CIR:KU:LENT LOGIN

Klimatrörelsens checklista

Klimatrörelsens checklista

Medveten Konsumtion är en av sammanlagt 20 organisationer som har skrivit på nedanstående checklista för den klimatpolitiska handlingsplanen.

Sju av åtta riksdagspartier har antagit ett mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, där utsläppen i Sverige ska minska med minst 85 procent jämfört med 1990 och övriga 15 procent får ske med så kallade kompletterande åtgärder. Efter 2045 ska negativa utsläpp uppnås. Det är ett högt uppsatt mål, men det är inte tillräckligt för att Sverige ska leva upp till sin del av Parisavtalet, som anger att rika länder ska gå före. Framstående forskare menar att Sverige, som ett rikt land med stora möjligheter att faktiskt ställa om, måste nå nettonollutsläpp redan 2030. Samtidigt är redan det nuvarande målet i fara, om inte takten i omställningen skruvas upp.

Sveriges klimatpolitik spelar roll. Dels för att vi per capita fortfarande har höga utsläpp och för att vi har ett historiskt ansvar för de utsläpp vi orsakat fram tills nu. Men också för att vi har allt att vinna på att agera föregångsland. Genom att ta fram och testa de lösningar som resten av världen behöver för sin omställning kan vi bidra till minskade utsläpp i andra länder. Att till exempel ge långsiktigt stöd till vår industri att ställa om till utsläppsfri produktion visar att vi är beredda att ta ledarskap även om det kostar, samtidigt som det kommer leda till ökad innovation, jobb och exportmöjligheter i framtiden. En nationell omställning är därför en långsiktig konkurrensfördel.

Checklista
  1. En plan för att målen ska kunna nås.
    • Alla sektorer måste bidra.
    • Gör mer av det som fungerar.
    • Principen att förorenaren ska betala måste gälla alla branscher.
    • Beteendeförändringar behövs.

2. En plan för att skärpa målen över tid.

3. En plan för Sveriges samtliga utsläpp.

4. En plan för hela ekonomin, inte bara klimatpolitiken.

5. En plan för fortsatt agerande i EU och internationellt.

 

Läs hela Klimatrörelsens checklista.