SOMMAR MED EKOGUIDEN V.25 - Gotland. Besök på Ekobyn Suderbyn, av helena uddholm

18 juni, 2018

På Gotland har vi vår redaktör Helena Uddholm som på ett positivt och energiskt sätt arbetar för att visa hållbara Gotland. Helena gör ett otroligt arbete för oss genom Ekoguiden Gotland som vi är väldigt tacksamma.

För Sommar med Ekoguiden har hon skrivit en krönika om hennes besök på Ekobyn Suderbyn. Glöm inte att titta in på Ekoguiden Gotland.

Trevlig läsning!

(OBS. Vi har försökt få bort mellanrummet mellan varje bild, men utan resultat. Vi hoppas att inte detta stör er läsning)

 

Ekobyn på Gotland lockar volontärer från hela världen På Gotland, mer exakt i Västerhejde, som ligger med cykelavstånd från Visby, ligger en ekoby med permakultur som tema.

Ekobyn Suderbyn grundades 2008 och en av drivkrafterna bakom var Ingrid Gustafsson som efter 10 år fortfarande är med och styr arbetet på gården.

Byn ligger på ett 10 hektar stort område, varav 5 ha är arrenderat. Det som produceras på gården ger mat till de som bor i byn och maten som lagas är vegansk med vegetariska tillbehör. Målet för byn är att bli till stor del självförsörjande på föda. I dagsläget sker ingen försäljning av grönsaker, men i och med att avkastningen ständigt ökar finns det planer på att kanske ha en mindre försäljning i framtiden. 20 personer bor i byn och det finns alltid ett mindre antal volontärer som bor här i perioder. Det finns sex volontärplatser via EVS, European Voluntary Service (https://europeanvoluntaryservice.org/ ) och senast var det c:a 600 sökanden till dessa platser vilket visar hur populärt det är att arbeta och bo i byn.

Permakultur är en hopdragning av permanent agrokultur, vilket kan översättas med hållbar odling. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och trygghet. Kärnan i permakultur är en odlingsdesign som utgår från platsens förutsättningar. För ekobyn i Suderby innebär detta bland annat att man observerar och interagerar med lösningar som passar just här och använder sig av det som finns. Man söker små och långsamma lösningar, värdesätter mångfald och att man är kreativ och reagerar på förändringar.

Kreativiteten är påtaglig för en besökare och speglar sig i de byggnader som finns på området och de tekniska lösningarna för att nyttja sol, vind och vatten. Några av husen har byggts med bland annat lera och halm som finns på området. De boende bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap vilket gör hela byn så spännande. De praktiska kunskaperna är särskilt viktiga vid odlingsarbetet och leds av tre boende som är utbildade inom agrokultur. Nya byggnader enligt principen för permakultur planeras tillsammans med en arkitekt som är teoretiskt kunnig inom miljöanpassat byggande.

Då området gjordes i ordning grävdes fyra dammar och jorden som blev över användes till att göra hästskovallar runt sju solfällor. Vallarna tjänar som sol- och vindskydd för växtligheten och på vallarna har det planterats träd och buskar. Förutom att tjäna som vindskydd är samtliga även nyttoväxter så som aronia, havtorn, slån, hassel, rönnbär, valnötsträd, fläder mm. I fällorna odlas grönsaker och bär.

Ekobyn är en av femtio liknande byar i Sverige, men den enda på Gotland. I år är det tioårsjubileum för byn och den 23 juni firas detta med Öppet hus. Passa på och besök denna spännande by som är som hämtad ur en sagobok!

 

Bild 1. Hus byggt i lera. I huset finns ett duschrum och ett växthus. Fukten från duschen tillförs växthuset och värmen från växthuset värmer duschrummet. 

 

 

 

 

 

Bild 2. Domen.

 

 

Vindkraft (bild 3) ger el till domen och elen från solcellerna

 

 

 

(bild 4) driver ventilationen(bild 5) i Domen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. 6 Organiskt material rötas till biogas i en anläggning inuti Domen.

 

 

Bild 7. Vattnet i rör som lagts ner i halmen värms då halmen bryts ner och värmevattnet används för uppvärmning av Domen.

Bild 8. I uteköket finns egenhändigt tillverkade eldstäder, t ex en pizzaugn. En “rocket stove”, dvs en utespis, är under uppbyggnad (Bild 9)

 

 

 

 

Bild 10. Alla restprodukter återanvänds i byn. Trädgårdsavfall används till odlingarna och hjälper till att hålla fukten kvar i marken. Toalettavfall sparas i containrar och läggs ut på övrig mark när det är färdigbrunnet.

 

Bild 11. Urgamla principer används vid odlingen, som t ex samodling av bönor, squash och majs. Bönorna tar upp kväve ur luften och bidrar med näring, squashen skapar skugga och majsen tjänar som stöd åt de andra växterna. .

På Gotland har vi vår redaktör Helena Uddholm som på ett positivt och energiskt sätt arbetar för att visa hållbara Gotland. Helena gör ett otroligt arbete för oss genom Ekoguiden Gotland som vi är väldigt tacksamma.

För Sommar med Ekoguiden har hon skrivit en krönika om hennes besök på Ekobyn Suderbyn. Glöm inte att titta in på Ekoguiden Gotland.

Trevlig läsning!

(OBS. Vi har försökt få bort mellanrummet mellan varje bild, men utan resultat. Vi hoppas att inte detta stör er läsning)

 

Ekobyn på Gotland lockar volontärer från hela världen På Gotland, mer exakt i Västerhejde, som ligger med cykelavstånd från Visby, ligger en ekoby med permakultur som tema.

Ekobyn Suderbyn grundades 2008 och en av drivkrafterna bakom var Ingrid Gustafsson som efter 10 år fortfarande är med och styr arbetet på gården.

Byn ligger på ett 10 hektar stort område, varav 5 ha är arrenderat. Det som produceras på gården ger mat till de som bor i byn och maten som lagas är vegansk med vegetariska tillbehör. Målet för byn är att bli till stor del självförsörjande på föda. I dagsläget sker ingen försäljning av grönsaker, men i och med att avkastningen ständigt ökar finns det planer på att kanske ha en mindre försäljning i framtiden. 20 personer bor i byn och det finns alltid ett mindre antal volontärer som bor här i perioder. Det finns sex volontärplatser via EVS, European Voluntary Service (https://europeanvoluntaryservice.org/ ) och senast var det c:a 600 sökanden till dessa platser vilket visar hur populärt det är att arbeta och bo i byn.

