Sedan millennieskiftet har textilproduktionen fördubblats. Trots det återvinns mindre än en procent av kläderna till nya plagg idag. Fast fashion-industrin fortsätter att påverka miljö och klimat genom produktion, frakt och avfall.

Miljöpåverkan

Framväxten av fast fashion fortsätter. Den globala textilfiberproduktionen har nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Idag står modeindustrin för tio procent av de globala koldioxidutsläppen, mer än flyg och sjöfart tillsammans. Och det kommer troligtvis fortsätta öka. Tills år 2030 beräknas produktionen av kläder öka till 145 miljoner ton, från 109 miljoner ton år 2020. Det är en ökning med 33 procent.

Med fast fashion ökar alltså mängden kläder som produceras, men också mängden kläder som slängs. Mindre än en procent av alla kläder som producerats återvinns till nya kläder.

Förutom att kläder inte återvinns bidrar produktionen till miljöförstörelse och en överanvändning av naturresurser. För att tillverka en t-shirt av bomull krävs 2700 liter färskvatten, vilket motsvarar en persons dricksvattenbehov i 2,5 år.

Omkring tjugo procent av de globala vattenföroreningarna orsakas av färgning och efterbehandling av textilier. I och med att fast fashion växer i samhället tvättas mer kläder för första gången. Det är när kläder tvättas för första gången störst mängd mikroplastiska fibrer frigörs.

Vad görs åt detta?

Återanvända, återvinna, låna, laga, köpa secondhand. Som individer kan vi gör skillnad och bidra till en mer hållbar textilbrukning. Men stater och företag behöver också ta ansvar, något som diskuteras på både nationell och internationell nivå.

Ett förslag om ett utökat system för producenternas ansvar ligger hos EU. Förslaget består av att textilproducenterna som säljer kläder i EU själva ska stå för kostnaden av att samla, sortera och återvinna kläder. Beslutet tas efter EU-valet i juni 2024.

I Sverige har regeringen beslutat att textil ska samlas in separat från hushållsavfall, precis som metall och glas. Från och med januari 2025 ligger ansvaret på alla kommuner att samla in textilavfall. Men det är viktigt att komma ihåg att ungefär 80 procent av en textilprodukts
miljö- och klimatpåverkan kommer från tillverkningen av textilen.

Idag då?

Redan idag erbjuder vissa kommuner textilinsamling. Och samtidigt ökar svenskarnas intresse för second hand. Myrornas nya rapport visar att varannan svensk gjort minst ett second hand-köp av kläder förra året. År 2018 hade bara var tredje köpt begagnade kläder.

Frankrike är först i världen med att införa en skatt på fast fashion-mode. Lagförslaget förbjuder också reklam för billig fast fashion och tvingar företagen att informera om klädernas miljöpåverkan.

Förslaget är tänkt att bötfälla fast fashion-industrin och främja den inhemska textiltillverkningen. Shein och Temu är två företag som växer på den globala fast fashion-marknaden och pekas ut som typexempel på bolag som kommer påverkas. Men även företag som H&M och Zara kommer påverkas.

STÖD OSS