CIR:KU:LENT LOGIN

GODIS

Godis

Vi svenskar spenderar i snitt 45 kronor på godis i veckan. Sötsaker kan vara gott att unna sig ibland, men det gör inte alltid gott för planeten. Den svenska konsumtionen av chips, läsk och godis orsakar utsläpp av nästan en halv miljon ton växthusgaser, alltså 0,8% av Sveriges totala utsläpp. Det står även för 2,6% av svenska livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan. Här ska vi titta närmare på två olika sorters godis och hurdan klimatpåverkan de har.

Skumgodis

Det är kanske inte så välkänt, men skumgodis är en riktig miljöbov. Enligt svt så har en påse skumgodis lika stor påverkan på klimatet som en portion fläskkött. En rapport från Nordiska ministerrådet studerade en svensk tillverkare av skumgodis, och kom bland annat fram till att en påse skumgodis på 125 gram:

  • Utgör utsläpp av ca ett halv kilo koldioxidekvivalenter. Det är framförallt produktionen av ingredienser som orsakar utsläpp, den står för utsläpp av nästan 0,35 kilo koldioxidekvivalenter.
  • Dessutom orsakar den en övergödning på 1,42 gram av fosfatekvivalenter. Övergödning kan ha dåliga effekter på exempelvis den biologiska mångfalden och orsaka algblomning.
  • Hela livscykeln av denna påse av skumgodis kräver självklart energi. Den här energin kommer till stora delar från icke-förnybara källor. Exempelvis brukar transporten av ingredienserna enbart icke-förnybara energikällor.
Gelégodis

Gelégodis är jämförelsevis bättre för miljön än skumgodis, men även den har en miljöpåverkan. Samma rapport från Nordiska ministerrådet kom fram till att en påse gelégodis på 2 kilo:

  • Släpper ut 4,8 kilo av koldioxidekvivalenter. Här gäller samma sak som för skumgodiset, det är överlägset produktionen av ingredienser som orsakar utsläpp, då den står för utsläpp av nästan 2,5 kilo koldioxidekvivalenter. Samtidigt står produktionen av själva godiset för en stor andel, ca 1,7 kilo.
  • Förutom detta har gelégodis också en påverkan på övergödning, och denna påse står för 4,8 gram av fosfatekvivalenter. Även här är det produktionen av ingredienser som har störst påverkan.
  • Däremot vad gäller energikonsumtionen är det själva tillverkningen av godiset som kräver mest energi. Av energin som används, är återigen stora delar från icke-förnybara källor.
Vad ska man välja då?
  • Varför inte testa att göra ditt eget godis? Då vet du vad sötsakerna innehåller och kan följaktligen undvika utsläpp av exempelvis transporter och godispåsen. Själva förpackningen har faktiskt en sämre miljöpåverkan än man skulle kunna tro, du kan läsa vidare här.
  • Undvik palmolja! Palmolja är som känt inte det bästa för klimatet och används ofta i godis, kakor, choklad och popcorn. Läs mer om palmolja här och hitta en lista på godis utan palmolja här.
  • Även choklad är en miljöbov, men det går att hitta mer miljövänliga alternativ, exempelvis från mindre tillverkare. Du kan läsa mer om just choklad här. 
  • Det kan även vara en idé att dra ner på konsumtionen av sötsaker. Både kroppen och planeten gynnas av det! Då kan det dessutom kännas ännu mer lyxigt när du väl äter godis.

 

Sidan uppdaterad 2022.