Permakultur är en hopdragning av permanent agrokultur, vilket kan översättas med hållbar odling. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och trygghet. Kärnan i permakultur är en odlingsdesign som utgår från platsens förutsättningar. För ekobyn i Suderby innebär detta bland annat att man observerar och interagerar med lösningar som passar just här och använder sig av det som finns. Man söker små och långsamma lösningar, värdesätter mångfald och att man är kreativ och reagerar på förändringar.

Kreativiteten är påtaglig för en besökare och speglar sig i de byggnader som finns på området och de tekniska lösningarna för att nyttja sol, vind och vatten. Några av husen har byggts med bland annat lera och halm som finns på området. De boende bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap vilket gör hela byn så spännande. De praktiska kunskaperna är särskilt viktiga vid odlingsarbetet och leds av tre boende som är utbildade inom agrokultur. Nya byggnader enligt principen för permakultur planeras tillsammans med en arkitekt som är teoretiskt kunnig inom miljöanpassat byggande.

Då området gjordes i ordning grävdes fyra dammar och jorden som blev över användes till att göra hästskovallar runt sju solfällor. Vallarna tjänar som sol- och vindskydd för växtligheten och på vallarna har det planterats träd och buskar. Förutom att tjäna som vindskydd är samtliga även nyttoväxter så som aronia, havtorn, slån, hassel, rönnbär, valnötsträd, fläder mm. I fällorna odlas grönsaker och bär.

Ekobyn är en av femtio liknande byar i Sverige, men den enda på Gotland. I år är det tioårsjubileum för byn och den 23 juni firas detta med Öppet hus. Passa på och besök denna spännande by som är som hämtad ur en sagobok!

 

Bild 1. Hus byggt i lera. I huset finns ett duschrum och ett växthus. Fukten från duschen tillförs växthuset och värmen från växthuset värmer duschrummet. 

 

 

 

 

 

Bild 2. Domen.

 

 

Vindkraft (bild 3) ger el till domen och elen från solcellerna

 

 

 

(bild 4) driver ventilationen(bild 5) i Domen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. 6 Organiskt material rötas till biogas i en anläggning inuti Domen.

 

 

Bild 7. Vattnet i rör som lagts ner i halmen värms då halmen bryts ner och värmevattnet används för uppvärmning av Domen.

Bild 8. I uteköket finns egenhändigt tillverkade eldstäder, t ex en pizzaugn. En “rocket stove”, dvs en utespis, är under uppbyggnad (Bild 9)

 

 

 

 

Bild 10. Alla restprodukter återanvänds i byn. Trädgårdsavfall används till odlingarna och hjälper till att hålla fukten kvar i marken. Toalettavfall sparas i containrar och läggs ut på övrig mark när det är färdigbrunnet.

 

Bild 11. Urgamla principer används vid odlingen, som t ex samodling av bönor, squash och majs. Bönorna tar upp kväve ur luften och bidrar med näring, squashen skapar skugga och majsen tjänar som stöd åt de andra växterna. .

LÄS MER

Medveten Konsumtion möter Erica Bertilsson, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist.

12 juni, 2018

Hon är personen som under 14 år bevittnat och tagit Arvid Nordquist resa från interna miljörevisorer till att idag vara ett klimatneutralt företag.

Arvid Nordquist är ett företag som satsar stort på hållbarhet. 2011 inleddes full klimatkompensation, de har bytt ut fossil gasol och rostar till biogas, har fossilfri el- och energianvändning och meddelade under våren att dess verksamhet, som i ett led att uppnå Sveriges fastställda mål om ett klimatneutralt samhälle 2045, senast 2030 ska använda sig av fossilfria inrikestransporter. Läs mer här. Medveten Konsumtion tycker att det är ett spännande företag som visar framfötterna och mötte Erica Bertilsson, som idag är Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på företaget.

Hon är personen som under 14 år bevittnat och tagit Arvid Nordquist resa från interna miljörevisorer till att idag vara ett klimatneutralt företag.

Arvid Nordquist är ett företag som satsar stort på hållbarhet. 2011 inleddes full klimatkompensation, de har bytt ut fossil gasol och rostar till biogas, har fossilfri el- och energianvändning och meddelade under våren att dess verksamhet, som i ett led att uppnå Sveriges fastställda mål om ett klimatneutralt samhälle 2045, senast 2030 ska använda sig av fossilfria inrikestransporter. Läs mer här. Medveten Konsumtion tycker att det är ett spännande företag som visar framfötterna och mötte Erica Bertilsson, som idag är Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på företaget.

Berätta om dig själv och din passion!

Jag heter Erica Bertilsson och är Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist.

Jag har jobbat på Arvid i snart 14 år och därmed varit med på resan från att hållbarhet handlade om interna miljörevisioner till att hållbarhet är avgörande för vår affärsverksamhet.

 

Vad är Medveten Konsumtion för dig?

För mig handlar det om att man som konsument är medveten om att sin konsumtion påverkar människor och miljö och att man gör val för att minska den påverkan.

 

Vad är dina bästa tips för att konsumera mer hållbart?

Läs på lite grand så att du blir medveten om påverkan, det finns lättbegripliga och roliga sidor på nätet, tex klimatkontot.se.

Leta efter hållbarhetscertifieringar på livsmedlen du köper, ät mindre kött, köp gärna vintage kläder.

 

Varför väljer du att engagera dig för dessa frågor?

Därför att det är för precis allas bästa; för både fattiga och rika, för både djur och människor,  för både denna generation och nästa. Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting.

 

LÄS MER

Sommar med Ekoguiden V.24 - Örebro. Medveten Konsumtion, av Hanna Sjöberg, Örebro

11 juni, 2018

SOMMAR MED EKOGUIDEN (v.24-34) ÄR IGÅNG!
Först ut är Örebro som senare i år kommer bli en Ekoguiden stad. Här kommer en krönika om en medveten konsumtion från vår blivande redaktör för Ekoguiden Örebro – Hanna Sjöberg.

