CIR:KU:LENT LOGIN

Försäkringar & Pension

Varför är det viktigt att investera hållbart?

Försäkringar och pensionssparande är områden där vi kan använda vår konsumentkraft för att våra pengar ska investeras på ett hållbart sätt. Försäkringar är inte bara en stor utgift både privatpersoner och företag. Varje år betalas det in miljardbelopp till försäkringsbolag som sedan placerar pengarna i fonder och aktier. Den svenska försäkringsbranschen förvaltar ett kapital på drygt 2500 miljarder kronor. Inte sällan investeras dessa pengar i branscher som är miljömässigt ohållbara. Det finns också etiska aspekter kring social och ekonomisk hållbarhet att ta hänsyn till. Våra försäkringspremier kan riskera att hamna i vapenindustrin eller kärnvapenproduktion.

Försäkringsbolagen är också konsumenter vid skadereglering där tjänster och produkter köps upp. Här gäller det främst att se till att de produkter som används vid lagning och ersättning är miljömässigt hållbara. Återbruk av delar och material är till exempel ett sätt att spara energi och naturresurser.

 

Pension

Generellt gäller samma sak för pensionssparande som vid fondsparande. På Pensionsmyndigheten kan man söka och läsa mer om olika pensionsfonder, vad de består av och vilka riktlinjer som finns. Det går också att filtrera sin sökning efter hållbarhetsfonder, fonder med låg koldioxid risk i omställningen mot en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp med begränsad exponering mot fossila bränslen, samt välja bort fonder som investerar i särskilda produkter och tjänster. Du kan även gå in och läsa på Fair Finance Guide om fler tips hur du kan pensionsspara hållbart och sätta press på statens pensionsfond att investera hållbart.

Hållbart pensionssparande – Låt dina pensionspengar jobba för klimatet

Hur mycket kan du egentligen om ditt eget pensionssparande? Låt oss göra en lättare djupdykning i vad som kan vara bra att veta för att göra ditt pensionssparande så hållbart som möjligt.

 

Pensionspyramiden hållbart sparande

 

Orange, grönt eller brunt kuvert?

Över en fjärdedel av världens aktiekapital representeras av pensionspengar. Ett sådant enormt kapital har mycket stor påverkningskraft. Investeras de pengarna väl i företag och verksamheter som aktivt arbetar med att göra en god insats för världen och miljön kan dessa få ett större kapital att driva sina verksamheter med. Det innebär också att pengar kan förflyttas bort från smutsigare industrier som på så sätt får problem med att öka sin ohållbara tillväxt ytterligare. Under det första kvartalet varje år går det orangea kuvertet ut till cirka 8 miljoner svenskar, som innehåller information om den allmänna pensionen. Dock framgår det inte någonstans hur pass klimatsmart eller miljöskadligt ditt pensionssparande faktiskt är. Det framgår inte heller någonstans hur mycket du själv kan påverka.

 

Hur fungerar pensionen och vilka delar kan jag påverka?

Hur pensionssystemet är uppbyggt kan enkelt sammanfattas i en pyramid där den är uppdelad i 4 delar; eget sparande, tjänstepension och allmänpension som är uppdelat i inkomstpension och premiepension. Informationen i det orangea kuvertet innehåller information om allmänpensionen men det är i de övriga delarna du har störst valmöjligheter.

Allmän pension – Inkomstpensionen Inkomstpensionen utgör den största delen av den allmänna pensionen och hit går automatiskt 16 % av din lön varje år. Dessa pengar förvaltas av AP-fonderna och man kan inte välja hur de placeras ut. Det du betalar till din allmänna pension nu går till dagens pensionärer och när du själv går i pension får du ta del av de pengar som betalas in av de som arbetar då.

 

Allmän pension – Premiepensionen 2,5 % av din lön går varje år till premiepensionen. Om du inte själv gör ett aktivt val är det den sjunde AP-fonden som förvaltar dessa pengar. Inne på pensionsmyndighetens hemsida kan man dock välja att flytta den om man önskar. Klimatbytet (https://klimatbytet.se/) är ett initiativ som enkelt visar hur man kan se till att dessa pengar gör en insats för klimatet.

 

Tjänstepensionen Tjänstepension ingår för många som arbetar och innebär att arbetsgivaren betalar ut extra pengar till din pension varje månad. Om du inte har något kollektivavtal som avgör vilka valmöjligheter du har är det din arbetsgivare som väljer vilket eller vilka pensionsbolag du kan välja mellan. Vilka fonder dina pengar investeras i kan du ofta själv vara med och välja. Prata med din arbetsgivare om du vill veta mer om vad som gäller för dig och din anställning.

 

Eget sparande Det egna sparandet råder du helt själv över och du kan välja helt fritt om du vill ha det och vart du i så fall vill investera dina pengar.

Hur får jag reda på hållbarheten i min pension och hur förbättrar jag den?

