Vi på föreningen Medveten Konsumtion befinner oss i en spännande fas där vi vill utveckla vår medlems-, volontärs- och insamlingsverksamhet ännu mer. I kölvattnet av lyckade kampanjer och projekt såsom Hela Sverige cirkulerar, circular Monday och Ekoguiden vill vi fortsätta att utvecklas. Allt detta för att sprida kunskap, inspiration, skapa medvetenhet och förändring så som vi gjort sedan föreningen grundades i 2008.

Vill du engagera dig i vår styrelse?

Vill du vara med och skapa fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld?  I en värld av cirkulenter och även vara med och utveckla föreningen? Medveten Konsumtion söker nu engagerade styrelsemedlemmar, ordinarie ledamöter och suppleanter. Vår styrelseordförande har efter många år valt att ställa sin plats till förfogande så vi söker även en kandidat för ordförandeposten. Medveten Konsumtion har ett gott renommé, stor genomslagskraft i sociala medier och blir ofta tillfrågad av press och media inom hållbar medveten och cirkulär konsumtion. I föreningens nätverk ingår förutom styrelsen även ett kansli, engagerande praktikanter och volontärer från hela Sverige.

När och var?

Du deltar i styrelsens möten ca 5 gånger per år (4 styrelsemöten + 1 årsmöte). Styrelsens möten sker i huvudsak digitalt vilket gör att din bostadsort är flexibel. Fysiska möten kan förekomma utifrån behov och förutsättningar. Möten sker främst på kvällar och helger.

Åtagande

Du bidrar med din kunskap, erfarenhet och ditt nätverk i syfte att utveckla och driva organisationen framåt. Vi ser gärna att du även vill arbeta operativt i något av föreningens projekt. Har du möjlighet får du gärna delta vid föreningens andra aktiviteter såsom träffar med volontärer och kansli. Uppdraget är inte arvoderat.

Kontakt

För frågor, ansökan och intresseanmälan kontakta valberedningen:
Terhi, Jennie och Helena på
valberedningen@medvetenkonsumtion.se

Skicka CV och ett personligt brev. Skriv gärna med fokus på vad du kan bidra med i styrelsearbetet.

Nomineringsstopp/Sista ansökningsdag: 13/2 2022

 

STÖD OSS