Visst är det sant att våra inköp har betydelse. Mina val av inköp är som aktier som går att mäta. Ett lätt sätt att se vad jag kan förändra är att titta bland det jag sorterat som förpackning till sopsortering i mitt kök: Jag fann att jag köpte mycket tetras med havremjölk. Så nu mixar jag egen mjölk för det mesta. Varje förpackning är viktigt att den går att kompostera eller återvinna : såsom tidningar ex. Plast är alltid ett aber då det ej bryts ned. Att försöka göra så mycket man kan själv, från grunden, och på så vis minska förpackningar, minska pris och öka medvetenhet om maträttens ingredienser är jättebra. Att till exempel koka ett paket torkade kikärtor som du lagt i blöt, räcker till långt mer än en tetra kikärter i spad gör- till billigare pris och lagar du själv en maträtt vet du vad den innehåller.

Det här med att handla medvetet och miljövänligt och ekologiskt och fairtrade betyder att välja många aktiva livsstils-val. Varje dag är det ånyo dags att välja att använda bra saker. Det går alltid att välja bra- bättre- bäst- , av alla sorters val som finns att ta. Bra för kroppen, bättre för knoppen, bäst för klotet! Örebro är en Fairtrade-certifierad stad. Det betyder att det är ekokaffe och ekoteer som serveras på kaféer, att det i mataffärerna finns  fairtrade-märkt sortiment. Fairtrade handlar om att arbetarna som producerar varan ska må bra, ha rimlig lön och vara med i facket, att det ska vara ofarligt och så giftfritt som möjligt att arbeta med varan.

Naturskyddsföreningen har med sina kampanjer inspirerat till att vi köper fler ekologiska produkter, mer Svanenmärkt och fler vardagsvaror i mer miljövänlig kvalitet. Utbudet i mataffären blir större för varje år.

Secondhand är verkligen smart. Bytt är bytt och nu blir saken/plagget som nytt i min ägo…  ”Bra för mig = bra för dig” är ju en win-win-situation. Att-använda-om- istället för att slänga känns hederligt. Tex utflyktsmuggar som tas med hem igen och diskas ur. Tex vattenflaskan i stål som håller kylan. Här kan även nämnas återbruk : en klänning sydd av ett överkast och dekorerad med en virkad duk. Ett kaffefilter av tyg sydd av ett återanvänt tyg i 100% bomull. Tygpåsar istället för engångs frukt plastpåsar. Ekologiska teer i lösvikt som används med tekula istället för enportionsförpackade tepåsar i plastmaterial med giftbesprutat te. Eller varför inte plocka egna blad till örtteer i naturen och torka själv!

Hopajola (’vår gemensamma jord’ på Östernärke mål) heter en förening som finns i Närke. Den har till syfte att främja så att antalet  naturreservat ökar. En ökning har också skett sedan starten 1994 från 55 reservat till 266 reservat i Örebro län ! Hopajola har många event i naturen över hela året. Titta in på deras nya hemsida och sök efter dagens datum och naturguider. Allemansrätten bjuder nu på möjligheter till att simma i våra sjöar, äta av blåbär och vandra i skogarna och i höst till att plocka svamp. Området runt naturreservatet Oset vid sjön Hjälmarens strand, är yta som på ett fantastiskt sätt visar hur det går att återvinna mark som tidigare varit soptipp. Nu finns här långa promenadvägar och en grön flora samt ett livligt fågelliv. Örebro är en parkrik cykelstad som expanderar : verkligen väl värd ett besök på sommaren.

Köpmans-staden Örebro Intill det sjuhundraåriga Örebro Slott pågick medeltidens shopping för fullt. Vår vintriga marknad Hindersmässan har anor från samma tid. Det var jägarfolk från Bergslagen och längre norrifrån som kom resandes ned till Örebro med sina varor gjorda av skinn till salu. Det var bönder på den bördiga Närkeslätten som sålde av sitt överflöd. Det var fartyg som kom med varor via Hjälmare kanal. Närmar vi oss nutiden hade Örebro ett vida rykte som Skostaden och även som Kexstaden Örebro. Här syddes skor och bakades kex i stora fabriker långt in på 1900-talet. I Örebro på tvåtusentalet finns det mesta att köpa. Vi har de stora galleriorna med de mängder affärskedjor man hittar över hela Norden. Vi har även många mindre affärer och företag med mer specialitet. Några av dessa affärer kommer att recenseras denna vecka. De har stans bästa ekoprofil och sätter kvalitet och ekologi framför billiga priser. Ta med dig dessa tips och kolla in veckans recensioner från Örebro på Facebook / Instagram !

/Hanna Sjöberg, Ekoguiden Örebro

SOMMAR MED EKOGUIDEN (v.24-34) ÄR IGÅNG!
Först ut är Örebro som senare i år kommer bli en Ekoguiden stad. Här kommer en krönika om en medveten konsumtion från vår blivande redaktör för Ekoguiden Örebro – Hanna Sjöberg.

Visst är det sant att våra inköp har betydelse. Mina val av inköp är som aktier som går att mäta. Ett lätt sätt att se vad jag kan förändra är att titta bland det jag sorterat som förpackning till sopsortering i mitt kök: Jag fann att jag köpte mycket tetras med havremjölk. Så nu mixar jag egen mjölk för det mesta. Varje förpackning är viktigt att den går att kompostera eller återvinna : såsom tidningar ex. Plast är alltid ett aber då det ej bryts ned. Att försöka göra så mycket man kan själv, från grunden, och på så vis minska förpackningar, minska pris och öka medvetenhet om maträttens ingredienser är jättebra. Att till exempel koka ett paket torkade kikärtor som du lagt i blöt, räcker till långt mer än en tetra kikärter i spad gör- till billigare pris och lagar du själv en maträtt vet du vad den innehåller.

Det här med att handla medvetet och miljövänligt och ekologiskt och fairtrade betyder att välja många aktiva livsstils-val. Varje dag är det ånyo dags att välja att använda bra saker. Det går alltid att välja bra- bättre- bäst- , av alla sorters val som finns att ta. Bra för kroppen, bättre för knoppen, bäst för klotet! Örebro är en Fairtrade-certifierad stad. Det betyder att det är ekokaffe och ekoteer som serveras på kaféer, att det i mataffärerna finns  fairtrade-märkt sortiment. Fairtrade handlar om att arbetarna som producerar varan ska må bra, ha rimlig lön och vara med i facket, att det ska vara ofarligt och så giftfritt som möjligt att arbeta med varan.

Naturskyddsföreningen har med sina kampanjer inspirerat till att vi köper fler ekologiska produkter, mer Svanenmärkt och fler vardagsvaror i mer miljövänlig kvalitet. Utbudet i mataffären blir större för varje år.

