CIR:KU:LENT LOGIN

Mål 3- God Hälsa och Välbefinnande

“Bloddonation kan vara ett mycket enkelt sätt för dig att hjälpa dina medmänniskor. Ditt blod gör stor nytta och rädda liv.”

För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling?

I vår videoserie ger vi dig konkreta tips på vad du själv kan göra till vardags. 17 mål – 17 tips för dig och mig.