CIR:KU:LENT LOGIN

DATOR & SKRIVARE

Skrivare och datorer har flera aspekter som påverkar miljö och människor. Läs våra råd och fakta hur du använder skrivare och datorer mer hållbart.

 

Datorer
 • 60% av en dators klimatpåverkan kommer från extraktion av råmaterialen och tillverkningen. För att tillverka en dator behövs, enligt en rapport från FN, ungefär 1 500 liter vatten, 3000 kwh energi, 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier, samt 1,5 ton av råmaterial.
 • Förutom att vara energikrävande och miljöbelastande sker tillverkningen av datorer ofta i låglöneländer främst i Asien där arbetsvillkoren är bristfälliga. Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av elektronik under sin livstid här.
 • De 40% resterande av en dators klimatpåverkan kommer från dess själva användning, det vill säga energi som använd under användningen.  

 

Tips för en medveten konsumtion av datorer
 • För att minska energianvändning av din dator, använd energisparläge i stället för skärmsläckare och stäng av datorn när den inte används.
 • Uppgradera datorn och byt minneskort eller processor innan du funderar på att köpa en ny dator.
 • Om du köper nytt, välj en dator som passar dina behov: en kraftfull dator som mest används för ordbehandling och internetsurfande drar betydligt mer energi än vad som är motiverat för uppgifterna.
 • Om du köper nytt, tänk på vilka material som ingår i datorn (tungmetaller i batterier, flamskyddsmedel, kvicksilver i bildskärm) samt hur tillgången på reservdelar är för produkten så att den går att reparera.
 • Lämna in uttjänta datorer till återvinning, Här kan du hitta din närmaste återvinningscentral.
 • Om du köper nytt, välj en miljömärkt dator och titta efter aktuella märkningar på vår märkningsguide
Skrivare
 • Som med all elektronik behövs mycket råvaror, metaller och kemikalier för att tillverka skrivare.
 • Även användningen påverkar miljön eftersom det går åt både elektricitet, bläck och papper. Därför bör man använda sin skrivare länge och inte köpa en ny när bläckpatronen tar slut, trots att en ny skrivare kan vara billigare än en ny bläckpatron.
 • Det är viktigt att lämna in både tomma bläckpatroner, tonerkassetter och uttjänta skrivare till återvinningen för att förhindra att kemikalier läcker ut i naturen. Då kan även materialet tas tillvara i tillverkningen av nya produkter.
Tips för en medveten konsumtion av skrivare
  • Kan du hitta en begagnad? Det finns många sajter som säljer begagnade skrivare. Antingen via privatpersoner eller via företag som har gått igenom andrahandsprodukten innan försäljning.
  • Om du köper nytt, efterfråga den mest energisnåla. Fråga också om det går att byta ut reservdelar om något skulle gå sönder.
  • Välj miljömärkta och återfyllda tonerkassetter och bläckpatroner. Kolla om leverantören du köper av har ett retursystem för återsändning av dina tomma tonerkassetter och bläckpatroner. Det brukar finnas information om detta på eller i kartongen, fråga annars i butiken.
  • Lämna in uttjänta skrivare samt tomma tonerkassetter och bläckpatroner till kommunens återvinningscentral. Tonerkassetter kan även kostnadsfritt lämnas tillbaka till butiken.
  • Välj en miljömärkt skrivare om du köper ny och titta efter aktuella märkningar på vår märkningsguide.
Sidan uppdaterad 2021.