Secondhand är verkligen smart. Bytt är bytt och nu blir saken/plagget som nytt i min ägo…  ”Bra för mig = bra för dig” är ju en win-win-situation. Att-använda-om- istället för att slänga känns hederligt. Tex utflyktsmuggar som tas med hem igen och diskas ur. Tex vattenflaskan i stål som håller kylan. Här kan även nämnas återbruk : en klänning sydd av ett överkast och dekorerad med en virkad duk. Ett kaffefilter av tyg sydd av ett återanvänt tyg i 100% bomull. Tygpåsar istället för engångs frukt plastpåsar. Ekologiska teer i lösvikt som används med tekula istället för enportionsförpackade tepåsar i plastmaterial med giftbesprutat te. Eller varför inte plocka egna blad till örtteer i naturen och torka själv!

Hopajola (’vår gemensamma jord’ på Östernärke mål) heter en förening som finns i Närke. Den har till syfte att främja så att antalet  naturreservat ökar. En ökning har också skett sedan starten 1994 från 55 reservat till 266 reservat i Örebro län ! Hopajola har många event i naturen över hela året. Titta in på deras nya hemsida och sök efter dagens datum och naturguider. Allemansrätten bjuder nu på möjligheter till att simma i våra sjöar, äta av blåbär och vandra i skogarna och i höst till att plocka svamp. Området runt naturreservatet Oset vid sjön Hjälmarens strand, är yta som på ett fantastiskt sätt visar hur det går att återvinna mark som tidigare varit soptipp. Nu finns här långa promenadvägar och en grön flora samt ett livligt fågelliv. Örebro är en parkrik cykelstad som expanderar : verkligen väl värd ett besök på sommaren.

Köpmans-staden Örebro Intill det sjuhundraåriga Örebro Slott pågick medeltidens shopping för fullt. Vår vintriga marknad Hindersmässan har anor från samma tid. Det var jägarfolk från Bergslagen och längre norrifrån som kom resandes ned till Örebro med sina varor gjorda av skinn till salu. Det var bönder på den bördiga Närkeslätten som sålde av sitt överflöd. Det var fartyg som kom med varor via Hjälmare kanal. Närmar vi oss nutiden hade Örebro ett vida rykte som Skostaden och även som Kexstaden Örebro. Här syddes skor och bakades kex i stora fabriker långt in på 1900-talet. I Örebro på tvåtusentalet finns det mesta att köpa. Vi har de stora galleriorna med de mängder affärskedjor man hittar över hela Norden. Vi har även många mindre affärer och företag med mer specialitet. Några av dessa affärer kommer att recenseras denna vecka. De har stans bästa ekoprofil och sätter kvalitet och ekologi framför billiga priser. Ta med dig dessa tips och kolla in veckans recensioner från Örebro på Facebook / Instagram !

/Hanna Sjöberg, Ekoguiden Örebro

LÄS MER

Sommar med Ekoguiden!

04 juni, 2018

SOMMAR MED EKOGUIDEN 2018! Vecka 24-34!
På måndag 11 juni börjar äntligen vår tema-sommar där ni under hela sommaren får lära känna våra redaktörer runt om i Sverige som arbetar lokalt med Ekoguiden. Vi på Medveten Konsumtion började med konceptet 2016 för att vi ville lyfta fram våra lokala eldsjälar som driver vår verksamhet på 13 orter i Sverige. Vi vill också visa på orternas hållbara verksamheter och utflyktsmål. Våra volontärer håller i sin egna vecka för att lyfta fram sin ort på sitt egna sätt. Våra redaktörer kommer berätta om stadens gröna smultronställen och hur du kan konsumera hållbart i din stad. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Du kommer träffa Hanna i Örebro, Björn i Malmö, Lovisa i Växjö, Malini Uppsala, Louise och Stina i Norrköping, Linnéa i Göteborg, Amanda i Stockholm, Ben i Karlskrona, Johan i Trollhättan, Sophia i Umeå och Helena Uddholm på Gotland.

 

Såhär ser det ut för Sommaren 2018:

v 24 – Örebro

v 25 – Gotland

v 26 – Trollhättan

v. 27 – Uppsala

v 28 – Göteborg

v 29 – Umeå

v 30 – Växjö

v 31 – Malmö

v 32 – Stockholm

v 33 – Karlskrona

v 34 – Norrköping

 

Följ oss på Ekoguidens sociala medier:

Webb: www.ekoguiden.se
Instagram: https://www.instagram.com/ekoguiden.se/
FB: https://www.facebook.com/ekoguiden/
Twitter: https://twitter.com/ekoguiden

SOMMAR MED EKOGUIDEN 2018! Vecka 24-34!
På måndag 11 juni börjar äntligen vår tema-sommar där ni under hela sommaren får lära känna våra redaktörer runt om i Sverige som arbetar lokalt med Ekoguiden. Vi på Medveten Konsumtion började med konceptet 2016 för att vi ville lyfta fram våra lokala eldsjälar som driver vår verksamhet på 13 orter i Sverige. Vi vill också visa på orternas hållbara verksamheter och utflyktsmål. Våra volontärer håller i sin egna vecka för att lyfta fram sin ort på sitt egna sätt. Våra redaktörer kommer berätta om stadens gröna smultronställen och hur du kan konsumera hållbart i din stad. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Du kommer träffa Hanna i Örebro, Björn i Malmö, Lovisa i Växjö, Malini Uppsala, Louise och Stina i Norrköping, Linnéa i Göteborg, Amanda i Stockholm, Ben i Karlskrona, Johan i Trollhättan, Sophia i Umeå och Helena Uddholm på Gotland.

 

Såhär ser det ut för Sommaren 2018:

v 24 – Örebro

v 25 – Gotland

v 26 – Trollhättan

v. 27 – Uppsala

v 28 – Göteborg

v 29 – Umeå

v 30 – Växjö

v 31 – Malmö

v 32 – Stockholm

v 33 – Karlskrona

v 34 – Norrköping

 

Följ oss på Ekoguidens sociala medier:

Webb: www.ekoguiden.se
Instagram: https://www.instagram.com/ekoguiden.se/
FB: https://www.facebook.com/ekoguiden/
Twitter: https://twitter.com/ekoguiden

LÄS MER

Idag arrangerar vi Återvinningsfesten i Hornstull - Nordens största loppis!

