CIR:KU:LENT LOGIN

POTATIS, RIS & SPANNMÅL

Potatis, ris och spannmålsprodukter (som pasta och couscous) har olika klimat- och miljöpåverkan beroende på odling, transport och förädling. Risodling ger större utsläpp än annan spannmåls- och potatisodling eftersom de vattendränkta odlingarna frigör metangas. Import av ris kräver också långa transporter. I risodling används mer växtskyddsmedel än i potatisodling, minst växtskyddsmedel används i annan spannmålsodling. Förädlingen av spannmål till pasta, couscous, bulgur o.s.v. dominerar dessa produkters energianvändning. Ur klimatperspektiv är relativt oförädlade spannmålsprodukter som matvete och korngryn samt potatis att föredra framför ris.

 • Potatis, olika slag av spannmål inklusive ris har mycket olika klimat- och miljöpåverkan beroende på odling, transport och förädling. En portion ris har större klimatpåverkan än en portion potatis eller pasta.
 • I odling av ris och potatis behövs stora mängder växtskyddsmedel, medan spannmålsodling inte kräver lika stora mängder.
 • Förädlingen av spannmål till pasta, couscous o.s.v. kräver energi, vilket gör att dessa produkter har större klimatpåverkan än relativt oförädlade produkter som matvete och korngryn.

 

Ris
 • Ris har större klimatpåverkan än annan spannmål och potatis på grund av att vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan.
 • 75 procent av all risodling är konstbevattnad vilket är ett problem eftersom vatten är en bristvara.
 • Flera av de växtskyddsmedel som används i risodling i Asien är mycket giftiga och kan orsaka hälsoproblem och skador på miljön.
 • Ris transporteras långa sträckor vilket också bidrar till den negativa klimatpåverkan.
 • Ur klimatperspektiv är det därför bättre att välja närproducerade spannmål eller potatis istället för ris.

 

Potatis
 • Potatisodling kräver relativt mycket växtskyddsmedel på grund av att potatis lätt angrips av sjukdomar, särskilt bladmögel, och därför blir skörden av ekologiskt odlad potatis ofta mindre eftersom växtskyddsmedel inte används.
 • Konventionell och ekologisk potatis genererar ungefär samma utsläpp av växthusgaser, men eftersom skörden av ekologisk potatis ofta blir mindre kan utsläppen bli större per kilo ekologisk potatis.
 • Vid ekologisk odling sprids dock inte växtskyddsmedel ut i naturen och den biologiska mångfalden skyddas.

 

Spannmålsprodukter
 • Spannmålsprodukter som pasta, couscous, bulgur och matvete har olika stor klimatpåverkan beroende på hur produkten förädlas.
 • I spannmålsodling kommer utsläppen av växthusgaser främst från produktionen av mineralgödsel och från lustgasutsläpp från marken.
 • Produktionen av mineralgödsel står för den största delen av energianvändningen i odlingen. Ekologisk odling ger mindre utsläpp och energianvändning eftersom mineralgödsel inte används. För relativt oförädlade produkter som matvete och korngryn står odlingen för en stor del av energianvändningen, medan förädlingsprocessen och transporter står för den största delen av energianvändningen i mer förädlade produkter som färsk pasta. Färsk pasta kräver också kyltransport vilket ökar energianvändningen. För importerade produkter står transporter till Sverige för en stor del an klimatpåverkan. I spannmålsodling används mindre växtskyddsmedel än i potatisodling och i svensk spannmålsodling används mindre växtskyddsmedel än i övriga Europa.
Tips för en medveten konsumtion av potatis, pasta och ris
 • Titta efter närproducerad och gärna ekologisk potatis.
 • Ris har stor påverkan på miljön och har även rapporteras ha höga halter av arsenik. Prova därför att variera riset med pasta, mathavre, matvete eller liknande och välj gärna ekologiskt ris om det finns.
 • Titta efter ekologiska och närproducerade spannmålsprodukter.
 • Relativt oförädlade spannmålsprodukter som matvete och korngryn är att föredra framför förädlade produkter som pasta och särskilt färsk pasta som kräver kylförvaring. Gör egen färsk pasta istället!
 • Läs mer om märkningar i vår märkningsguide.

 

Sidan uppdaterad 2021.