CIR:KU:LENT LOGIN

Forskning

Vi tillgängliggör forskning

En viktig del i Medveten Konsumtions uppdrag är att erbjuda information för allmänheten. En del i det arbetet är att vi sammanfattar forskningsrapporter och publicerar dem här eller i våra nyhetsbrev. Vi erbjuder sammanfattningar inom flera olika forskningsområden. Under varje sammanfattning finns tillgång till hela rapporten. Gå in på det område som intresserar dig och läs mer. Vi uppdaterar med mer rapporter allteftersom så kika gärna på sidorna nedan med jämna mellanrum!

Beteende
Cirkuläritet
Fossilfritt
Handel & Företagande
Klimatpolitik
Cirkularitet i klädindustrin
Konsumtionsrapporter
Mat
Ojämlikhet

 

Vi tillgängliggör forskning! För en hållbar och cirkulär värld.