Sofia är ny i styrelsen och är idag främst verksam inom HR-området. Där arbetar hon bland annat med värdegrundsarbete, ledarskaps- och organisationsutveckling, medarbetarengagemang, strategiskt och operativt HR-arbete och liknande. Därtill är hon verksam i andra styrelseuppdrag samt som mentor i ett mångfaldsprogram.

Underskatta inte vad genuint engagemang kan leda till! Och lägg sen till samverkan och kompetens så har vi skapat goda förutsättningar för en framgångsrik omställning mot cirkulär konsumtion.” 

Hur tänker du kring medveten konsumtion, vad är det för dig?

Att konsumera medvetet innebär för mig att vara herre över mina beslut och inte låta slentrianmässiga beteenden styra. Det handlar om att ifrågasätta varför jag tror mig vilja köpa vissa produkter och tjänster och att ta till mig den reflektionen i min personliga utveckling, bra för självinsikten kan jag säga!

För mig är det även en självklarhet att medveten konsumtion har utgångspunkten att vi inom ramen för vår konsumtion tar hänsyn till att vi bara har en planet att förhålla oss till och att vi alla som bor här ska ha förutsättningar för att gott liv.

Måste även inflika att jag med spänning följer samhällsutvecklingen som sker när vi i vår individuella personliga utveckling tar till oss, och agerar efter, vad det innebär att konsumera medvetet. Kommer dagens medvetna konsument att benämnas som medveten framöver om hens beteende är vad som är att betrakta som dåvarande norm? När kommer det skiftet att ske isåfall?

Kan en enskild person göra någon skillnad? Spelar det egentligen någon roll hur vi agerar?

Om vi istället säger att ingen får göra någonting annorlunda mot hur vi alltid har gjort, vart hamnar vi då? Inte en plats jag vill leva på i alla fall. Förändring sker inte genom att alla helt plötsligt beter sig annorlunda, det är istället dessa små skillnader som tillsammans skapar förändringen. Så som svar på frågan, ja, en enskild person kan göra skillnad.

Vad säger du till dem som säger att det är jobbigt att vara en medveten konsument?

Nu kommer hobbypsykologen i mig fram. Anser man att det är jobbigt att vara en medveten konsument tror jag att det mer handlar om ansträngningen det innebär att göra en förändring. Vår hjärna är programmerad till att kategorisera, skapa rutiner och tankebanor etc. för att vi ska slippa ödsla mer energi än nödvändigt i vår vardag. När vi då ska börja ifrågasätta hur vi konsumerar (något som idag sträcker långt utanför att bara köpa det som vi behöver) så är det ju självklart att vi stökar till det bland dessa tidigare självklarheter som gått på rutin. Resultatet blir att vi därmed får lägga betydligt mer energi på något som innan kanske istället gav energi. Men, det fina med detta är ju att när nya beteendemönster sen väl etablerats så blir det då istället en ansträngning att frångå dessa. Och jag tror vi är många som skriver på att vi hellre väljer att ha ett invant beteendemönster som är långsiktigt hållbart, även om det tar energi att väl komma dit, än att stå kvar i ett beteende som i längden kommer att försätta oss i oönskade situationer

Hur ser du på Corona-krisen vad tror du att den för med sig när det gäller hållbar förändring?

Jag tror det kommer att finnas en grupp som ser coronasitationen som ett bevis på att vi inte kan sluta konsumera eftersom vi alla nu ser vad som händer då. Jag skulle snarare säga att coronakrisen har visat att vi nu och framöver behöver anpassa oss efter externa faktorer men att om vi samverkar kan vi lösa problem. Det handlar om att vara kreativ och tänka lösningsorienterat. Konsumtion behöver inte, och ska inte, försvinna men spelplanen är inte vad vi tidigare trott den vara. Vi behöver istället acceptera sociala och miljömässiga begränsningar och finna nya affärsmodeller, tekniska lösningar, nya processer, etablera andra normer och beteendemönster etc. som respekterar dessa gränser.

STÖD OSS
Tags: