsvillkor? Vad har företaget för policy och finns det system för att följa upp och ta ansvar för alla olika led i företagets arbete?

 

 

Jämställdhet i hållbart sparande

Har män och kvinnor lika rättigheter och samma möjlighet till utveckling? Inom en bransch eller ett företag ska anställning ske på lika grunder, likaså lönesättningen mellan män och kvinnor. Det är också viktigt att kvinnor får samma möjligheter att utvecklas professionellt och får ledande positioner i samma utsträckning som män.

Varje år släpper Stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i arbetslivet, en rapport som kartlägger börsbolagens ledningsgrupper. Rapporten kan användas för att hitta bolagen som duktigast på jämställdhet. Generellt har det visat sig att större jämställdhet inom bolag och företag gör dem mer framgångsrika . Detta tyder på att investeringar med ett jämställdhetsperspektiv är bra för både sparandet och framtiden.

Kampanjen Hållbart Sparande sponsrades av SPP.