Vi människor gör alla olika val varje dag när vi konsumerar eller producerar varor och tjänster. Vi kanske inte alla tänker på det, men varje beslut vi tar kan orsaka oavsiktliga förändringar i miljön, vissa mer och andra mindre.

I rapporten Individen i klimatkrisen, Värden, attityder och beteendeförändring, undersöks vilka faktorer som påverkar oss till att agera mer eller mindre miljövänligt och hur vi kan gå tillväga för att förstå varandra och oss själva. Rapporten djupdyker i vilka inre och yttre faktorer som får oss att agera mer eller mindre miljövänligt och hur man kan ändra på sitt beteende.

Vi individer kan ta lärdom av och skapa egna sätt att uppmuntra till miljövänliga beteenden. Medvetenhet om sina värden, attityder och beteenden kan vara hjälpsamt för att förändra sitt beteende, att förstå hur våra värden och attityder formas och vilka vanliga heuristiker man har. Detta kan förhoppningsvis hjälpa oss att göra mer medvetna val.

Om Johanna

Johanna läser samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning humanekologi på Göteborgs universitet. I vintras gjorde hon sin praktik hos Medveten Konsumtion och i samband med det skrev hon rapporten.

Det märks att det finns mycket kompetens samlat i föreningen. Det är välarbetat, det finns verkligen belägg för det som inspireras och presenteras. Vetenskapen finns med och det tror jag är väldigt viktigt i hela omställningen, säger Johanna.

Johannas tips för att bli en medveten konsument är att börja med något litet. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och varje sak bidrar.

Engagera dig!

Är du själv student och sugen på att praktisera hos oss på Medveten Konsumtion? Vi erbjuder ett brett nätverk av kompetenser som alla jobbar mot samma mål.

En kompis delade ett inlägg från Medveten Konsumtion och jag läste vidare och fastnade. Går verkligen ihop med det jag pluggar och med mina värderingar, säger Johanna.

För mer information hör av dig till jennie.grute@medvetenkonsumtion.se. Du kan läsa mer om praktik hos oss här.

STÖD OSS