27 maj, 2018

Sista söndagen i maj varje år fylls gatorna i Hornstull snabbt av peppade Hornstull-försäljare och hugade spekulanter, och på borden erbjuds allt från råkost till rullskridskor. Galgar med snyggfynd hängandes på linor kors och tvärs i stadsdelen och skapandet av små “butiker” och rum längs gatorna.  I år den 27 maj kl. 10.00-16.00 i Hornstull. 

Sedan 2015 har föreningen Medveten Konsumtion tagit vid och arrangerar Nordens största loppis i Hornstull, som alltid sker sista söndagen i maj. År 2016 slog vi dessutom besöksrekord – drygt 100.000 loppisentusiaster besökte Återvinningsfesten och det rekordet hölls även år 2017.

I år firas Återvinningsfesten för fjortonde året i rad. Förutom att fynda hos alla Hornstullsbor och hänga med andra loppisentusiaster har föreningen Medveten Konsumtion fixat andra gratisgrejor!

Hornhuset kan du lyssna på Pär Holmgren och Staffan Lindbergs föreläsning och sång kl. 13.00-14.30, där de målar upp bilden av dagens globala utmaningar och dess lösningar ur ett skrämmande, inspirerande, artistiskt och vetenskapligt perspektiv. Perfekt sätt att kombinera lunchen med!

Extra kul för barnen i år är att Samita kommer uppträda ett par gånger under dagen, hon är 4 meter hög och gjord av återvunnet material.

Utanför Gallerian längst ner på Hornsbruksgatan kan du:
Fynda hos Tradera och deras influencers
Hämta en gratis tiptappning hos Tiptapp
Lämna kläder och prylar till Stockholms Stadsmission
Lämna bärbart farligt avfall till Stockholm Vatten och Avfall

Inne i Gallerian kan du:
Laga ett par byxor gratis hos Repamera (max ett par/person)
Gå på Remake, Stockholms Stadsmission:s workshop ”If you don’t have one, make one”

Allt är självklart helt gratis!

*På återvinningsfesten säljer, skänker, byter och delar boende i Hornstull sina prylar, men besökare från alla stadsdelar i hela Sverige är hjärtligt välkomna att fynda.

Här kan man anmäla sig till eventet (klick!)

Sista söndagen i maj varje år fylls gatorna i Hornstull snabbt av peppade Hornstull-försäljare och hugade spekulanter, och på borden erbjuds allt från råkost till rullskridskor. Galgar med snyggfynd hängandes på linor kors och tvärs i stadsdelen och skapandet av små “butiker” och rum längs gatorna.  I år den 27 maj kl. 10.00-16.00 i Hornstull. 

Sedan 2015 har föreningen Medveten Konsumtion tagit vid och arrangerar Nordens största loppis i Hornstull, som alltid sker sista söndagen i maj. År 2016 slog vi dessutom besöksrekord – drygt 100.000 loppisentusiaster besökte Återvinningsfesten och det rekordet hölls även år 2017.

I år firas Återvinningsfesten för fjortonde året i rad. Förutom att fynda hos alla Hornstullsbor och hänga med andra loppisentusiaster har föreningen Medveten Konsumtion fixat andra gratisgrejor!

Hornhuset kan du lyssna på Pär Holmgren och Staffan Lindbergs föreläsning och sång kl. 13.00-14.30, där de målar upp bilden av dagens globala utmaningar och dess lösningar ur ett skrämmande, inspirerande, artistiskt och vetenskapligt perspektiv. Perfekt sätt att kombinera lunchen med!

Extra kul för barnen i år är att Samita kommer uppträda ett par gånger under dagen, hon är 4 meter hög och gjord av återvunnet material.

Utanför Gallerian längst ner på Hornsbruksgatan kan du:
Fynda hos Tradera och deras influencers
Hämta en gratis tiptappning hos Tiptapp
Lämna kläder och prylar till Stockholms Stadsmission
Lämna bärbart farligt avfall till Stockholm Vatten och Avfall

Inne i Gallerian kan du:
Laga ett par byxor gratis hos Repamera (max ett par/person)
Gå på Remake, Stockholms Stadsmission:s workshop ”If you don’t have one, make one”

Allt är självklart helt gratis!

*På återvinningsfesten säljer, skänker, byter och delar boende i Hornstull sina prylar, men besökare från alla stadsdelar i hela Sverige är hjärtligt välkomna att fynda.

Här kan man anmäla sig till eventet (klick!)

LÄS MER

Medveten Konsumtion möter Richard Lindberg, grundare av One Planet Rating

23 maj, 2018

Richard Lindberg. Grundare av One Planet Rating – IT-entreprenören som efter en exit sadlade om till social entreprenör och hållbarhetsfrågor.

Berätta om dig själv och din passion/ditt företag!

Efter en klassisk IT-startup resa med riskkapital, snabb tillväxt, internationell etablering och exit 2009 kände jag att behövde göra min nästa resa inom ett område där jag kände starkare övertygelse kring den effekt mina insatser skulle ge till samhället. Jag startade en ideell förening med syfte att bredda intresset för hållbarhet hos studenter. Vi gjorde mellan 2009 och 2017 stora projekt och kampanjer med universitet, företag, media och kommun. Bland annat en av Sveriges första nationella tävlingar för sociala entreprenörer 2011. Under 2016 och 2017 var fokus på hållbar finans och hur företag bör strukturera sina investeringar för att säkra positiva miljömässiga och sociala effekter. Vid sidan av hållbarhet är en av mina allra största passioner att resa och upptäcka nya delar av vår fantastiska värld, ett par omgångar av boende utomlands har bidragit. 2017 bestämde jag mig för att slå ihop dessa två områden och startade One Planet Rating. Som en flitig resenär kommer man snabbt till insikten att resande och turism också behöver gå igenom en hållbarhetsrevolution likt andra branscher. En idé formades av att det behövdes en tjänst som Tripadvisor fast fokuserat på hållbarhetsfrågor där användare kunde ge sina intryck av hur hotell, restauranger, destinationer och turistaktiviteter arbetar med hållbarhet. Vi såg inget liknande och efter kundundersökningar som bekräftade intresset körde vi igång för lite mer än ett år sen. Det finn en enorm förändringskraft när marknaden engagerar sig och visar vad de vill, företag i branschen kommer accelerera sina hållbarhetssatsningar.

Richard Lindberg. Grundare av One Planet Rating – IT-entreprenören som efter en exit sadlade om till social entreprenör och hållbarhetsfrågor.

Berätta om dig själv och din passion/ditt företag!

