CIR:KU:LENT LOGIN

Testamentera till Medveten Konsumtion

Ditt testamente kan göra skillnad!

Genom att testamentera till Medveten Konsumtion så ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för en hållbar värld. Att skriva ett testamente är att uttrycka sin vilja för framtiden. Ditt testamente gör stor skillnad över lång tid. När du väljer att inkludera Medveten Konsumtion i ditt testamente är det viktigt att uppge vårt organisationsnummer 802440-6186.

Dina bröstarvingar har laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Resten bestämmer du själv över. En del tror att det bara är om man inte har några arvingar, och är mycket rik, som man skänker till organisationer i sitt testamente men så är det inte. Medveten Konsumtion är tacksam för alla gåvor, små och stora. Vill du att dina pengar ska gå till ett specifikt ändamål ska du ange det i ditt testamente. Om inget annat anges kommer Medveten Konsumtion att använda pengarna där de behövs bäst. Vet du inte hur du ska utforma ditt testamente så får du gärna ladda ner våra mallar, som finns längre ner på sidan, som hjälp.

Hur upprättas ett giltigt testamente?

Det att det finns två krav för att ett testamente ska anses upprättat:

  1. Testamentet ska upprättas skriftligen.
  2. Två vittnen ska närvara då testamentet upprättas.

Vittnena ska närvara samtidigt och de ska skriva under med sina namn. De ska veta att det är ett testamente de skriver under men de behöver inte veta vad som står i testamentet. Det kan också vara bra om vittnena, förutom sin namnunderskrift, även antecknar datum och ort. Detta för att ha ett bättre bevisläge om någon skulle hävda att testamentet är ogiltigt. Det är dock inget krav utan endast ett sätt att underlätta en eventuell framtida bevisprövning (10 kapitlet 2 § ÄB).

Vem får vara vittne?

För att få vara vittne måste man vara över 15 år och man får inte lida av en sådan psykisk störning som gör att man saknar insikt om innebörden av att vara vittne. Det finns dock vissa personer som inte får vara vittne till testamente även fast de ovan nämnda kraven är uppfyllda (10 kapitlet 4 § ÄB). Dessa personer är:

  • Make eller sambo till testatorn.
  • En släkting till testatorn i rakt upp- eller nedstigande led, alltså testatorns mor/far, mor- och farföräldrar, barn/barnbarn osv.
  • Den som är gift med testatorns släkting i rakt upp-eller nedstigande led.
  • Syskon till testatorn.
  • Någon som förekommer i testamentet, alltså om testatorn testamenterat något till en person så får den personen inte vara vittne.
  • Make/sambo, ett syskon eller en släkting i rakt upp- eller nedstigande led som förekommer i testamentet.
  • Make/sambo, ett syskon eller en släkting i rakt upp- nedstigande led som är gift med någon som förekommer i testamentet.

Ärvdabalken är lagen som reglerar arv och testamente i Sverige.

Mallar

För att hjälpa dig som vill skriva ett testamente har vi tagit fram mallar som du kan skriva ut och använda. Har du inte möjlighet att skriva ut själv så kan du beställa mallarna gratis från oss.

Mall för dig som vill testamentera all din kvarlåtenskap till Medveten Konsumtion.

Mall för dig som vill testamentera en del av kvarlåtenskapen (angiven egendom) till Medveten Konsumtion.

Kontakt

Om du önskar mer information om att testamentera till Medveten Konsumtion så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi kan inte erbjuda juridisk hjälp men svarar gärna på dina andra frågor.

Jennie Grute
jennie.grute@medvetenkonsumtion.se