CIR:KU:LENT LOGIN

Påverkansarbete

Medveten Konsumtion arbetar inte bara med att hjälpa privata och offentliga konsumenter i omställningen till en smartare värld, vi arbetar även med olika typer av påverkansarbete. Detta arbete kräver mycket resurser, och effekten ofta blir större om vi är många som står bakom samma budskap. Därför gör vi detta ofta tillsammans med andra organisationer och aktörer i samhället i olika projekt. Ofta tar arbetet lång tid och har många processer, men som ger långsiktiga och positiva resultat för vårt arbete för en hållbarare värld. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vårt påverkansarbete består t ex av att vi agerar remissinstans till regeringen i frågor kring hållbar konsumtion. Vi är en stående inbjuden gäst till delegationen som förhandlar i FN:s klimatkonferenser. Där ger vi input och råd i de frågor vi representerar. Andra exempel är olika SIS-grupper vi medverkat i, såsom hållbara textilier.

Du kan även läsa mer om KLIMATRÖRELSENS CHECKLISTA och KLIMATMÅLSINITIATIVET. Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Detta behöver förändras. Därför har 22 svenska aktörer, inklusive Medveten Konsumtion, gått samman i ett gemensamt ställningstagande. Detta ledde till att regeringen i oktober 2020 PUBLICERADE ETT DIREKTIV till Miljömålsberednigen som fått i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp och ska bereda frågan om mål.