Fler vill göra sin konsumtion hållbar. Men mängden information kan göra det svårt att välja rätt. Medveten Konsumtion hjälper konsumenter att göra informerade val – både i matbutiken och inför semesterresan. Nu tilldelas organisationen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Vi har 90-konto PG 900689-1, BG 900-6891 och motsvarande swish-nummer 90 06 891.

Svenskarnas samlade konsumtion är inte hållbar. I genomsnitt köper människor i landet varor och tjänster som om det fanns 4,2 planeter. Samtidigt försöker allt fler göra mer medvetna val. Något som är lättare sagt än gjort i ett samhälle som svämmar över av motstridiga råd och fakta. Föreningen Medveten Konsumtion bildades 2008 för att göra det lättare för människor som vill konsumera hållbart genom att guida i den stora mängden av tillgänglig information och forskning.

– Många vill konsumera hållbart, men vet inte hur. Vi samlar den fakta som finns och presenterar den på ett sätt som gör det begripligt. Vi ger tips och råd och sprider andra organisationers och företags initiativ. Medveten Konsumtion försöker inspirera människor till att konsumera inom planetens gränser utan att dela ut pekpinnar, säger föreningens generalsekreterare, Alexandra Davidsson.

Säkerhet för givarna

Förutom att arbeta med en lättnavigerad hemsida sysslar föreningen även med föreläsningar, workshops och kampanjer, som White Monday, ett svar på Black Friday. Medveten Konsumtion ordnar också Återvinningsfesten, en av Sveriges största loppisar, och är även remissinstans till regeringen.

Bredden i verksamheten, och framför allt den höga efterfrågan på föreningens tjänster, gör att Medveten Konsumtion behöver nå ut till fler givare. Att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll har varit ett led i det arbetet.

– Vi är en liten organisation med små ekonomiska muskler. För att kunna skapa en stabilare grund för vår verksamhet behöver vi jobba mer strategiskt med insamling. Och då behövs ett 90-konto. Det är en kvalitetsstämpel. Kraven som ställs av Svensk Insamlingskontroll har lett till flera strategiska förändringar och införandet av nya policydokument. Det har tagit oss 1,5 år att anpassa organisationen. Det handlar om att givarna ska kunna känna sig säkra, säger Alexandra Davidsson.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav

Klart syfte Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se

LÄS MER

STÖD OSS