KÖTT

Kött står för matens största miljö- och klimatpåverkan. Att äta mindre kött är därför det enskilt smartaste miljöval du kan göra.

Djurproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser och utsläppen kommer främst från djurens fodersmältning, gödsel, förändrad markanvändning och transporter. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut.

Nötkreatur och får orsakar större utsläpp av växthusgaser (15-25 kilo växthusgaser per kilo kött) än gris och kyckling (4-7 respektive 2-5 kilo växthusgaser per kilo kött). Det beror på att nötkreatur och får är idisslande djur och deras fodersmältning orsakar utsläpp av metangas.

Djurhållningen tar 26% av jordens isfria landområden, 33% av all odlingsmark och 70% av all jordbruksmark. Runtom i världen sker en massiv skövling av skogen för att skapa betesmark till köttdjur. Av den mark i Amazonas där det tidigare stod regnskog är nu 70% betesmark.

Här kan du läsa mer om köttets klimat- och miljöpåverkan.

TIPS FÖR EN MEDVETEN KONSUMTION AV KÖTT

  • Minska din konsumtion av kött genom att byta ut flera rätter i veckan mot vegetariska alternativ.
  • Välj ekologiskt och närproducerat kyckling- och griskött. 
  • Fråga om köttet är svenskt och ekologiskt när du äter kött på café eller restaurang.
  • Välj nöt- och lammkött från djur som har betat utomhus, så kallat naturbeteskött, och gärna närproducerat och ekologiskt.

AKTUELLA MÄRKNINGAR

KRAV

står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, följer EU-förordningen för ekologisk produktion men har tuffare krav på djurhållning.

BESÖK SIDAN

Svenskt sigill

Mmärkning som garanterar att råvaran har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar.

BESÖK SIDAN

Naturbeteskött

det finns olika märkningar för naturbeteskött; ICA Naturbeteskött, Kaprilfolkött (KRAV) och Svenskt sigill.

BESÖK SIDAN

KÄLLOR

Svensk mat- och miljöinformation

BESÖK SIDAN