En bra start är att logga in på minpension.se där man kan få sig en bra överblick över alla delar i den egna pensionen men också vilka bolag som förvaltar dem. Där kan du också läsa mer om vilka delar av din pension du kan vara med och påverka själv. Ur ett klimatperspektiv finns det några saker som kan vara bra att ha i åtanke för de delar du kan påverkar själv:

 

  • Vad är koldioxidrisken?

Avkastningen på ett sparande som har hög koldioxidrisk kommer att påverkas negativt, i synnerhet när världen jobbar på att ställa om och minska sina koldioxidutsläpp till netto noll. Avkastningen för företag som som är beroende av fossila bränslen eller koldioxidintensiva tekniker kommer att bli betydligt sämre om utsläppspriserna ökar eller om helt enkelt efterfrågan minskar på sådana företag och verksamheter. Genom att leta efter “grönt löv-symbolen i fondlistorna kan du hitta de fonder som har lägre koldioxidrisk och därmed är bättre ur en miljösynpunkt.

 

  • Vad är koldioxidavtrycket?

Det allra mesta har ett koldioxidavtryck, likaså våra pensionspengar. Detta avtryck kommer från de utsläpp som bolagen har vilka vi investerat i, det handlar alltså inte om direkta utsläpp som vi själva bidrar till. Trots det blir vi ändå delvis skyldiga till utsläppen bolagen bidrar till genom vår investering i dem, som delägare eller via aktieköp eller genom att låna ut pengar via obligationer. När du istället väljer att investera i bolag med lägre koldioxidutsläpp stöttar man verksamheter som är mer miljövänliga och klimatsmarta och som kan bidra till en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Många väljer att lägga sin investeringar utomlands och om detta görs i utvecklingsländer kan man nästan alltid räkna med att utsläppen kommer att vara högre än de är här i Sverige men man ska inte låta det skrämma en för mycket för pengar behövs även där. Därför kan det vara bra att se över hur skillnaden i koldioxidavtryck jämfört med index ser ut för att på sätt komma fram till de bästa investeringpotentialerna i respektive marknad. Du kan alltid be ditt pensionsbolag om data på koldioxidavtrycket i dina besparingar om du vill veta mer.

 

  • Investerar du i fossilindustrin?

Det är enkelt. Vill du inte gynna en industri eller verksamhet som producerar fossila bränslen som olja,kol och gas bör du inte investera i den typen av bolag. För många känns det inte längre rätt bidra till deras verksamheter eller att tjäna pengar på dem. Istället kan man välja att spara sina pengar i fossilfria fonder, aktier eller produkter. Du kan också kolla med den som förvaltar dina pengar att den verkligen tar ansvar som ägare och ständigt driver på för en positiv förändring i företagen.

 

  • Investerar du i det som bidrar positivt?

Den som är en van aktie eller fondsparare vet säkerligen att det alltid är bra att sprida ut sina investeringar så att man har en bred bas av sparande. Eftersom dina pengar ligger i flera olika bolag på marknaden sprider du ut och minskar riskerna att förlora mycket pengar om något skulle “gå fel” i ett av företagen.

Tro du på klimatomställningen och har ett driv att göra en insats genom ditt sparande i bolag och verksamheter som aktivt arbetar för ett mer hållbart samhälle och en bättre framtid kan du söka rätt på fonder som är mer nischade och investerar i just den typen av bolag. SPP har utvecklat en hållbarhetskarta, där du kan läsa mer om dessa aspekter.

Ett sätt att påverka de delar av pensionen där du inte själv kan välja fonder är helt enkelt genom att lyfta frågan direkt till AP-fonderna, dina pensionsbolag och din arbetsgivare. Sätt press på dem och begär att de tar hänsyn till hållbarheten i ditt sparande och lyft verkligen fram hur viktigt detta är för dig så använder du din konsumentmakt till att aktivt påverka och göra skillnad.

Det är alltid roligt, ur ett ekonomiskt perspektiv, om man känner sig nöjd med det besked man får i det orangea kuvertet men ta reda på om den orangea färgen i verkligheten döljer klimatsmarta eller ohållbara investeringar som du kanske inte själv varit medveten om.

 

Märkningar som kan underlätta

Du som konsument kan titta efter märkningen Bra miljöval. Det finns i dagsläget ett flertal försäkringar för både bostäder och bilar som är märkta med Bra Miljöval. De krav som ställs på försäkringsbolaget för att få märkningen Bra Miljöval är:

  • Bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.
  • Anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.
  • Att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.
  • Bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.
  • Bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.
Vill du veta mer?

Så är ett annat tips att använda Fair Finance guide där man kan granska olika banker utifrån klimat-, miljö- och etiska kriterier. Flera av bankerna säljer också försäkringar. Guiden ger också en bra överblick över olika svenska bankers hållbarhetsarbete samt möjligheter att få tips på hur man kan spara hållbart. Inte minst är det viktigt när det gäller premiepensionen (orange kuvert) som placeras i fonder.

Läs mer om miljömärkta hemförsäkringar och försäkringar märkta med Bra miljöval hos Naturskyddsföreningen.

 

Sidan uppdaterad 2021.