Idag är produkter, kläder och mat från världens alla hörn är tillgänglig för oss. Detta är bekvämt, men ställer också stora krav på oss som konsumenter. Den livsstil som följer med en globaliserad handel är utmanande för såväl klimat som för den globala rättvisan. I Tankesmedjan Global Utmaning sista samtal på tema konsumtion diskuterades hur klimaträttvisa och konsumtion hänger ihop. Hur kan vi konsumera lokalt så att det blir globalt hållbart? 

Måndagen den 11 november höll Global Utmaning och Medveten Konsumtion det avslutande samtalet i serien om konsumtion och hållbarhet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Under hösten har konsumtion diskuterats ur perspektiven mat, kläder och E-handel. Under detta avslutande samtal tittade vi framåt för att hitta lösningar på de utmaningar som diskuterats under hösten. Tillsammans med publiken diskuterades lösningar på hur vi kan skapa en rättvis konsumtion och på vems axlar ansvaret ligger. 

Idag krävs det en elitsatsning, sade Eva Alfredsson, forskare på KTH och analytiker på Tillväxtanalys, under sin inledning. Hon syftade på klimatomställningen och menade att vi “står inför en gigantisk utmaning som måste lösas på en mycket kort tid”. Eva sade vidare att det både finns teknik och teoretiska möjligheter att klara omställning, den stora frågan är däremot om vi klarar det socialt? 

Nina Wormbs,  universitetslektor i teknikhistoria på KTH, utmanade orden vi idag använder för att förklara klimatutmaningen, hon menade att vi måste lära oss ett helt nytt språk. Klimatutmaningen är enorm, vilket gör det svårt att beskriva den. “Vi måste helt enkelt omvandla vårt språk för att göra klimatfrågan begriplig”, sade Nina. Vi måste också erkänna att vi behöver ge upp saker, “Hela världen ligger framför oss. Men vi kan inte använda den. I detta ligger det en sorg. Att vi hade något, som vi inte kommer ha framtiden”, sa Nina. Det är dock när vi erkänner sorgen som vi kan börja agera och ta ansvar, avslutade hon. 

Under samtalet lyfte publiken att det ofta saknas ett gemensamt språk för att prata med varandra om klimatförändringen. Många nämnde svårigheten i att prata med nära och kära som inte delar ens uppfattning om att alla behöver ta ansvar och förändra sin beteenden. 

Med anledning av att detta var det avslutande samtalet i seminarieserien om konsumtion medverkade politikerna Emma Hult riksdagsledamot för Miljöpartiet, Mathias Tegnér riksdagsledamot Socialdemokraterna och Ida Alterå, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund.  

“Alla i min omgivning förväntar sig att jag ska vara bäst, det är en utmaning i sig. Jag är ju bara en människa. Jag kan inte ta ansvar för vad andra gör, men jag kan förändra systemet så att det blir lättare att göra rätt. Därför blev jag politiker.” svarade Emma på frågan om varför hon är engagerad i klimat- och hållbarhetsfrågor.  

Men kan politiken gå före vad gäller klimatfrågan och skapa en förändring hos individer för att uppnå ett mer hållbart samhälle och en mer rättvis konsumtion? Mathias menade att det är svårt. “I grund och botten kan politiken gå före. Men jag tror inte att politiken kan springa iväg för långt utan folket”  

Ida har sett hur allt fler unga ställer högre krav på en klimatomställning och menade att politiken måste visa vägen för folket. “Det måste bli så” sa hon. “Det är en del av ansvaret som individ, att kräva av politikerna att de ska agera”. Engagemanget för klimatfrågor är också stort bland ungdomsförbunden, det engagemanget måste bli en del av den förda politiken, menade Ida.   

Kvällen avslutades med att Alexandra Davidsson, generalsekreterare för Medveten Konsumtion och Tove Ahlström, VD för Global Utmaning tackade alla höstens deltagare och publik för intressanta och otroligt viktiga diskussioner. Alexandra uppmanade också publiken att delta i  WHITE MONDAY, en motaktion till Black Friday och ett sätt att lyfta hållbara och cirkulära företag. White Monday sker den 25 november. Tove Ahlström lyfte NORDIC CLIMATE ACTION WEEKS som Global Utmaning anordnar tillsammans med Nordiska Ministerrådet under FN:s klimatförhandlingar COP25 mellan den 2-13 december. 

Till sist vill vi och Global Utmaning tacka alla höstens deltagare, både på scen och i publiken, för att ni delat med er av tankar och idéer om hur vi kan skapa en mer rättvis och hållbar konsumtion! 

Samtalet sändes live och går att ta del av HÄR. Detta var det tredje och sista samtalet av tre under hösten om konsumtion på Kulturhuset Stadsteatern, en SAMTALSSERIE av GLOBAL UTMANINGFORUM/ DEBATT och Medveten Konsumtion. 

(Texten från början publicerad på Global Utmanings hemsida 15/11.)

STÖD OSS