Cirkulera Tekniken

Vad vet du om din teknik?

I augusti kommer vi dela information om teknik och konsumtion.

teknik

De senaste 100 åren har teknologin utvecklats något enormt. Elektroniken har på flera sätt både förenklat vår vardag och bidragit till att utveckla mänskligheten och bidrar med många positiva fördelar.  Samtidigt som vi är beroende av diverse elektronikprodukter och tjänster, bidrar vår konsumtionen till både belastning på miljön och negativa sociala effekter.

Hur ligger vi till i Sverige?

Sverige är ett av de länder med högst elektronik konsumtion per capita i världen. 2015 var de konsumtionsbaserade utsläppen från hemelektronik, media och informationsteknologi (ICT) i Sverige 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, där utsläppen från produktionsledet utgör 1 miljon ton. Av detta är 70 procent av utsläppen från produktionen som sker utanför EU, huvudsakligen Kina. Till detta uppkommer även utsläpp under användningsfasen på grund av energianvändningen. Det elektroniska avfallet utgjorde under 2021 ungefär 13 kilo per person vilket anses vara en konsekvens på det snabba konsumtionen av elektronik.

 

Vad behöver du veta?

Köp av elektronik är ett av de konsumtionsområden som ökar snabbast. I och med den höga omsättningen av ny teknologi så sjunker nyhetsvärdet på produkterna snabbt vilket innebär att den faktiska användningen av produkterna förkortas enormt jämför med den faktiska livslängden på produkten. Om vi använder prylarna under en längre tid skapar vi en större klimatvinst än om vi återvinner dem

 

Källor:

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/teknikhistorisk-tidslinje/ https://www.el-kretsen.se/om-oss

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2019-09-05-textilavfall-och-elskrot-paverkar-klimatet-mest.html

https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/miljopaverkan-fran-elektronikprodukter/

https://kunskapsrummet.com/statistik/

 

 

Läs alla inläggen här:

Smartphone

Metaller i mobiltelefonenUrban MiningElektronik slängs i soporna

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss för att lära dig hur du kan cirkulera mer

 

facebook logo instagram logo

 

Vill du stötta oss?

Ditt stöd hjälper oss att ta fram gratis information till allmänheten.

 

Bli medlem

Ge en gåva

Bli volontär