Efter en klassisk IT-startup resa med riskkapital, snabb tillväxt, internationell etablering och exit 2009 kände jag att behövde göra min nästa resa inom ett område där jag kände starkare övertygelse kring den effekt mina insatser skulle ge till samhället. Jag startade en ideell förening med syfte att bredda intresset för hållbarhet hos studenter. Vi gjorde mellan 2009 och 2017 stora projekt och kampanjer med universitet, företag, media och kommun. Bland annat en av Sveriges första nationella tävlingar för sociala entreprenörer 2011. Under 2016 och 2017 var fokus på hållbar finans och hur företag bör strukturera sina investeringar för att säkra positiva miljömässiga och sociala effekter. Vid sidan av hållbarhet är en av mina allra största passioner att resa och upptäcka nya delar av vår fantastiska värld, ett par omgångar av boende utomlands har bidragit. 2017 bestämde jag mig för att slå ihop dessa två områden och startade One Planet Rating. Som en flitig resenär kommer man snabbt till insikten att resande och turism också behöver gå igenom en hållbarhetsrevolution likt andra branscher. En idé formades av att det behövdes en tjänst som Tripadvisor fast fokuserat på hållbarhetsfrågor där användare kunde ge sina intryck av hur hotell, restauranger, destinationer och turistaktiviteter arbetar med hållbarhet. Vi såg inget liknande och efter kundundersökningar som bekräftade intresset körde vi igång för lite mer än ett år sen. Det finn en enorm förändringskraft när marknaden engagerar sig och visar vad de vill, företag i branschen kommer accelerera sina hållbarhetssatsningar.

Vad är Medveten Konsumtion för dig?

Kunskap – för mig började mitt hållbarhetsengagemang med att läsa, lyssna till personer som visste mer än jag. Endast med rätt information kan du ta rätt beslut. Det finns så många myter och desinformation så det gäller att sålla och verifiera informationen.

Vad är dina bästa tips för att konsumera mer hållbart?

Det kan vara svårt att veta vad som gäller i den enorma informationsflöde vi dagligen bombarderas med. En av våra grundpelare inom One Planet Rating handlar om kollektiv intelligens, dra nytta av styrkan som digital teknik erbjuder där du ser vad/hur andra likasinnade konsumerar och vad de tycker. Bidra med dina egna synpunkter så påverkar du andra att ta samma steg som du själv gjort. Så skalar vi upp medveten konsumtion.

Varför väljer du att engagera dig för dessa frågor?

På något sätt är det ofrånkomligt när man reser mycket och bor utomlands. Den obeskrivligt vackra naturen, dess skörhet och människans påverkan. En aspekt som verkligen fick mig att öppna ögonen var när jag förstod hur snedfördelad den massiva rese/turismbranschen är. Av 100 dollar som du spenderar i ett Global South land stannar bara 5 dollar i den lokala ekonomin. Lyckas vi får mer balans här har vi skapat stora förutsättningar för mer hållbar turism och lokala samhällen.

Hur ska vi skapa positiv förändring på massiv skala?

Vi får ofta frågan varför man kan betygsätta alla aktörer inom hotell och restaurangbranschen på vår plattform och inte bara de gröna alternativen. Vår vision är att vara en accelererande kraft för att få resande att bli mer hållbart och då gäller det att kunna påverka de största aktörerna, dvs de som lockar flest kunder, trots att de inte har något eller väldigt lite hållbarhetsfokus . Vi ser gärna att våra användare betygsätter dessa för att sätta extra press på dem att komma igång. Lyckas vi har vi mycket större positiv effekt än om vi marginellt hjälper ledande mindre aktörer att bli snäppet bättre. Självklart ska vi även belöna de som ligger i framkant genom att ge dem bra betyg så att fler konsumenter får upp ögonen kring bra exempel som sporrar andra att ta efter.

LÄS MER

Så förvandlar du prylarna du inte använder till tusenlappar i plånboken

18 maj, 2018

När vi står i förrådet och lyfter ut utemöblerna och gräsklipparen för säsongen så ser vi allt det där som bara står och tar plats och som vi egentligen inte behöver längre. Likadant inser många när de tar fram barnens cyklar och sommarkläder att det mesta är för litet. Svensken uppskattar att de har i snitt sex flyttkartonger med grejer hemma till ett värde av uppåt 30 000 kr som de inte använder. Just nu på våren tar många chansen att göra en ordentlig rensning bland sina prylar och det finns idag gott om möjligheter att både sälja och köpa begagnat.

När man ska rensa och sälja prylar är det mycket man ska tänka på. Passa på att sälja saker som hör utelivet till nu, trädgårdsprylar, somriga textilier, moped- och båtprylar. Och vad gäller kläder så är det vårkappor, T-shirts, sommarklänningar och sneakers som många söker på.

I stort sett allt går att sälja. Till exempel ser man på Tradera att teknikprylar blir alltmer eftertraktat att köpa begagnat, så gamla mobiltelefoner, spelkonsoller och datorer kan du få bra betalt för.

Tekniken går snabbt framåt, kvaliteten förbättras på datorer och surfplattor och nya mobiltelefoner lanseras hela tiden. I samma takt ökar utbudet av de äldre versionerna som man istället för att slänga på tippen väljer att sälja vidare.

Återvinningsfesten x Tradera

Under Återvinningsfesten kommer Tradera att vara på plats tillsammans med några av våra influencers. Passa på att titta förbi hos oss för att fynda bland våra influencers fina saker och ta del av erbjudanden.

Fick du inte allt sålt under Återvinningsfesten? Oroa dig inte, du kan sälja det på Tradera! Här har vi samlat våra bästa tips.

5 tips för att sälja dina prylar på Tradera
 1. Skriv en tydlig, informativ rubrik (inklusive färg, skick, och ev. storlek). “Grå tröja” lockar inte till samma intresse som “Superfin grå kashmirtröja stl M nyskick från Acne”
 2. Ta flera bilder med bra ljus, både bakifrån, framifrån och närbild. Om lapparna sitter kvar på produkten, ta en bild på det. Om kvitto finns, ta en bild på det också.
 3. Välj ett utropspris som inte är för högt. Om man startar auktionen på 1 krona får man oftast fler budgivare och då blir oftast slutpriset högre. Du kan ju även ange ett reservationspris om du vill säkra att det inte går för billigt.
 4. Var ärlig och utförlig i din annonstext: Skriv ned allt som en köpare kan tänkas vilja veta: storlek, mått, material, skötselråd, nypris.
 5. Tänk på att använda ord som många söker på så att fler får upp annonsen. Skriv inte bara ”topp” utan använd gärna fler ord i objektsbeskrivningen, t ex “tröja” och “överdel” också. Då fångar du in fler sökord.

