CIR:KU:LENT LOGIN

Mål 9- Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur

”Vi måste gå från att vara konsumenter av material till cirkulenter av material.”

För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling?

I vår videoserie ger vi dig konkreta tips på vad du själv kan göra till vardags. 17 mål – 17 tips för dig och mig.

(Amanda Borneke jobbar numera som Nationell Hållbarhetskoordinator på Sweco.)