CIR:KU:LENT LOGIN

STYRELSEN

Ordförande
Helena Byman
TEL:
Helena arbetar till vardags med HR och har lång erfarenhet av jobba med HR- och ledningsfrågor inom ideella organisationer.
“Vi måste tänka och agera annorlunda. Hitta ett hållbart sätt att förhålla oss. Genom att öka alla medmänniskors kunskap kring  konsekvenser av vår konsumtion samt ge verktyg till hållbara val kan vi bli tillräckligt många som tar steget och agerar och lever som medvetna cirkulenter.”
Mari Andersson Medveten Konsumtion
Vice ordförande
Mari Andersson
TEL:
Mari Andersson jobbar som verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen. Hon har jobbat i civilsamhället i över tio år både med ungas hälsa och nordiskt samarbete. Hon gillar strategi och att få organisationer att tänka om och tänka nytt för att utvecklas och bli bättre på det som redan görs.
Kassör
Annica Nilsson
TEL:

Annica Nilsson arbetar på Funktionsrätt Sverige med intressepolitiskt arbete riktat mot den nationella politiken. Hon har lång erfarenhet av påverkansarbete samt att arbeta i ideella organisationer med begränsade resurser. För att uppnå resultat arbetar Annica strategiskt mot tydliga mål, gärna i samverkan med andra. På senare år har Annica engagerat sig ideellt för att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle, men också i sitt arbete lyft upp funktionsrättsperspektivet i klimatfrågan.

Sekreterare
Hillevi Hesseldahl
TEL:

Hillevi har varit praktikant på Medveten Konsumtion, volontär för sociala medier och representerat organisationen vid diverse workshops och tagit fram kommunikationsplaner med fokus på visionsarbete. Hon har en master inom hållbar design på design Ecologies som placerar människan inom ekologin i symbios med naturen, inte separat från den. Hon har kompetens inom industriell design, produktion och kunskap kring konsumtionsbeteenden och fast-fashion-strategier genom en karriär på H&M.

Ledamot
Tytti Kaasinen
TEL:

Tytti har jobbat internationellt med ansvarsfulla investeringar i 15+ år, fokuserat på aktivt ägande, påverkansdialog och samverkan mellan investerare och andra intressen för att adressera globala hållbarhetsutmaningar. Idag jobbar hon på ett internationellt nätverk av banker för att göra kapital hållbart och transparent samt engagerar med institutionella investerare för att uppmuntra integrering av barnens rättigheter i investeringsstrategier och -beslut. 

Ledamot
Bill Ögren
TEL:

Bill är en driven person med över 20 års erfarenhet inom bygg & fastighetsbranschen. Hans stora passion i arbetet är att ständigt utveckla branschen mot effektiva och hållbara mål. Därför är han väldigt intresserad av denna förening, han kan lära mig saker som kan implementeras på andra ställen samt att han tror och hoppas att hans erfarenheter kan vara till stor nytta.

Ledamot
Lotta Ihse
TEL:

Lotta är en senior marknadsförare, kommunikatör och varumärkesutvecklare som idag arbetar som näringslivsstrateg. Hon är utbildad inom strategisk hållbarhetsutveckling och har arbetat med hållbar turism. Hon driver sedan fem år tillbaka ett företag som via kropps- och naturkontakt, samt metoder kring existentiell hållbarhet och biofili, ger människor möjlighet att återskapa en naturlig relation till naturen, som leder till en önskan om en mer hållbar livsstil och cirkulärt tänkande.

Ledamot
Emma Axlycke
TEL:

Emma har varit volontär på Medveten Konsumtion där hon bland annat har jobbat med engagemang på plattformarna och ökat interaktioner. Hon har utbildning inom informationsdesign, UX-design och hållbarhetsstrategi. Frilansar på en kommunikationsbyrå med fokus på hållbarhetskommunikation grundad i vetenskap och forskning. Tidigare arbetat med konceptuell kommunikation på Åhlens, med fokus på branding, positionering och tjänstedesign.

Ledamot
Caroline Nordvall
TEL:

Caroline är konsult inom hållbar affärsutveckling och jobbar som kommunikationsstrateg på byrån The New Division. Hon är även yogalärare och hälsoentreprenör och är särskilt intresserad av kopplingen mellan inre och yttre hållbarhet. Caroline är bland annat utbildad journalist och har tidigare drivit podden Change Leaders med fokus på hållbart ledarskap och omställning.

Medveten Konsumtion- Jennie Grute
Generalsekreterare
Jennie Grute

Jennie har varit tf generalsekreterare på Medveten Konsumtion samt suttit i styrelse och valberedning. Hon är utbildad inom strategisk hållbarhet och beteendeförändring för hållbarhet med bakgrund från företag som BRIO och H&M, senare med fokus på cirkulär design och återbruk. Hon har bland annat varit delaktig i att arbeta fram H&M gruppens hållbarhetsmål inom byggda miljöer.

Suppleant
Erika Reje
TEL:

Erika har mångårig erfarenhet av kommunikations- och påverkansarbete i privat och ideell sektor. De senaste nio åren har hon fokuserat på miljö- och hållbarhetsfrågor på Världsnaturfonden WWF, idag som ansvarig för organisationens kommunikation mot näringslivet. Hon har studerat hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, och vill bidra till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna konsumera mer medvetet.

Valberedningen
Valberedningen
TEL:

Valberedningens ledamöter:

Roshan Rydell
Martina Zackrisson
Matilda Wallsten