När vi står i förrådet och lyfter ut utemöblerna och gräsklipparen för säsongen så ser vi allt det där som bara står och tar plats och som vi egentligen inte behöver längre. Likadant inser många när de tar fram barnens cyklar och sommarkläder att det mesta är för litet. Svensken uppskattar att de har i snitt sex flyttkartonger med grejer hemma till ett värde av uppåt 30 000 kr som de inte använder. Just nu på våren tar många chansen att göra en ordentlig rensning bland sina prylar och det finns idag gott om möjligheter att både sälja och köpa begagnat.

När man ska rensa och sälja prylar är det mycket man ska tänka på. Passa på att sälja saker som hör utelivet till nu, trädgårdsprylar, somriga textilier, moped- och båtprylar. Och vad gäller kläder så är det vårkappor, T-shirts, sommarklänningar och sneakers som många söker på.

I stort sett allt går att sälja. Till exempel ser man på Tradera att teknikprylar blir alltmer eftertraktat att köpa begagnat, så gamla mobiltelefoner, spelkonsoller och datorer kan du få bra betalt för.

Tekniken går snabbt framåt, kvaliteten förbättras på datorer och surfplattor och nya mobiltelefoner lanseras hela tiden. I samma takt ökar utbudet av de äldre versionerna som man istället för att slänga på tippen väljer att sälja vidare.

Återvinningsfesten x Tradera

Under Återvinningsfesten kommer Tradera att vara på plats tillsammans med några av våra influencers. Passa på att titta förbi hos oss för att fynda bland våra influencers fina saker och ta del av erbjudanden.

Fick du inte allt sålt under Återvinningsfesten? Oroa dig inte, du kan sälja det på Tradera! Här har vi samlat våra bästa tips.

5 tips för att sälja dina prylar på Tradera
 1. Skriv en tydlig, informativ rubrik (inklusive färg, skick, och ev. storlek). “Grå tröja” lockar inte till samma intresse som “Superfin grå kashmirtröja stl M nyskick från Acne”
 2. Ta flera bilder med bra ljus, både bakifrån, framifrån och närbild. Om lapparna sitter kvar på produkten, ta en bild på det. Om kvitto finns, ta en bild på det också.
 3. Välj ett utropspris som inte är för högt. Om man startar auktionen på 1 krona får man oftast fler budgivare och då blir oftast slutpriset högre. Du kan ju även ange ett reservationspris om du vill säkra att det inte går för billigt.
 4. Var ärlig och utförlig i din annonstext: Skriv ned allt som en köpare kan tänkas vilja veta: storlek, mått, material, skötselråd, nypris.
 5. Tänk på att använda ord som många söker på så att fler får upp annonsen. Skriv inte bara ”topp” utan använd gärna fler ord i objektsbeskrivningen, t ex “tröja” och “överdel” också. Då fångar du in fler sökord.
LÄS MER

Idag är det Stora Bokbytardagen!

16 maj, 2018

Stora bokbytardagen infaller årligen den 16 maj. Det är en chans för böcker att byta ägare och för läsare att få ny inspiration. Bokbytarstationer finns över hela landet och alla är registrerade på initiativets sajt.

– Läs- och skrivkunskaper minskar i samband med den digitaliserade världen och forskning visar att bara böcker finns omkring oss så ökar läskunnigheten, säger Alexandra Davidsson, generalsekreterare på Medveten konsumtion.

Initiativet Stora bokbytardagen grundades av Ida Torkkeli och Joakim Karlsson år 2009, och från och med 2017 samordnas dagen av Medveten konsumtion. Det är en ideell och obunden förening som verkar för ett mer hållbart samhälle genom att inspirera människor att konsumera lite mer medvetet. Förutom Stora bokbytardagen arrangerar föreningen bland annat Återvinningsfesten som är Nordens största loppis.

Stora bokbytardagen infaller årligen den 16 maj. Det är en chans för böcker att byta ägare och för läsare att få ny inspiration. Bokbytarstationer finns över hela landet och alla är registrerade på initiativets sajt.

– Läs- och skrivkunskaper minskar i samband med den digitaliserade världen och forskning visar att bara böcker finns omkring oss så ökar läskunnigheten, säger Alexandra Davidsson, generalsekreterare på Medveten konsumtion.

Initiativet Stora bokbytardagen grundades av Ida Torkkeli och Joakim Karlsson år 2009, och från och med 2017 samordnas dagen av Medveten konsumtion. Det är en ideell och obunden förening som verkar för ett mer hållbart samhälle genom att inspirera människor att konsumera lite mer medvetet. Förutom Stora bokbytardagen arrangerar föreningen bland annat Återvinningsfesten som är Nordens största loppis.

 

– Bokbytande kan inspirera till med läsning! Man kommer dit med en bok och kommer hem med en annan, men dessutom blir det ofta så att man snackar med andra som är där och tipsar varandra om böcker. Så det blir ett sätt att träffa likasinnade och på det viset skapar bokbytardagen ett samtal om litteratur, säger Alexandra.

Stora bokbytardagen utgår ifrån fyra olika värdegrunder: öka läskunnigheten, integration, delta i delnings och cirkulär ekonomi, skapa mötesplatser mellan människor. Det är över 80 bokbytarstationer registrerade och vissa stationer anordnar bara bokbyte just den 16 maj, medan andra håller öppet hela veckan.

Alexandra Davidsson, generalsekreterare. Foto: Daniel Söderberg/www.greenpix.se

 

Vilka är det som är intresserade att vara med?
– Det är väldigt olika, vi anordnar till exempel en bokbytarstation i Hornstulls galleria och det finns stationer på återvinningscentraler, studieförbund och kulturhus. Men biblioteken är vanligtvis snabba på att hoppa på.

Hur försöker ni nå ut med information om dagen?
– Stora bokbytardagen är ett ganska upparbetat evenemang vid det här laget, men vi sprider information via olika sociala medier och pressmeddelanden.

Bonnierförlagen är en av sponsorerna (de övriga är Studiefrämjandet och Hornstulls galleria). Tidigare har andra förlag varit med, men inte i år.

