CIR:KU:LENT LOGIN

Fossilfritt

En viktig del i Medveten Konsumtions uppdrag är att tillgängliggöra forskning och annan information för allmänheten. En del i det arbetet är att vi sammanfattar forskningsrapporter och publicerar dem här och i våra nyhetsbrev med mera. Vi erbjuder sammanfattningar inom flera olika forskningsområden. Under varje sammanfattning finns en länk till hela rapporten. På den här sidan hittar du information om fossilfritt Sverige.

Användning av fossila bränslen per sektor

Christian Holmström, ekonomifakta.se, 2021. (Data från 2019).

Ekonomifakta redogör för hur olika sektorer inom det svenska näringslivet använder sig av fossila bränslen. Den sektor som är överlägset mest beroende av fossila bränslen är föga förvånande transporter. Av transportsektorns totala energikonsumtion står fossila bränslen för 77%. Men detta är en förbättring, då andelen gick från 94% till 77% mellan åren 2006 och 2019. Denna minskning menas vara orsakad av en ökad användning av biodiesel.

Ytterligare sektorer:
  • Jordbruk, skogsbruk och fiske: 44%
  • Bygg: 43%
  • Industrin: 18%
  • Service: 8%
  • Fjärrvärmeproduktion: 6%
  • Bostäder: 3%
  • Elproduktion: 1%

Användning av fossila bränslen per sektor.

Regeringen siktar på grön återhämtning

Jannike Kihlberg artikel i Dagens Nyheter, 2020-05-12

Regeringen förlänger satsningen Fossilfritt Sverige med fyra år som då sträcker sig till och med december 2024 istället för att avslutas vid årsskiftet 2020. Fossilfritt Sverige startades 2015 och har tillsammans med näringslivet tagit fram planer för hur olika branscher ska minska utsläpp av växthusgaser och bli fossilfria. Planer sträcker sig över verksamheter som tillsammans står för 70% av de svenska utsläppen. Den förlängda satsningen utökas genom:

  • Att återhämtningen efter coronakrisen ses som ett tillfälle att satsa på en grön omställning. Fossilfria verksamheter kan både bromsa klimatförändringar och vara effektiva stimulansåtgärder.
  • Planer på att arbeta mer internationellt, bland annat genom Sveriges FN-uppdrag tillsammans med Indien för att leda industrins omställning.
  • En satsning på kommuner och landsting där upphandlingen är i fokus (som omsätter över 700 miljarder kronor)

 

Regeringen siktar på grön återhämtning