CIR:KU:LENT LOGIN

RÅD & FAKTA

För att bli en medveten konsument måste man först förstå vad som är problemet med dagens konsumtion. Alla är vi konsumenter – och idag är konsumtion något av en livsstil och allt säger till oss att konsumera! Denna livsstil gör så klart avtryck i naturen. Ett sätt att mäta detta är genom det så kallade Ekologiska fotavtrycket. Det är ett mått på mängden resurser som vi människor förbrukar för att kunna ha alla de där prylarna. Allt som produceras får effekter för världens skogar, mark, hav och vattendrag. Det ekologiska fotavtrycket uppskattar hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera avfallet som bildas – oavsett var på jorden det sker. På så sätt får man en bra bild av vår konsumtions globala påverkan.

 

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Genomsnittssvensken släpper ut 8-10 ton koldioxid per år genom sin privata konsumtion. Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan” orsakas utsläppen av växthusgaser till drygt 60 procent av den privata konsumtionen. Den kan i sin tur delas upp på aktiviteterna ”äta” med utsläpp på cirka 30 procent, ”bo” med drygt 20 procent, ”resa” med ungefär 30 procent, “kläder” med knappt 5 procent, och ”övrigt” knappt 15 procent.

Det är långt ifrån så att vi alltid kan se konsekvenserna av vår konsumtion i vår närmiljö. Svenskar köper mycket importerade varor och nästan hälften av alla växthusgaser som bildas av vår konsumtion kommer från importer. Varorna produceras ofta i länder långt från Sverige, där människor lider på grund av kemikalieanvändningen, utsläpp i mark och hav och dåliga arbetsvillkor.

 

Medveten konsument

Här har vi samlat information och praktiska verktyg för hur man kan göra små ändringar i vardagen, som gör stor skillnad för planeten. Du får tips om hur man kan tänka som en medveten konsument samt vilka märkningar man kan titta efter.

I menyn till vänster väljer du kategori så får du upp några korta och konkreta råd. Vill du ha mer detaljerad information eller fördjupa dig ytterligare finns länkar till andra sajter och tips om böcker där du kan läsa mer.

Har du synpunkter på våra råd och tips eller information och kunskaper om något område som vi inte ännu har tagit med, så är du alltid välkommen att höra av dig till oss med förslag och kommentarer. Maila till oss på info@medvetenkonsumtion.se

 

Sidan uppdaterad 2021.