ORDFÖRANDE

MARCUS QVARNSTRÖM Tel: 076-840 66 33 Email: marcus.qvarnstrom@medvetenkonsumtion.org

Bakgrund: Marcus har varit ordförande i Medveten Konsumtion mellan åren 2013-2018 där han har varit med och utvecklat föreningen till den starka position den har idag inom hållbarhet- och konsumtion. Han brinner för föreningen och ser sig jobba mer operativt med utbildningsmaterial, föreläsningar och workshops. 

LÄS MER
Kassör

Robin Eriksson

Bakgrund: Robin har en bred erfarenhet inom styrelsearbete från ett antal olika organisationer, bland annat som kassör för Amnesty Väst, som han var med och startade upp från grunden. Robin har en kandidatexamen i statsvetenskap med fokus på internationell politik och ekonomi. Robin har tidigare arbetat som biståndshandläggare för Latinamerika på SIDA. Idag driver han eget företag inom industriell import och vägbyggnation. 

LÄS MER
Ledamot

Pamela Cordero

Bakgrund: Har varit medlem i styrelsen i 3 år och då varit kassör. Financial Controller & Administrator på Resilience and Development Programme (SwedBio) vid Stockholm Resilience Centre. Utbildad inom administration vid Göteborgs universitet, har läst kurser inom hållbarhet vid Stockholms Resilience Centre. 

LÄS MER
Ledamot

Linus Svensson

Bakgrund: Linus har varit ledamot i styrelsen i 3 år och vill fortsätta att vara med och utveckla föreningen och bidra till att mer kunskap om medveten konsumtion sprids. Med sitt engagemang och sin kunskap inom miljöområdet och digital teknik som ett medel att nå ut i kommunikationskanaler, så tillför Linus ett stort värde till föreningen. Linus har en gedigen bakgrund inom försäljning, marknad och webb, och har även verkat som mentor. Dessa områden vill han dela med sig av till föreningen och dess aktörer. 

LÄS MER
Ledamot

Emelie Kärre

Bakgrund: Emelie har varit suppleant under 2016 och vill engagera sig mer i föreningen. Hon har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i organisationer som arbetar med relaterade områden. Emelie har tidigare arbetat som organisationsutvecklare för Miljöpartiet i Malmö och med Naturskyddsföreningens Klimatnätverk. Idag arbetar hon på WWF som programsamordnare. 

LÄS MER
Ledamot

Maria Lagerman

Bakgrund: Verksamhetschef för det Hållbara modemärket Remake. Arbetat inom ideell sektor i fyra år och har under denna tid både verkat som projektledare, varit strategiskt ansvarig för uppbyggnad av nya verksamheter, samt ansvarig för att utveckla systematik och arbetsprocesser för desamma. Har de senaste två åren även varit Miljöansvarig för Stockholms Stadsmission. 

LÄS MER
Ledamot

Malin Möller

Bakgrund: Malin har läst till civilingenjör inom kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar konsumtion, såväl privat som offentlig konsumtion. Malin har bl a arbetat som projektledare för miljömärket Svanen och som seniorkonsult på Goodpoint AB där hon var ansvarig affärsområdena inköp/upphandling och socialt ansvar. 2014-2016 var Malin miljöstrateg på Sollentuna kommun där hon arbetade både med kommunens egen konsumtion och med information om hållbar konsumtion mot invånarna. 

LÄS MER
Ledamot

Lina Hansson

Bakgrund: Med en studiebakgrund inom journalistik och Internationella relationer har Lina jobbat inom marknadsföring i många år, speciellt digitalt. Framförallt har hon under många år hjälpt flera Startup-företag att växa. De branscher hon verkat inom sträcker sig inom ett brett spann, från FMCG, lyxvaror och till digital teknik. 

LÄS MER
Suppleant

Björn Jensen

Bakgrund: Varit en del av föreningen sedan 2012. Förflutet i föreningen från Ekoguiden Malmö och arbete på kansliet som Projekledare för Ekoguiden 2016-2017. Kandidat i Miljövetenskap  från Malmö Högskola. Stort ideellt engagemang inom miljörörelsen i bl a Naturskyddsföreningen. Brinner extra för ägodela, second hand och kemikaliefrågan. Filosofi (altruism och utilitarism) och träning (löpning/hinderbana) är andra intressen.

LÄS MER
Suppleant

Adam Herlitz

Bakgrund: Adam Herlitz har en magisterexamen (MFA) inom grafisk design och illustration från Konstfack och har arbetat som frilansare sedan 1998, samt haft deltidsuppdrag inom grafik till Nyhetsbolaget/TV4. Idag jobbar Adam med formgivning av olika kulturtidskrifter. Adam har varit med i styrelsen i 4 år och blir fortfarande lika inspirerad av såväl konsumtionsfrågorna som människorna involverade i föreningen. 

LÄS MER
Suppleant

Ulrika Neldorin

Bakgrund: Skrev uppsats om Inget NYP i mars 2009, startade och var redaktör för Ekoguiden Karlstad 2014-2016 Ulrika har mångårig erfarenhet från miljöområdet och har jobbat med miljöförvaltning i både kommun och länsstyrelse. Ulrika har haft flera engagemang i många styrelser och andra uppdrag inom civila samhället, där hon har haft en samordnande och drivande roll. Ulrika har varit miljöpolitiker för Miljöpartiet, samt även haft uppdrag för Konsumentverket. 

LÄS MER