Cirkulent och förändringsmakare! Vi är på jakt efter engagerade personer som delar vår vision om en värld av cirkulenter. Drömmer du om en planet där resurser används i en cirkulär ekonomi, där inget förbrukas och slängs utan istället återanvänds? Det gör vi med! Medveten Konsumtion strävar mot att göra denna omställning lätt, attraktiv och långsiktig, och nu behöver vi din kompetens för att nå ännu längre.

Vi söker personer med kompetens inom ekonomi, föreningsutveckling och/eller digital marknadsföring, men alla ansökningar oavsett bakgrund eller expertis välkomnas!

Idag leds styrelsen av ordförande Helena Byman och består av flera engagerade personer med en bred kompetens. Läs om vår nuvarande styrelse här.

När och var?

Du deltar i styrelsens möten ca 10 gånger per år (9 styrelsemöten + 1 årsmöte). Styrelsens möten sker i huvudsak digitalt vilket gör att din bostadsort är flexibel. Fysiska möten kan förekomma utifrån behov och förutsättningar. Möten sker främst på kvällar och ibland helger.

Åtagande

Du bidrar med din kunskap, erfarenhet och ditt nätverk i syfte att utveckla och driva föreningen framåt. Som en arbetande styrelse hanterar vi både strategiska och operativa frågor.

Medveten Konsumtion söker dig som vill engagera dig i styrelsen som antingen ordinarie ledamot eller suppleant. Uppdraget är ideellt.

Vi är en arbetande styrelse och vi hanterar både strategiska frågor och utför operativa arbetsuppgifter som vi fördelar internt utifrån kompetenser och förutsättningar. Du bidrar med din kunskap, erfarenhet och ditt nätverk i syfte att utveckla och driva organisationen framåt. Du arbetar operativt i något av föreningens projekt, åtaganden och/eller löpande verksamhet. I föreningens verksamhet ingår förutom styrelsen även praktikanter och volontärer från hela Sverige.

Vi tror på samarbeten, enkelhet, optimism och vetenskapsförankrad kunskap.

Kontakt

Kontakta Anna Gunterberg och Isabelle Lörstrand på valberedningen@medvetenkonsumtion.se med en kort text om dig själv, berätta gärna hur du ser dig bidra till vårt styrelsearbete. Skicka senast den 31 januari, årsmötet hålls den 24 mars.

STÖD OSS