CIR:KU:LENT LOGIN

BOMULL

Bomullsproduktion

Odling av bomull är mycket resurskrävande, då det kräver stora mängder vatten, bekämpningsmedel och konstgödsel. För att odla 1 kg bomull krävs det drygt 9000 liter vatten och i de värsta fallen kan det krävas uppemot över 20 000 liter vatten. Trots att bomullsplantan är vattenkrävande odlas den ofta i torra områden och måste därför konstbevattnas, vilket kan leda till att vattenresurserna överutnyttjas och vattenbrist uppstår. Ett av de mest talande exemplen är Aralsjön som en gång var världens fjärde största sjö, men som idag endast har ca 10 procent av den ursprungliga vattenmängden kvar på grund av intensiv bomullsodling i området.

Kemikalieintensivt jordbruk

Bomullsodlingen är ett av världens mest kemikalieintensiva jordbruk och ungefär 25% av allt insektsmedel går till bomullsodlingar. Bomullsplantan angrips lätt av skadedjur som kan förstöra hela skörden och därför används stora mängder insektsmedel. Dessa medel dödar även nyttiga insekter som är skadegörarnas naturliga fiender, vilket ytterligare ökar behovet av kemikalier. Även användningen av konstgödsel ökar behovet av bekämpningsmedel eftersom insekter och svampar trivs i gödslade odlingar. Kemikalierna är giftiga för människor och förorenar den omgivande miljön och vattendrag. Kemikalierna som används för odling av bomull till ett par jeans förorenar 100 000 liter vatten. Det är så mycket att hälften av alla arter som lever i vattnet dör.

Vart odlas bomull?

Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter av billig bomull som sänker världsmarknadspriset. Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig. En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier. Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta. Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.

Bomull och klädindustrin

I Bangladesh tjänar sömmerskor 4,50 kronor i timmen samtidigt som de jobbar mellan 11-12 timmar om dagen. Så lite som en halv procent av det du betalar för ett plagg kan gå till sömmerskan som sytt plagget åt dig. Fast Fashion handlar om massproduktion av kläder som inte går till användning. I processen utnyttjar handelskedjan billig arbetskraft från fattiga länder, som består av 70-80 procent kvinnor. Det här beror på att produktionen måste gå snabbt och vara billig.

 

Sidan uppdaterad 2021.