CIR:KU:LENT LOGIN

Medveten Konsumtions Integritetspolicy

Medveten Konsumtions Integritetspolicy

Det här är Medveten Konsumtions integritetspolicy. Föreningen Medveten Konsumtion Sverige (organisationsnummer 802440 – 6186), hädanefter kallat ”MKS”, behandlar den information som du lämnar till oss på ett ansvarsfullt sätt samt enligt gällande lagstiftning. I denna Integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och om varför vi sparar personuppgifter. 

MKS samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är sådana som du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev, när du blir medlem, ger en gåva, blir volontär eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som MKS anordnar. Det är olika mycket uppgifter beroende på vad det är du anmäler dig till. 

De uppgifter vi samlar in när du blir medlem är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, och födelseår eller personnummer. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand. Vi sparar även en del av din interaktion med MKS. Det betyder att vi sparar information om kursdeltagande, volontärt engagemang, givande eller liknande.

När du blir volontär hos MKS kommer dina personuppgifter att visas för andra volontärer. Detta står tydligt i vår Volontärpolicy. 

Varför sparar vi dina personuppgifter?

MKS lagrar personuppgifter för att vi ska kunna hålla kontakten och ge en god service till våra medlemmar, givare, kunder och volontärer. Dina personuppgifter hjälper oss också att utveckla vårt arbete för en mer cirkulär värld. Vi för statistik över kunder, medlemmar och andra intressenters digitala interaktion med MKS för att kunna utveckla vår verksamhet och de tjänster som vi erbjuder. 

MKS är beroende av bidrag, gåvor och medlemsintäkter för att driva vår verksamhet. MKS kan därför komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i service- och insamlingssyfte. Om du inte vill bli kontaktad kan du höra av dig till oss (se kontaktuppgifter nedan). 

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

MKS sparar informationen så länge du är medlem, givare eller har någon annan interaktion med föreningen och därefter i 3 år. MKS samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter. Du kan närsomhelst begära att få ut all information vi sparat om dina personuppgifter, eller begära att vi tar bort dina personuppgifter (se kontaktuppgifter nedan, eller läs mer under “Dina Rättigheter” nedan).

 

Lämnas dina uppgifter vidare?

MKS säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Men vi använder en extern tjänst (Mailchimp) för våra nyhetsbrev där din e-postadress kan komma att lagras. När du skänker en gåva eller blir medlem så hanteras dina uppgifter av en betalningsleverantör. När vi lämnar dina uppgifter vidare till underleverantörer (som t.ex Mailchimp eller betalningsleverantörer) så regleras det i personuppgiftsbiträdesavtalet med leverantören. 

 

Webbplatser

MKS använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder våra webbplatser. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress samlas in, liksom indirekt data om dig som till exempel hur länge du stannar inne på vår hemsida och vilka av våra kategorier och sidor som du klickar på. Vi på MKS kan inte utläsa något mer än antalet besökare, samt kön och ålder i de fall som Google Analytics kan utläsa det. Informationen använder vi sedan för att förbättra innehåll, navigation och struktur på våra webbplatser. Analysverktyget använder cookies och informationen som överförs vidare till Google Inc.

För användare som registrerar sig som en användare av vårt webbplats-forum sparar vi även de personuppgifter du anger i din användarprofil. Du kan se, redigera eller radera dina personuppgifter när som helst (med undantaget att du inte kan ändra ditt användarnamn). 

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vår webbplats att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. När du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar ett inlägg kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för det inlägg du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Läs mer om cookies här.

 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden och spam.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns här. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

 

Medier

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på våra webbplatser kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, länkar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Fotografier

Det kan hända att vi publicerar fotografier på våra hemsidor från evenemang som vi arrangerar eller deltar i. De kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Därför gör vi en bedömning kring om fotografiet kan vara integritetskänsligt på något vis innan det publiceras.

Hur vi skyddar din information

Vi använder Googles molntjänst Drive, och de säkerställer som ett personuppgiftsbiträde säkerhet och skydd i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer på GDPR.

 

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi använder oss av krypterade mailadresser för inlogg till molnet. Vi har också en webmaster som kontinuerligt kontrollerar eventuella intrång och skapar säkerhetsrapporter. Vidare så ser vi löpande till att endast de som behöver se våra register kan göra det. Vid dataläckor kommer vi att informera de berörda så snart vi kan, senast 72 timmar efter upptäckten. Vi arbetar kontinuerligt med den digitala säkerheten. 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har lagrat, få felaktiga uppgifter rättade och få dem raderade. Du har rätt att få veta hur länge vi lagrar dina uppgifter. 

För att få dina personuppgifter raderade från vårt register måste du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du har också rätt att vända dig direkt till Intergritetsskyddsmyndigheten, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.

 

Kontakt

Om du har frågor om Medveten Konsumtions integritetspolicy, om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter så hör gärna av dig till oss på info@medvetenkonsumtion.se