Stora e-handelsföretag, såsom Shein och Temu, fraktar varorna i luften. Anledningen är bland annat efterfrågan på snabb leveranstid. Men fraktsättet har stor klimatpåverkan, och bidrar till både kapacitetsbrist och dyra flygpriser. Shein och Temu växer på den globala ultra fast fashion-marknaden. E-handelsföretagen som producerar och säljer billiga kläder från Kina fraktar sina varor över hela världen med hjälp av flygfraktsplan. 

Företagen

Temu är en av de mest nedladdade apparna det senaste året. Shein gör större vinst än H&M och står för en femtedel av världens fast fashion-handel, räknat på antalet försäljningar. Men fraktsättet företagen använder sig av hotar klimatet.

 – Shein fortsätter anstränga sig för att säkerställa den bästa kundupplevelsen och effektiviteten, säger en talesperson för Shein till Reuters. Talespersonen vill däremot inte utveckla uttalandet. 

7 000. Det är siffran för antalet nya plagg Shein släpper varje dag. Eftersom företaget äger sina fabriker kan de producera nya plagg i små upplagor, se vad som säljer bäst och efter det starta en massproduktion.

Frakt

I Sverige levereras 90% av importvarorna via sjöfrakt. Sjöfrakt anses vara det mest effektiva transportmedlet med tanke på belastningskapacitet, kostnad och klimatpåverkan. Men när efterfrågan på snabb leveranstid ökar använder både Shein och Temu av flygfrakten som är snabbare. Men likaså dyrare och miljöfarligare.

De kinesiska e-handelsföretagen står idag för en tredjedel av världens långdistansfraktflyg. Företagen tar upp lastutrymmet för andra industrier på flygfraktplanen, samtidigt som globala företag försöker hitta andra fraktalternativ med tanke på oroligheterna röda havet. 

Alternativet för dessa företag är att frakta varor på fraktfartyg längs Afrikas sydkust, en omväg som räknas försena leveranstiden med upp till två veckor.

En ökad efterfråga på ultra fast fashion driver också upp flygfraktpriserna och orsakar en långvarig kapacitetsbrist. Volymerna är mycket mindre när fraktflygen går tillbaka till Kina och skapar obalans i frakten.

De kinesiska företagen har en ledande roll i ultra fast fashion-industrin, en industri som utmanar en hållbar planet. 

Läs mer på Reuters – Rise of fast-fashion Shein, Temu roils global air cargo industry.

Under våra sidor Råd & Fakta hittar du mer om just garderoben och tips för en medveten konsumtion av bland annat kläder och skor.

STÖD OSS