– Bonnierförlagen har varit med nästan från början, de tycker att det är ett bra initiativ. De stödjer det inte ekonomiskt, men de kan bidra med författare som besöker stationerna så att det blir lite mer av en eventkänsla. Man kan tycka att det är lite kontroversiellt att ett förlag vill vara med och stödja dagen, men de vill ju också bidra till att öka läskunnigheten och intresset för litteratur, säger Alexandra.

Den som är sugen på att byta böcker kan leta upp en bokbytarstation här. Lite olika regler gäller för de olika stationerna, så läs på innan du ger dig ut.

 

Skriven av: Anna Von Friesen, www.boktugg.se

LÄS MER

Är du vår nya projektmedarbetare?

14 maj, 2018

Vill du bidra till hållbar utveckling och arbeta för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön, vår hälsa och de som arbetar inom industrin? Passar en roll med både ansvar och frihet in på dig? Där du bland annat planerar och genomför föreläsningar, arbetar med kommunikation av Sveriges miljömål och digitala projekt?

Vi utvidgar nu vårt team och söker en projektmedarbetare på deltid (75%) i en visstidsanställning med start augusti 2018 till slutet av december 2018, med chans till förlängning. Det finns en öppenhet för flexibilitet så att det går att kombinera med andra uppdrag/studier.

Vill du bidra till hållbar utveckling och arbeta för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön, vår hälsa och de som arbetar inom industrin? Passar en roll med både ansvar och frihet in på dig? Där du bland annat planerar och genomför föreläsningar, arbetar med kommunikation av Sveriges miljömål och digitala projekt?

Vi utvidgar nu vårt team och söker en projektmedarbetare på deltid (75%) i en visstidsanställning med start augusti 2018 till slutet av december 2018, med chans till förlängning. Det finns en öppenhet för flexibilitet så att det går att kombinera med andra uppdrag/studier.

Till din hjälp har du en projektplan samt en projektmall. En central del av arbetet är kommunikation och marknadsföring till konsument genom sociala medier, traditionell media, via hemsidan och på andra nytänkande sätt. I tjänsten ingår även att vara behjälplig med andra, mer generella administrativa och marknadsrelaterade uppgifter inom föreningen Medveten Konsumtion. Vi ser självklart att du delar våra grundläggande värderingar och brinner för de frågor vi jobbar med.

 

Arbetet innebär också att t ex identifiera samarbeten med potentiella partners och sponsorer. Att kunna hålla många bollar i luften i kombination med ett gott ordningssinne hjälper dig i arbetet.

 

Vem är du?

 

Vi tror att du har kunskap om hållbar konsumtion och produktion, antingen via intresse eller arbetslivserfarenhet. Det är en fördel om du har relevant utbildning för tjänsten. Du är en fena på resurseffektivisering och gillar att ha varierande arbetsuppgifter. Du är duktig på sociala medier och kommunikation, och får vi drömma har du god kunskap i produktion av rörligt material. Du tycker om att arbeta i ett team med frihet under ansvar.

 

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att hjälpa till i vår dagliga verksamhet, publicera och skapa relevant material på sociala och digitala medier, hålla föreläsningar samt researcharbete av för verksamheten relevanta ämnen.

 

VI VILL ATT DU SOM SÖKER HAR:
 • Passande eftergymnasial utbildning
 • Erfarenhet av att driva projekt/event eller liknande från ax till limpa
 • Erfarenhet av kontinuerlig uppföljning
 • Intresse och kunskap för hållbar utveckling kopplat till enskild konsument samt miljö- och rättvisefrågor
 • Intresse av att arbeta i en mindre organisation som arbetar med stora frågor
 • Förmåga att hantera många arbetsuppgifter på en gång
 • Vana av att arbeta självständigt och en god organisationsförmåga
 • Lätt att knyta och behålla nya kontakter inom olika instanser
MERITERANDE ÄR OCKSÅ:
 • Erfarenhet av försäljningsarbete
 • Erfarenhet av arbete med marknadsföring och/eller kommunikation, särskilt inom sociala medier och rörlig kommunikation
 • Erfarenhet av att skriva pressmeddelanden, arbeta i My Newsdesk m.m.
 • Erfarenhet inom engagemang i föreningslivet/den ideella sektorn
 • Erfarenhet av att söka projektmedel/finansiering

 

Ansökan skickas med CV till alexandra.davidsson@medvetenkonsumtion.org senast 6 juni 2018. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde 13 augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Obs: Skriv Projektmedarbetare som ärende! Tjänsten är förlagd på vårt kansli i ett kontorskollektiv i sköna Hornstull i Stockholm som vi delar med två härliga fotografer och två stycken hundar. En majoritet av tiden skall fördrivas på plats från vårt kansli tillsammans med övriga teamet. 

Frågor om tjänsten kan besvaras av föreningens generalsekreterare Alexandra Davidsson på 073 – 081 36 30.

VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN

Medveten Konsumtion är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som i år firar 10 år. Vi arbetar för en ökad, eller snarare återtagen konsumentmakt. Vi tror att alla kan bidra till en mer hållbar utveckling genom att ta lite mer medvetna konsumtionsbeslut och konsumera något mindre. Vi arbetar utan pekpinnar och försöker genom inspiration visa hur man kan konsumera mer medvetet. Vi håller föreläsningar, arbetar med opinionsbildning, driver kampanjer och event såsom Återvinningsfesten i Hornstull och Stora Bokbytardagen och kommunicerar främst genom våra sociala och digitala medier. Du kan läsa mer om föreningen här på hemsidan. 

Projektmedarbetare annons

LÄS MER

15 dagar kvar till ÅTERVINNINGSFESTEN I HORNSTULL

11 maj, 2018

Under Nordens största loppis – Återvinningsfesten i Hornstull den 27 maj kan du b la besöka Tradera, vår huvudsponsor, och även fynda hos deras influencers. Håll utkik här efter vilka det blir. Du hittar dem utanför Hornstulls Galleria längst ner på Hornsbruksgatan tillsammans med andra härliga sponsorer och hornstullsbor som säljer, skänker och byter varor. 

Under Nordens största loppis – Återvinningsfesten i Hornstull den 27 maj kan du b la besöka Tradera, vår huvudsponsor, och även fynda hos deras influencers. Håll utkik här efter vilka det blir. Du hittar dem utanför Hornstulls Galleria längst ner på Hornsbruksgatan tillsammans med andra härliga sponsorer och hornstullsbor som säljer, skänker och byter varor. 

LÄS MER