CIR:KU:LENT LOGIN

Medveten Konsumtions finansiärer

Våra finansiärer

Medveten Konsumtions finansiärer möjliggör vårt arbete för en cirkulär värld. Vi vill vara en del av lösningen för en hållbar värld! Normen i dagens samhälle är ohållbar konsumtion. Vi ökar kunskapen om konsumtionens effekt på planeten och gör det enklare att göra medvetna val. Vi brukar säga att vi vill eftersträva reflektion, snarare än perfektion. Vår vision är en värld där cirkulenters efterfrågan styr utbudet. Där det är ett självklart val och en självklar livsstil att vara cirkulent. Som cirkulent tar du ansvar för en hållbar utveckling genom en medveten livsstil. Det är tack vare våra finansiärer som vi kan driva vår verksamhet!

Konsumentverket

Sedan 2008 Medveten Konsumtion fått bidrag från Konsumentverket på olika vis. De senaste åren har vi fått det som kallas verksamhetsstöd. Detta bidrag går främst till att hålla kansliet rullande. Men även för att kunna genomföra föreläsningar och workshops som är en stor del av vår verksamhet.

Naturvårdsverket

Sedan 2018 har vi även fått organisationsstöd från Naturvårdsverket. Bidraget ska delvis täcka de kostnader som föreningen har för en av tre deltidsanställda på kansliet.

Postkodstiftelsen

Projektstödet från Postkodstiftelsen är 2,5 miljoner kronor och projekttiden är 2 år (2020-2022).  Syftet med projektet är att skapa en uthållig, stark och långsiktigt hållbar organisation. En organisation som kan fortsätta vara en självklar aktör för hållbar konsumtion i Sverige. Inom ramen för projektet har Medveten Konsumtion bland annat kunnat anställa en ny projektledare. Du kan läsa mer om vårt projektstöd från Postkodstiftelsen i vårt pressmeddelande.

Givare, medlemmar och företag

Utöver de statliga bidrag som vi har så tar vi också emot gåvor och medlemsavgifter från privatpersoner. Medveten Konsumtions finansiärer är också medlemsföretag och partnerföretag.

 

Vi är verkligen tacksamma för alla våra finansiärer! Du kan alltid hitta mer information om föreningens ekonomi och hur vi använder våra medel i våra årsredovisningar. Du finner dem på vår sida för Styrdokument.