Scouternas folkhögskola ger människor mod, makt och verktyg att utveckla både sig själva och samhället. Skolans profil bygger på ledarskap och inspiration till att bli aktiva samhällsmedborgare. Vår profilutbildning Ledarskap för hållbarhet är en heltidsutbildning där deltagare får fördjupa sig i hela Agenda 2030, lyfta på alla delmål och studera vad världens gör för att uppnå dessa. Deltagarna får även tid och möjlighet att öva sig i sitt ledarskap samt hitta sitt fokus inom hållbar utveckling. Vi utbildar för en bättre värld.

Intervju med Scouternas folkhögskola

Vad har ni för utmärkande värderingar?

I en värld som glider isär, både inom och mellan länder och sektorer, ser vi ett stort behov av ledare som är trygga i sig själva och sina värderingar. För att kunna bidra till ett samhälle präglat av mångfald och hållbarhet behöver du kunna leda dig själv och andra. Vi når dit genom ett ungt och värdebaserat, normkritiskt, anpassat och inkluderande ledarskap. Vi är en självklar förebild i det lyssnande och stödjande ledarskapet.

 

Vad är viktigast för ert i arbetet mot en mer hållbar och medveten konsumtion?

Globalt står vi inför enorma utmaningar på hållbarhetsområdet, kring såväl klimatförändringar som ojämlikhet och välmående, ser vi ett stort behov av ett ökat –hållbart –engagemang för förändring. Vi ser att vi kan spela en positiv roll och tar ett grepp kring hållbarhet ur flera perspektiv, både lokalt och globalt. Vi behöver öka medvetenheten kring vad hållbar konsumtion skulle kunna vara samt sprida goda exempel och fortsätta utbilda i frågorna.

 

Vad är det bästa med ett medlemskap hos Medveten Konsumtion?

Det bästa med att vara medlemmar i Medveten konsumtion är att få tillgång till både bra material, men också ett nätverk där vi är flera aktörer som alla vill bidra till en bättre samhälle i stort.

 

Vad vill ni säga till företag som precis börjat sin hållbarhetsresa ? / Vad vill ni att konsumenter ska veta om er hållbarhetsresa?

Ibland är det svårt att veta vad som är det bästa valet för miljön, för klimatet, för hälsa osv. Ibland finns det målkonflikter och ibland blir det fel. Men bara genom att försöka göra mer medvetna val kan vi komma lite längre på hållbarhetsresan och tillsammans lär oss mer om vad som är bra för oss alla.

 

Läs mer om Scouternas folkhögskola på deras hemsida.

Vill ert företag eller organisation också bli företagsmedlemmar? Läs mer om de olika nivåerna här.

STÖD OSS