CIR:KU:LENT LOGIN

MEJERIPRODUKTER

Inom jordbruket är mejeriproduktion en stor ekonomisk sektor. Arla är en av de största mejerikoncernerna i världen. För 30 år sedan fanns det 37 000 bönder som producerade 5,5 miljarder liter mjölk i Danmark. Nu finns det 3 500 bönder kvar, som producerar nästan lika mycket mejeriprodukter. Produktionen av mejeriprodukter ökar mängden växthusgaser i atmosfären – följande är bra att veta för en medveten konsumtion.

 • Nötdjur kan leva enbart på gräs. Men det finns en gräns för hur mycket mjölk en ko kan producera på enbart gräs som föda.
 • Produktionen och konsumtionen av mjölk har minskat med hela 31 % från år 1995, vilket är bra ur miljösynpunkt.
 • År 2019 producerades ca 730 miljoner liter mjölk i Sverige, och vi dricker nästan 1,5 liter mjölk per person/vecka, vilket motsvarar 70 liter per person/år.
 • Mejeriprodukter kommer från kor som släpper ut metangaser, som i sin tur påverkar klimatet negativt.
 • Att konsumera mejeriprodukter med måtta är därför att föredra. Numera finns även flera växtbaserade alternativ till ko-mjölk; havremjölk, sojamjölk, rismjölk och mandelmjölk för att nämna några.

 

Klimatpåverkan
 • Tillsammans med grödorna importerar vi även mycket kväve och det är våra marker som måste ta hand om kvävet. Detta kan leda till stora utsläppsproblem. Nitrater sköljs ut i jorden och ammoniak sprids i luften. Nitraterna kan även nå vårt grundvatten som sedan blir nitrit i våra kroppar och är en misstänkt karcinogen.
 • Mjölkproduktion orsakar utsläpp av växthusgasen metan från kornas fodersmältning och från lagring av flytande gödsel.
 • Lustgas avges även från tillverkningen av mineralgödselkväve, lagring av stallgödsel och från marken.
 • I Nederländerna är jorden så belastad att regeringen hotar med förbud mot mjölkproduktion.
 • Enorma arealer regnskog huggs ner för att odla soja till djurproduktionen i Europa. Det är minst sagt problematiskt. Läs mer om soja som foder här. Korna kan dessutom endast tillgodogöra sig 1/3 av energin i soja eller spannmål. I ett globalt perspektiv slösar vi bort enorma resurser genom att utfodra kor med spannmål för att ge högre avkastning på mjölken
 • I svensk mjölkproduktion ger ett kilo mjölk upphov till ca1.5 kilo växthusgaser och det är ingen större skillnad mellan ekologisk och konventionell mjölk. Däremot skiljer det sig när man tittar på aspekterna för biodiversitet och ekotoxicitet – där ekologisk odling visar mer positiva resultat..
 • Vid ekologisk KRAV-certifierad produktion måste dock fodret vara ekologiskt vilket innebär att användningen av växtskyddsmedel och gödsel är mindre än i konventionell odling.
 • Havremjölk påverkar miljön mindre än komjölk, då mindre mark krävs, samt att havremjölken inte behöver nötkreatur för att tillverka sin produkt, visar en scenarioanalys från SLU.
 • Hårdost har större klimatpåverkan per kilo färdig ost än mjölk, hela 10-15 kilo växthusgaser, eftersom det behövs tio kilo mjölk för att tillverka ett kilo ost.
 • Förpackningen och transporten från butik till hemmet har också betydelse för mejeriprodukternas klimatpåverkan.

 

Rättvis handel
 • EU lägger 45 miljarder euro på jordbruk varje år. Och istället för att säkra vår egen livsmedelsproduktion har vi nu ett stort överskott av mejerier inom Europa och försöker exportera mjölk till andra delar av världen.
 • För att kunna exportera mjölken så effektivt som möjligt omvandlas den till en torrprodukt i en energikrävande omvandlingsprocess. Den går in på nya marknader som en billig produkt och slår ut småbönder i till exempel Kina och Afrika.
 • Forskare har funnit att den avgörande faktorn i kriget mot svält inte är hög produktivitet utan tillgång på livsmedel och möjligheterna till lokal produktion. Det bästa sättet att tillgodose detta är små jordbruk runt om i hela världen.

 

Tips för en medveten konsumtion av mejeriprodukter
 • Byt ut ko-mjölken till alternativ gjorda på havre, ris, soja eller mandel.
 • Välj annars ekologiska och närproducerade mejeriprodukter.
 • Mejeriprodukter kan vara hårt processade och innehålla många tillsatser. Om du inte vill betala för vatten och tillsatser bör du undvika smaksatta produkter och light-varianter.
 • Välj produkter med liten andel förpackning – de klassiska mjölkförpackningarna som ser ut som en tegelsten är att föredra framför de nyare avlånga förpackningarna och förpackningar med plastkork.
 • Vid sortering av förpackningar med skruvkork: sortera skruvkorken som plastförpackning och förpackningen som pappersförpackning.

 

Sidan uppdaterad 2021.