CIR:KU:LENT LOGIN

TV

TV påverkar miljö och människor både i tillverkning och användning. Välj TV-apparater mer hållbart med våra råd och fakta.

  • Tillverkningen av LCD-tv:s är oerhört avancerad. Det innersta skiktet i tv:ns skärm är känsligt för smuts och därför används växthusgasen kvävetrifluorid, som är en 17 000 gånger starkare växthusgas än koldioxid, för att rengöra panelerna. Utsläppen av kvävetrifluorid från industrin motsvarar 0,04 % av de globala utsläppen av koldioxid.
  • Förutom att vara energikrävande och miljöbelastande sker tillverkningen av tv ofta i låglöneländer främst i Asien där arbetsvillkoren är bristfälliga. Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av elektronik under sin livstid här.
  • Plasten i platteven innehåller även PVC och flamskyddsmedel. Vid förbränning bildar PVC och flamskyddsmedel dioxiner som bland annat kan orsaka cancer hos de som är exponerade.
Tips för en medveten konsumtion av TV-apparater
  • När du köper nytt, fråga efter energianvändningen och titta efter energimärkningen som finns på tv-apparater. Hur energieffektiv en modell är visas på skalan G till A och syns på etiketten från mörkt grönt till rött.
  • Om du köper nytt, titta efter aktuella märkningar på vår märkningsguide.
  • Välj en lagom stor tv: ju större tv desto större energianvändning.
  • Välj en tv med inbyggd digitalbox, då en separat digitalbox har lika stor årlig energianvändning som en mindre tv.
  • Stäng alltid av tv:n med avstängningsknappen och inte bara med fjärrkontrollen. Koppla tv:n, DVD-spelare och andra apparater till ett grenuttag med strömbrytare då kan du vara säker på att de är helt avstängda.
  • Lämna alltid in uttjänta tv-apparater på kommunens återvinningscentral. 

 

Sidan uppdaterad 2021.