År 2023 bjöd bland annat på höjd reparationsskatt och en sänkning av reduktionsplikten. Vi blickar framåt mot ett nytt år av nya lagar och regler.

En av lagarna 2024 syftar till att minska nedskräpningen av engångsartiklar och minska resursförbrukningen. Från den 1 januari ska den som tillhandahåller dryck eller snabbmat i engångsförpackningar på den svenska marknaden erbjuda möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar förpackning. Det gäller även locken. Verksamheten ska också välja förpackningar som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.

De återanvändbara förpackningarna kommer ingå i ett rotationssystem, vilket gör att de kan användas igen och igen. På försäljningsställena ska konsumenterna informeras om olika aspekter av användningen av engångsförpackningar. Bland annat den miljöpåverkan som produkterna ger upphov till och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dem.

Naturvårdsverket skriver: Att använda material en kort stund för att sedan slänga det är inte hållbart. Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön – dels medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta i naturen vilket leder till nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.

I den nya lagen finns några undantag, som att kraven inte omfattar de som ej förbrukar mer än 150 engångspackningar per dag, eller de som redan idag tillhandahåller förpackningar som består helt av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt.

Läs mer om hur du kan minska skräp och matsvinn här.

STÖD OSS