Gislaveds kommun är en del av Gnosjöregionen i Småland och här bor närmare 30 000 invånare. Vi har naturen nära inpå livet. Vattendraget Nissan slingrar sig som ett blått band genom vår bygd och du kan även besöka turismområdet Isaberg, där du kan åka skidor på vintern och cykla mountainbike på sommaren.

Kommunen har en avdelning för hållbar utveckling, placerad under kommunstyrelseförvaltningen. För invånarna, tillsammans med förvaltningarna på de förtroendevaldas uppdrag stödjer avdelningen professionellt och effektivt genom ledning, samordning och uppföljning kommunens arbete för en hållbar utveckling. Det handlar i praktiken om att arbeta för en hållbar utveckling i frågor som rör till exempel samhällsplanering, infrastruktur, mänskliga rättigheter, demokrati och miljö- och klimatfrågor.

Vi samarbetade med Medveten konsumtion när vi hade vår årliga utbildning för kommunens miljöombud och hade temat konsumtion och livsmedel. Vi är väldigt nöjda med föreläsningen och workshopen och den digitala utbildningen gav oss möjlighet att få fördjupade kunskaper inom konsumtion och livsmedel som vi har användning både i arbetet och i vardagen!

STÖD OSS
Tags: