CIR:KU:LENT LOGIN

Team

Man betalar ett köp via mobilen

Individen i klimatkrisen – Värden, attityder och beteendeförändring

Vi människor gör alla olika val varje dag när vi konsumerar eller producerar varor och tjänster. Vi kanske inte alla tänker på det, men varje beslut vi tar kan orsaka oavsiktliga förändringar i miljön, vissa mer och andra mindre. I rapporten Individen i klimatkrisen, Värden, attityder och beteendeförändring, undersöks vilka faktorer som påverkar oss till att agera mer eller mindre…

Styrelseuppdrag

Bli en del av förändringen – Vi söker nya stjärnor till styrelsen

Cirkulent och förändringsmakare! Vi är på jakt efter engagerade personer som delar vår vision om en värld av cirkulenter. Drömmer du om en planet där resurser används i en cirkulär ekonomi, där inget förbrukas och slängs utan istället återanvänds? Det gör vi med! Medveten Konsumtion strävar mot att göra denna omställning lätt, attraktiv och långsiktig, och nu behöver vi din kompetens…

Ny tillförordnad Generalsekreterare för Medveten Konsumtion

Ny tillförordnad Generalsekreterare

Alexandra Davidsson, som varit Generalsekreterare för Medveten Konsumtion sedan 2016, har valt att lämna sin roll och föreningen. Jennie Grute, styrelsemedlem för Medveten Konsumtion sedan våren 2022, går in som tillförordnad Generalsekreterare för att stötta verksamheten fram tills att en ny ordinarie Generalsekreterare är på plats. Föreningen Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen om konsumtionens effekter på miljön…