CIR:KU:LENT LOGIN

GULD & SILVER

Att smycka sig med guld och silver är ofta förknippat med en speciell känsla eller ett speciellt tillfälle. En symbol för någonting värdefullt i livet. Om du dessutom vet att guldet eller silvret som du använder kommer från en mer miljövänlig framställning och mer rättvisa arbetsförhållanden för de som utvinner ädelmetallerna, kommer ditt smycke antagligen kännas ännu mer speciellt.

Om du vill göra ett bättre miljöval vad gäller guld är återanvänt guld ett bra alternativ. Men om du vill vara med och bidra till en bättre industri där arbetarna får bra arbetsförhållanden och lön för sitt arbete bör du välja Fairtrade-märkt guld och silver. Båda dessa alternativ ger samma kvalitet och form på guldet men vägen fram till slutprodukten skiljer sig åt. Oavsett ditt val kommer guld fortsätta brytas ur jorden eftersom guld till största delen utvinns som en investering, inte för produktanvändning.

 

Utvinning av metaller

Många personer har haft guldet eller silvret i sina händer före du smyckar din kropp med det. Vad vi inte så ofta tänker på är ursprunget av ädelmetallen och hur den faktiskt har utvunnits ur gruvan eller miljön. De stora utmaningarna med guld och silver är användningen av kvicksilver och andra tunga metaller för att utvinna ädelmetallen. Det handlar också om de ca 100 miljoner människor har sin sysselsättning inom den småskaliga gruvdriften, deras arbetsförhållanden och deras löner. De står för ca 90 % av all arbetskraft inom guldindustrin men producerar endast 10 procent av den globala produktionen. Det handlar om socialt utsatta människor i Afrika, Asien och Latinamerika som oftast inte har något alternativ till försörjning.

 • Guld, silver och platina utvinns från gruvor. Många gruvor finns i utvecklingsländer och det råder oftast en utbredd fattigdom där befolkningen inte har tillgång till varken utbildning eller hälsovård.
 • Barnarbete i gruvorna är inte ovanligt. Barn är eftertraktade då de är mindre än vuxna och kommer enklare in i trånga schakt.
 • Arbetet utförs oftast utan skyddsutrustning och arbetarna utsätts för mineraldamm, vilket orsakar lungsjukdomar och ögonirritationer.
 • Utsläpp från gruvorna leder till förorenade vattendrag och man ser en koppling mellan smältverkens utsläpp och förhöjda nivåer av bly i barns blod i Zambia.
 • I Ghana, som är världens näst största guldproducent, innebär guldbrytningen skogsskövling. Utvinningen av 1 gram guld genererar mellan 1 till 5 ton gruvavfall, och för att göra plats till guldbrytning måste lokalbefolkningen trängas ut och deras mark som de livnär sig på försvinner.
 • I Kongo-Kinshasa bidrar utvinningen av guld till att förvärra konflikterna mellan armén och rebellgrupper i landet.

 

Om du väljer Fairtrade guld och silver
 • Etiska arbetsförhållanden för gruvarbetare.
 • Väljer du att gynna de som satsar på en mer hållbar miljömässig och ekonomisk utveckling inom den småskaliga gruvindustrin.
 • Är det garanterat att gruvarbetarna får betalt enligt Fairtrade minimum price.
 • Är ingen gruvarbetare under 15 år och det är hårdare regleringar för de som är under 18 år.
 • Stärks gruvarbetarna i sin affärsroll och får bättre förutsättningar för att kunna förhandla om priset samt få en bättre insikt i hela produktionskedjan.
 • Finns det krav på skyddsutrustning, samt hälso- och säkerhetsutbildning för alla gruvarbetare.
 • Erbjuds facktillhörighet.
 • Måste de certifierade gruvarbetarna ta ansvar för användningen av tunga kemikalier så som kvicksilver och cyanid
 • Fairtrade-guld och Fairtrade-silver har en stämpel Fairtrade-stämpel som garanterar att guldet kommer från en Fairtrade-certifierad gruva.

 

Sidan uppdaterad 2021.